Lisansüstü Eğitim
Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası alanda deneyimli akademik kadrosu ve araştırma ortamlarıyla, spor bilimlerinin farklı bilim alanlarında üst düzey eğitim almak isteyen öğrencilerin araştırma yapma, araştırma projesi ve makale yazma, sözlü ve yazılı iletişim, liderlik, kritik düşünce ve disiplinler arası iş birliği kurma gibi özelliklerinin en üst düzeyde geliştirmesini hedeflemektedir.

Spor Bilimleri Fakültesinde 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Spor Bilimleri ve Teknolojisi yüksek lisans ve doktora programları olarak başlayan programlar süreç içerisinde spor bilimleri alanındaki gelişmelere ve fakültemiz çalışma alanlarına bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. 2020-2021 Güz döneminde, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Fakültemize bağlı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalının Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile ortak yürüttükleri disiplinler arası Spor ve Egzersiz Psikolojisi tezli yüksek lisans programı öğrenci almaya başlamıştır. 2021-2022 Güz döneminden itibaren ise Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yeni yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Böylece, Spor Bilimleri Fakültesinde lisansüstü eğitim sürdürmek isteyen öğrenciler aşağıda yer alan programlardan birisine başvurabileceklerdir.

1) Beden Eğitimi ve Spor (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
2) Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
3) Hareket ve Antrenman Bilimleri (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
4) Spor ve Egzersiz Psikolojisi (Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı disiplinler arası tezli yüksek lisans)


Lisansüstü Eğitim Tanıtım BroşürüBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DOKTORA PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ

EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ
EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ

SPOR ve EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI DERS KATALOĞU/AKTS BİLGİ PAKETİ


ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Doç. Dr. Şenay Akın
 • Şenay Akın, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden almıştır. 2005 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapmakta ve Dr. Haydar Demirel'in araştırma laboratuarında çalışmalarını sürdürmektedir. Şenay Akın'ın araştırma alanı; fiziksel aktivite ve inaktivite gibi çevresel streslere hücresel yanıtlar, immobilizasyona bağlı protein degredasyonunun moleküler mekanizmaları ve iskelet kas atrofisi ile ilişkili sinyal yolaklarıdır.

  Eposta : senaya@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/senaya
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 137
  Bina ve Oda No: B Blok, 1-11

 • Dr. Öğr. Üyesi Arif Mithat Amca
 • Arif Mithat Amca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda spor biyomekaniği alanında tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimlerinde, uzun yıllardır ilgilendiği dağcılık ve kaya tırmanışı sporlarındaki deneyimlerini akademik araştırmalarına taşımış ve kaya tırmanışı biyomekaniği üzerine odaklanmıştır. Kaya tırmanışında vücut pozisyonları, tutuş teknikleri, tutamak yapıları ve tırmanıcılarda parmak kuvvet kapasitesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Doktora eğitimi sırasında Aix-Marseille Üniversitesi (Marsilya, Fransa) Spor Bilimleri Fakültesi’nde bir yıl kalmış ve tez çalışmalarının bir kısmını burada tamamlamıştır. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Chichester Üniversitesi (Chichester, Birleşik Krallık) Spor Enstititü’sünde bir yıl araştırmacı olarak bulunup tırmanış sporunda kampüs tahtası dinamik egzersizleri üzerine çalışmalar yapmıştır. The International Rock Climbing Research Association (IRCRA) üyesidir ve uluslararası araştırmacılar ile iletişim ve işbirliği halinde kaya tırmanışı üzerine araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Spor biyomekaniğinde performans analizleri, dinamik modellemeler, eniyilemeler ve el/tutuş biyomekaniği genel araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Dağcılık ve kaya tırmanışının yanı sıra koşu, kayak ve bisiklet sporlarına ilgi duymaktadır.

