Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. FİGEN ALTAY

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 128
+90 (312) 2992167

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12022SCI, SSCI ve AHCIBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Effects of a Short Video Physical Activity Program on Physical Fitness Among Physical Education Students
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.129, sa.3, ss.932-945, 2022 (SSCI)
ÖZET
22017KongreALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
ÖZET
32017KongreYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz
ÖZET
42017KongreALTAY F., BİLGİN E., BULCA Y.,
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersindeki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İki Farklı Yöntem ile İncelenmesi
ÖZET
52017KongreALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
Effects of Classrom teachers in teh development of children physical activity
ÖZET
62017KongreALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
The effects of physical activity cards on performance of the test of gross motor development by primary school children
ÖZET
72016KongreBULCA Y., ALTAY F., BİLGİN E.,
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarına Ulaşmada Web Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi
ÖZET
82016KongreBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assessent of 7th grade students s physical activity by using pedometers
ÖZET
92016KongreBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assesment of 7TH Grade Students Physical Activity by Means of a Pedometer
ÖZET
102011KongreYÜKSEL Y., ALTAY F.,
Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi
ÖZET
112008Diğer DergilerDEMİRHAN G., BULCA Y., ALTAY F., ŞAHİN R., GÜVENÇ A., ASLAN A.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hacettepe Journal of Sport Sciences , cilt.19, sa.3, ss.157-180, 2008 (Hakemli Dergi)
ÖZET
122004KongreKORUÇ Z., ALTAY F., YılmaZ v. a.,
Comparison of pre-competition and post competition anxiety level in national female rhytmıc gymnastics team.
ÖZET
132001Diğer DergilerDemirhan G., Altay F.,
Lise Birinci Sınıfların Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları Ölçeği II
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi , cilt.12, sa.2, ss.9-20, 2001 (Hakemli Dergi)
ÖZET