Lecturers
Lect. Dr. FİGEN ALTAY

   Physical Education and Sports Teaching Department / Physical Education and Sport Division
+90 (312) 2976890 Ext: 128
+90 (312) 2992167

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12022SCI, SSCI & AHCIBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Effects of a Short Video Physical Activity Program on Physical Fitness Among Physical Education Students
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.129, sa.3, ss.932-945, 2022 (SSCI)
SUMMARY
22017CongressALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
SUMMARY
32017CongressYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz
SUMMARY
42017CongressALTAY F., BİLGİN E., BULCA Y.,
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersindeki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İki Farklı Yöntem ile İncelenmesi
SUMMARY
52017CongressALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
Effects of Classrom teachers in teh development of children physical activity
SUMMARY
62017CongressALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
The effects of physical activity cards on performance of the test of gross motor development by primary school children
SUMMARY
72016CongressBULCA Y., ALTAY F., BİLGİN E.,
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarına Ulaşmada Web Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi
SUMMARY
82016CongressBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assessent of 7th grade students s physical activity by using pedometers
SUMMARY
92016CongressBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assesment of 7TH Grade Students Physical Activity by Means of a Pedometer
SUMMARY
102011CongressYÜKSEL Y., ALTAY F.,
Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi
SUMMARY
112008Refreed JournalDEMİRHAN G., BULCA Y., ALTAY F., ŞAHİN R., GÜVENÇ A., ASLAN A.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hacettepe Journal of Sport Sciences , cilt.19, sa.3, ss.157-180, 2008 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
122004CongressKORUÇ Z., ALTAY F., YılmaZ v. a.,
Comparison of pre-competition and post competition anxiety level in national female rhytmıc gymnastics team.
SUMMARY
132001Refreed JournalDemirhan G., Altay F.,
Lise Birinci Sınıfların Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları Ölçeği II
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi , cilt.12, sa.2, ss.9-20, 2001 (Hakemli Dergi)
SUMMARY