  Eposta : amithat@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/amithat
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~amithat
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 153
  Bina ve Oda No: A Blok, 1-21

 • Dr. Öğr. Üyesi Serdar Arıtan
 • Serdar Arıtan 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’n den Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’n den Spor Bilimleri Teknolojisi alanında Bilim Uzmanlığını derecesini aldıktan sonra 1998 yılında İngiltere’de the Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde Biyomekanik Alanında Doktora öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde 1990 ile 1999 yılları arasında öğretim elemanı daha sonrada öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Biyomekanik Araştırma Grubunun yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca Bilgisayar Grafiği Bölümde öğretim üyesi ve tez danışmanı olarak destek vermektedir. Yumuşak Dokunun Biyomekanik Modellenmesi, İnsan Hareket Analizi, Sentezi ve Benzeşimi, Spor Biyomekaniği, Görüntüleme tekniklerini kullanarak Görüntü İşleme ve Üç Boyutlu Yapılandırma Teknikleri ve biyomekanik ölçüm cihazlarının tasarlanması - geliştirilmesi konularında çalışmalar sürdürmektedir. Ayrıca, 30 yılı aşan bir süredir C/C++C# ve MATLAB/Python ortamından yazılım geliştirmektedir. Dr Arıtan, IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) ye bağlı olan EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society), SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) a bağlı CSE (Computational Science and Engineering) ve Türkiye Spor Bilimleri Derneği üyesidir ve bir çok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

  Eposta : serdar.aritan@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/saritan
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~saritan
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 134
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-8

 • Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar
 • Pınar Arpınar Avşar, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı’nda 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 2009 yılında Doktora eğitimi tamamladı. 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim elemanı ve araştırmacı olarak görev almaktadır. 2007-2009 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Gürültü ve Titreşim araştırma grubunda, 2012-2013 döneminde Pennsylvania State University Kinesiyoloji bölümü Motor Kontrol Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak görev almıştır. Dinamik yüklenmeler sonucu oluşan fizyolojik stresler, ilişkili nörofizyolojik yanıtlar ve motor kontrol mekanizmalar araştırma konularını oluşturmaktadır. Sporda toplumsal cinsiyet tartışmaları alan dışı merakları arasındadır. Yarışmacı olarak yüzme ve triatlon sporları ile ilgilenmiştir. Halen, spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak üzere sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilişkili faaliyetlere destek vermektedir. Postür kontrolü ve kas sinerjileri üzerine TÜBITAK destekli, kampüste aktif ulaşımın özendirilmesine yönelik Üniversite destekli güncel projeleri yürütmektedir.

  Eposta : parpinar@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/parpinar
  Tel No: +90 (312) 297 6905
  Bina ve Oda No: B Blok, G-08

 • Doç Dr. Yeşim Bulca
 • İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında bilgisayar ve öğretim teknolojileri, öğretim programı, okul dışı öğrenme ortamları, öğretim yöntem ve modelleri yer almaktadır.

  Eposta : ybulca@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/ybulca
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 151
  Bina ve Oda No: A Blok, 1-19

 • Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bulut
 • Dr Bulut 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji bölümünden lisan derecesini aldıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı, egzersiz ve beslenme metabolizması alanında 2005 yılında yüksek lisans (Sedander genç erkelerde egzersiz ile beraber Konjuge Linoleik Asit kullanımının post heparin plazma lipoprotein lipaz ve butirilkolinesteraz aktiviteleri üzerindeki etkisi-TUBITAK SBAG-2964 projesi) ve 2014 yılında doktorasını (Egzersiz sırasında vücut glikojen depolarının substrat kullanımı ve yağ oksidasyonu üzerine etkileri) tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında Melbourne, Viktorya Spor Enstitüsünde 1 yıl süreyle misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2019 yılında TUBITAK 2219 doktora sonrası araştırma bursunu kazanmış ve halen bu kapsamda araştırmalarına Avustralya Katolik Üniversitesi, Mary MacKillop Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, Egzersiz ve Beslenme Laboratuvarlarında Prof John Hawley’in danışmanlığında devam etmektedir. Güncel araştırma konuları ‘Düşük glikojen depolarının egzersiz sırasında oluşturduğu metabolik etkiler ve ‘Postmenapozal kadınlarda egzersiz ile beraber balık yağı kullanımının insan ve C2C12 fare myoblast hücre kültürü ve metabolizma üzerine etkileridir. Dr Bulut’un başlıca araştırma ilgi alanları egzersiz & beslenme kombinasyonlarının yağ oksidasyonu, adipoz doku, kas ve karaciğer eksenli metabolik etkileşimlerini incelemektir. 2007-2014 yılları arasında fakültemiz bünyesinde Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma laboratuvarlarının kurulmasında da görev alan Dr Bulut 2002 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca halen Spor Bilimleri Dergisi bünyesinde yardımcı editörlük ve yayın koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Favori boş zaman aktiviteleri arasında uzun mesafe koşu ve futbol bulunmaktadır.

