Lisansüstü Eğitim
Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası alanda deneyimli akademik kadrosu ve araştırma ortamlarıyla, spor bilimlerinin farklı bilim alanlarında üst düzey eğitim almak isteyen öğrencilerin araştırma yapma, araştırma projesi ve makale yazma, sözlü ve yazılı iletişim, liderlik, kritik düşünce ve disiplinler arası iş birliği kurma gibi özelliklerinin en üst düzeyde geliştirmesini hedeflemektedir.

Spor Bilimleri Fakültesinde 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Spor Bilimleri ve Teknolojisi yüksek lisans ve doktora programları olarak başlayan programlar süreç içerisinde spor bilimleri alanındaki gelişmelere ve fakültemiz çalışma alanlarına bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. 2020-2021 Güz döneminde, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Fakültemize bağlı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalının Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile ortak yürüttükleri disiplinler arası Spor ve Egzersiz Psikolojisi tezli yüksek lisans programı öğrenci almaya başlamıştır. 2021-2022 Güz döneminden itibaren ise Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yeni yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Böylece, Spor Bilimleri Fakültesinde lisansüstü eğitim sürdürmek isteyen öğrenciler aşağıda yer alan programlardan birisine başvurabileceklerdir.

1) Beden Eğitimi ve Spor (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
2) Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
3) Hareket ve Antrenman Bilimleri (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
4) Spor ve Egzersiz Psikolojisi (Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı disiplinler arası tezli yüksek lisans)


Lisansüstü Eğitim Tanıtım BroşürüBAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ SORULARINIZ İÇİN;


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
06100 Altındağ / Ankara
E-Posta: infosagbil@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 305 10 90 (Müdürlük)
    +90 (312) 305 10 91 (Müdürlük)
    +90 (312) 305 15 54 (Öğrenci İşleri Bürosu)


Büro Sorumlusu
NAZLI SARI

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
06800 Beytepe / Ankara
E-Posta: nazli.ozden@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 780 50 68
     +90 (312) 297 63 34
Belgegeçer: +90 (312) 299 21 67


Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ş. NAZAN KOŞAR
E-Posta: nazank@hacettepe.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. GIYASETTİN DEMİRHAN
E-Posta: demirhan@hacettepe.edu.tr

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. HAYDAR DEMİREL
E-Posta: haydard@hacettepe.edu.tr

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. TAHİR HAZIR
E-Posta: thazir@hacettepe.edu.tr

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi ZİYA KORUÇ
E-Posta: zkoruc@hacettepe.edu.tr