Lisansüstü Eğitim
Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası alanda deneyimli akademik kadrosu ve araştırma ortamlarıyla, spor bilimlerinin farklı bilim alanlarında üst düzey eğitim almak isteyen öğrencilerin araştırma yapma, araştırma projesi ve makale yazma, sözlü ve yazılı iletişim, liderlik, kritik düşünce ve disiplinler arası iş birliği kurma gibi özelliklerinin en üst düzeyde geliştirmesini hedeflemektedir.

Spor Bilimleri Fakültesinde 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Spor Bilimleri ve Teknolojisi yüksek lisans ve doktora programları olarak başlayan programlar süreç içerisinde spor bilimleri alanındaki gelişmelere ve fakültemiz çalışma alanlarına bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. 2020-2021 Güz döneminde, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Fakültemize bağlı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalının Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile ortak yürüttükleri disiplinler arası Spor ve Egzersiz Psikolojisi tezli yüksek lisans programı öğrenci almaya başlamıştır. 2021-2022 Güz döneminden itibaren ise Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yeni yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Böylece, Spor Bilimleri Fakültesinde lisansüstü eğitim sürdürmek isteyen öğrenciler aşağıda yer alan programlardan birisine başvurabileceklerdir.

1) Beden Eğitimi ve Spor (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
2) Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
3) Hareket ve Antrenman Bilimleri (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans ve doktora)
4) Spor ve Egzersiz Psikolojisi (Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı disiplinler arası tezli yüksek lisans)


Lisansüstü Eğitim Tanıtım Broşürü