  Eposta : slmbulut@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/slmbulut
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 137
  Bina ve Oda No: B Blok, 1-11

 • Doç. Dr. Alpan Cinemre
 • Dr. Alpan Cinemre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden almıştır. Alpan Cinemre Spor ve Antrenörlük Anabilimdalı öğretim üyesi olup, lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmektedir. Bunun yanısıra, Performans Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Sportif performansın değerlendirilmesi ve takip edilmesi; biyomotorik özellikler ve geliştirici antrenman yöntemleri; periodizasyon; uzun süreli sporcu gelişimi; fiziksel aktivitenin objektif olarak değerlendirilmesi ilgi alanları arasında yer almaktadır. 25 yıldan fazla yüzme antrenörü olarak çalışmıştır. Indiana Üniversitesi Kinesioloji Bölümü ve Counsilman Yüzme Merkezi işbirliği yaptığı kurumlardandır. Ergenlik öncesi erkek çocuklarda denge düzeyinin bazı biyomotor özelikler ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisi konulu Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) tarafından desteklenen güncel araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır.

  Eposta : alpanc@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/alpan.cinemre
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 132
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-3

 • Prof. Dr. Emine Çağlar
 • Dr. Emine Çağlar; 1994'te Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan lisans, 1996 ve 2003\’te Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans ve doktora derecelerini almış, 1994-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2005-2017 (Mart) yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2017 yılı Mart ayından itibaren Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
  Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında çalışan Dr. Emine Çağlar'ın çalışma konuları arasında fiziksel benlik algısı, sosyal fizik kaygı, egzersiz ve sporda benlik sunumu, motivasyon, optimal performans duygu durumu (flow state), fiziksel aktivite ve inaktivite (screen time) yer almaktadır.

  Eposta : eminecaglar@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/eminecaglar
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 120
  Bina ve Oda No: A Blok, 1-22

 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çelik
 • Hüseyin Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Mühendislik Bilimleri Bölümünden Biyomekanik alanında 2008 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. Penn State Üniversitesi (ABD) Makina Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında Doktora eğitimini biyomekanik alanında tamamladı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Biyomekanik ve Motor Kontrol ABD’nda öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Akademik ilgi alanları: Kas-iskelet sistemlerinin modellenmesi, insan hareketlerinin (özellikle yürüme, koşma ve sprint) bilgisayar simülasyonları, postur değişimleri ve motor kontrol mekanizmaların incelenmesi.

  Eposta : huseyincelik@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/huseyincelik
  Tel No: +90 (312) 297 6906
  Bina ve Oda No: B Blok, G-08

 • Prof. Dr. Haydar Demirel
 • Dr. Haydar Demirel, 19 Mayıs Spor Akademisi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, University of Florida’da Egzersiz Fizyolojiisi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise Fizyoloji alanında Doktora derecelerini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi Spor Hekimliği ABD da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Deney hayvanları üzerinde iskelet kası atrofisi, kalp kası hasarında inaktivitenin rolü ve egzersizin koruyucu mekanizmalarını hücresel ve moleküler düzeyde incelenmesi Dr. Demirel’in ana araştırma konularını oluşturmaktadır.

  Eposta : haydard@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/haydard
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 135
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-9

 • Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan
 • Dr. Gıyasettin Demirhan; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri alanında tamamlamıştır. Bireyin bütünsel gelişimine (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel) destek bağlamında beden eğitimi, spor, fiziksel aktivite ve antrenörlük pedagojisi konuları kapsamında araştırmalar yapmakta ve lisansüstü öğrenci yetiştirmektedir. Bu kapsam da; öğrenci, sporcu, öğretmen ve antrenör davranış, algı ve tutumları, öğretmen nitelikleri, araştıran öğretmen ve eylem araştırması, eleştirel düşünme, etkili öğrenme ve öğretme, fiziksel aktivite akademik başarı ve bilişsel süreçler ile ilişkisi konuları üzerine çalışmaktadır. Belirtilen konular çerçevesinde beden eğitimi ve sporun kültürel ve felsefesi dayanakları da destekleyici çalışma alanlarııdır. Temel çalışma alanı Pedagoji olmakla birlikte doğa sporları özel ilgi alanı olması nedeniyle doğa sporlarına katılan sporcularının risk algısı da diğer bir çalışma alanıdır.

