Emekli Öğretim Üyeleri
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
MURAT BAŞYAZICIOĞLU
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. CANER AÇIKADA
ÇINAR YAZICI
Rekreasyon Bölümü
Prof. Dr. NEFİSE BULGU
UTKU ERDENER
ÇELİK ÖZÜDOĞRU
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
YEŞİM ALTIN
KARACA MÜEZZİNOĞLU