Gruplar
Eğitim Program Koordinatörü Doç. Dr. Yeşim BULCA (Fakülte)
Öğr. Gör. Nahit CANTÜRK (BSO)
Arş. Gör. Dr. Evrim ÜNVER (ESB)
Arş. Gör. Dr. Yasemin GÜZEL (REK)
Lisansüstü Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARITAN
Uzaktan Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Y. Ergün ACAR
Uygulamalı Dersler Koordinatörü Öğr. Gör. Zeki DURSUN
Öğrenci Giriş Sınavı Koordinatörü Prof. Dr. Tahir HAZIR
Bologna Koordinatörlüğü Prof. Dr. Ş. Nazan KOŞAR (Fakülte)
Doç. Dr. Yeşim BULCA (BSO)
Doç Dr. Şenay AKIN (ESB)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZTÜRK (REK)
Erasmus Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Arif Mithat AMCA
Arş. Gör. Dr. Nihat ÖZGÖREN
Farabi Koordinatörü Doç. Dr. Deniz HÜNÜK
Mevlana Koordinatörü Prof. Dr. Ayda KARACA
Fakülte Ders Programı ve Sınav Program Koordinatörü Öğr. Gör. Birol VURAL
Spor ve Rekreasyon Koordinatörü Öğr. Gör. Atay Aziz ÖZGÜN
Spor Bilimleri Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Tahir HAZIR
Spor Bilimleri Dergisi Yayın Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BULUT
Tanıtım Koordinatörü Doç. Dr. Pınar ARPINAR AVŞAR
Bilgi İşlem Koordinatörü Öğr. Gör. Y. Ergün ACAR
Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BULUT