  Eposta : demirhan@hacettepe.edu.tr
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~demirhan
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/demirhan
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 130
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-10

 • Prof. Dr. Tahir Hazır
 • Dr. Tahir Hazır Spor Fizyolojisi alanında çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda, dayanıklılık egzersizlerine/antrenmanlarına fizyolojik uyumlar, ergospirometri (dinlenik metabolik hız, submaksimal ve maksimal egzersizde oksijen tüketimi, koşu ekonomisi, verim, solunumsal eşik, değişik egzersiz modlarında enerji harcaması), laktik asit metabolizması, atletik performansı etkileyen faktörler ve performansın değerlendirilmesi, saha ve laboratuvar testleri, geçerlik ve güvenirlikle ilgili istatistik yöntemler, değişik branş sporcularında vücut yapı ve kompozisyonunun değerlendirilmesi Dr. Tahir Hazır’ın çalışma alanlarıdır.

  Eposta : thazir@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/thazir
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 118
  Bina ve Oda No: B Blok, 3-10

 • Doç. Dr. Deniz Hünük
 • Deniz Hünük; Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2013 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 1 yıl süreyle İrlanda’da Limerick Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2013- 2021 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde görev aldı. 2021 yılı Mart ayından itibaren Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2011 yılında beri International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP) Derneği üyesidir ve 2018 yılından itibaren de dernekte yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

  İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimi, mesleki öğrenme toplulukları oluşturma ve geliştirme süreçleri, program geliştirme, öğretim modelleri ve spor bilimlerinde nitel araştırma metodolojisi gelmektedir.

  Eposta : deniz.hunuk@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/deniz.hunuk
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 154
  Bina ve Oda No: A Blok, 1-22

 • Prof. Dr. Ayda Karaca
 • Dr. Ayda Karaca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Bilimleri alanında tamamlamıştır. Toplumun farklı kesimlerindeki bireylerin (kadınlar, yaşlılar, ergenler, kronik sağlık probemi olanlar v.b.) fiziksel aktivite ve inaktivite durumlarının ve bunları etkileyen faktörlerin incelenmesi, kronik sağlık sorunlarından korunmada fiziksel aktivitenin rolü ve önemi, fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Eposta : ayda@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/ayda
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 126
  Bina ve Oda No: B Blok, 3-19

 • Prof. Dr. Ayşe Kin İşler
 • Dr. Ayşe Kin İşler egzersiz ve antrenmanın performansa etkileri konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Kin İşler özellikle tekrarlı sprint, sürat, çeviklik, kuvvet, titreşim egzersizi/antrenmanı, fiziksel aktivite ve egzersiz ile fiziksel uygunluk ilişkisi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

  Eposta : ayse.kinisler@hacettepe.edu.tr
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/ayse.kinisler
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 131
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-11

 • Prof. Dr. Canan Koca
 • Canan Koca, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Böllümünde, Doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde Spor Bilimleri alanında tamamlamıştır. Güncel araştırma konuları; sosyoekolojik model çerçevesinde spor ve fiziksel aktiviteye katılım; spor kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği; doping kullanımında sosyokültürel faktörler; spor bilimlerinde paradigma değişimi ve nitel araştırma metodolojisi; spor sosyolojisinde paradigma değişimi ve fiziksel kültür çalışmalarıdır. Kadınların spora katılımı ve spor alanında toplumsal cinsiyet konularında TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği ve üniversiteler tarafından desteklenen bilimsel projeler yürütmüş; Sex Roles, Sport Education and Society, Gender and Education, Gender Work and Organization ve Journal of Leisure Research gibi uluslararası dergilerde makaleler; Routledge ve Sense gibi uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap/kitap bölümleri yazmıştır. 2016 yılında Brezilya-Juiz da Fora Üniversitesi tarafından basılan Inspiring women in Asian countries isimli İngilizce kitabın editörlüğünü yapmıştır. Canan Koca, spor ve toplumsal cinsiyet alanında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar sebebiyle 2006 yılında International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) Genç Araştırmacı Ödülü; 2011 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Genç Bilimciler Ödül Programı tarafından Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü; 2013 yılında Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Toplumsal Cinsiyet Araştırma Ödülü almıştır. 2009 yılından günümüze International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW) yönetim kurulu üyesi olarak uluslararası kadın ve spor politikalarının geliştirilmesine katkı yaparken Türkiye’nin ilk kadın ve spor sivil toplum kuruluşu olan Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak Türkiye’de kadınların ve kız çocuklarının spora katılımları konusunda politikalar geliştirmektedir.

