Gruplar
H.Ü. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER (Üye)
H.Ü. Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu Prof. Dr. Canan KOCA ARITAN (Üye)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Yeşim BULCA (Üye)
H.Ü. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Prof. Dr. Canan KOCA ARITAN (Üye)
Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BULUT (Üye)
H.Ü. Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN (Üye)
H.Ü. BAP Sosyal Bilimler Değerlendirme Komisyonu Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER (Üye)