Birim Danışma Kurulu
Danışma Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'sinin 5.maddesi, 1b fıkrası: Birim Danışma Kurulu: Dekan/müdürün veya bulunmadığı durumlarda görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları, akademik birim kalite komisyonu başkanı, akademik birim öğrenci temsilcisi ve dekan/müdürün teklifiyle ilgili birim kurulunun onaylayacağı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin temsil ettiği en az 3 (üç) dış paydaştan oluşur. 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
BİRİM KURUL ÜYELERİ   ADI /SOYADI ÜNVANI GÖREVİ E-POSTA ADRESİ
DEKAN/MÜDÜR Tahir Hazır Prof. Dr. Dekan V. thazir@hacettepe.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI/MÜDÜR YARDIMCISI Arif Mithat Amca Dr. Öğr. Üyesi Dekan Yrd. amithat@hacettepe.edu.tr
A-BİKAK BAŞKANI Süleyman Bulut Dr. Öğr. Üyesi Öğretim Üyesi slmbulut@hacettepe.edu.tr
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ Furkan Onur Aydınoğlu Öğrenci   aydinoglu14@gmail.com
BİRİM DIŞ PAYDAŞLARI ADI / SOYADI ÇALIŞTIĞI KURUM KURUMUN STATÜSÜ (Kamu kurumu, iş dünyası, STK, üniversite vb. *) KURUMDAKİ GÖREVİ E-POSTA ADRESİ
Prof. Dr. İbrahim Yıldıran  Spor Bilimleri Derneği STK Dernek Başkanı yildiran@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Ata Öztürk Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Arş. ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kamu Kurumu Genel Müdür mata@metu.edu.tr
Ramazan Yaraneri Elsa Ortopedi Rehabilitasyon Spor Mlz.İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Dünyası Yönetici r.yaraneri@elsa.web.tr
* Birim Danışma Kurulu Üyesi olan dış paydaşların üniversitemiz dışından olması gerekmektedir.