  Eposta : canankoca@hacettepe.edu.tr
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~canankoca
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/canankoca
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 121
  Bina ve Oda No: B Blok, 3-13

 • Dr. Öğr. Üyesi Ziya Koruç
 • Dr. Ziya Koruç Egzersiz ve Spor psikolojisi alanının özellikle spor psikolojisi alanıyla ilgilenmektedir. Spor psikolojisi alanının da performans arttırma ve performansın önündeki psikolojik engellerin ortadan kaldırılması alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede, çocuk ve yetişkin sporcular da motivasyon, takım olma çalışmaları ve performansla ilişkilendirilmesi, zihinsel antrenman programları ve uygulamaları ile yarışma kaygısı, yarışma kaygısıyla başa çıkma uygulamaları gibi konular Dr Koruç’un çalışma alanlarıdır.

  Eposta : zkoruc@hacettepe.edu.tr
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~zkoruc
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/zkoruc
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 129
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-6

 • Doç. Dr. Nazan Koşar
 • Dr. Ş. Nazan Koşar’ın çalışmaları fiziksel aktivite ve egzersizin kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesindeki rolü konularında yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, başta iskelet ve kalp kası olmak üzere organizmanın inaktivite ve egzersize adaptasyonları, yaşlanmaya bağlı iskelet kası kaybı ve önlenmesine ilişkin mekanizmalar ilgi duyduğu araştırma konularıdır.

  Eposta : nazank@hacettepe.edu.tr
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~nazank
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/nazank
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 117
  Bina ve Oda No: B Blok, 3-11

 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk
 • Pınar Öztürk, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans derecesini, Hacettepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalından yüksek lisans derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı sporda sosyal alanlarda doktora eğitimini 2017 yılında tamamladı. 2011 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesinde öğretim elemanı ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Dr. Pınar Öztürk TUBITAK 2219 doktora sonrası araştırma bursuyla 2019-2020 tarihleri arasında Berlin Humboldt Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Güncel çalışma alanlarını futbol sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve futbol, sporda toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, sporda aidiyetler ve cinsiyet testi politikaları oluşturmaktadır. Türkiye’nin ilk kadın ve spor sivil toplum kuruluşu olan Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneğinin (KASFAD) kurucu üyelerindendir ve 2012 yılından itibaren yönetim kurulunda görev almaktadır.

  Eposta : pinarozturk@hacettepe.edu.tr
  Web : https://avesis.hacettepe.edu.tr/pinarozturk
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 155
  Bina ve Oda No: A Blok, 1-5

 • Doç. Dr. Hüsrev Turnagöl
 • Dr. H. Hüsrev Turnagol’ün ilgi alanları, sporda beslenme, ergojenik destek, fiziksel aktivite ve obezite ile vücut kompozisyonudur. Bu çerçevede, rekreasyonel seviyeden elit seviyeye kadar egzersiz performansının beslenme ile optimize edilmesi yanı sıra değişik gruplarda (yaşlı, sporcu, obez vb.) fiziksel aktivite/egzersiz ve beslenmenin sağlıklı yaşam üzerine metabolik etkileri, hareketsiz yaşam, obezite ve yaşlanmaya eşlik eden insülin direnci, metabolik sendrom ve vasküler yıpranma mekanizmaları üzerine etkileri, iskelet kas dokusu ve adipoz doku başta olmak üzere tüm vücut düzeyinde oluşturduğu adaptasyonlar, egzersiz sonrası toparlanma döneminde alınacak besin kompozisyonunun ve ergojenik desteğin performans üzerine etki mekanizmaları ilgi duyduğu araştırma konularıdır.

  Eposta : deniz@hacettepe.edu.tr
  Web : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~deniz
  Web : http://avesis.hacettepe.edu.tr/deniz
  Tel No: +90 (312) 297 6890 / 133
  Bina ve Oda No: B Blok, 2-4