Misyon ve Vizyon


MİSYONUMUZ

Toplumda sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın, sporcularda ise performansın geliştirilebilmesi amacıyla insan hareketinin fizyolojik, mekanik, pedagojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını incelemek ve elde ettiği bilgiyi eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla uygulamak ve yaymaktır.
VİZYONUMUZ

Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde örnek bir kurum olmaktır.