Tarihçe
Fotoğraf Galerisi
Fakültemiz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, değişik kurumlardan gelen talepler doğrultusunda klasik “Beden Eğitimi” donanımından sıyrılmış, yeni yaklaşımlar ve güncel bilgi ve becerileri olan beden eğitimi öğretmeni, antrenör, yönetici ve rekreasyon alanlarında eleman yetiştirmek üzere 1989 yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü olarak Eğitim Fakültesi içerisinde kurulmuştur (Yüksek Öğretim Kurumu:05.09.1989 Tarih, 1989/39.1441 Sayılı Kararı).


Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin ERGEN
Rektör Yrd. Prof. Dr. Ömer LALİK ve Prof. Dr. Uğur ERDENER (15 Ağustos 1989)


Kurucu Kadro (1990) Soldan Sağa : Emin ERGEN, Serdar ARITAN, Haydar DEMİREL, Caner AÇIKADA, Murat YAZICIOĞLU, Gülden ÖZEN


Fakültemizin kuruluşundan itibaren yapılanmasında yer alan Antrenman ve Hareket, Spor Eğitimi, Sporcu Sağlığı, Spor Yönetimi ve Organizasyonu ve Sporda Psikososyal Alanlar Ana Bilim Dalları, 1991 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Yükseköğretim Kurulu:28.01.1991 Tarih, 1487 sayılı kararı). Bu gelişme ülkemizde “Beden Eğitimi”nden “Spor Bilimleri”ne geçişin en önemli adımını oluşturmuştur.


Beytepe Yerleşkesine Taşınma (1991)


Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, 1992 yılında ülkenin önde gelen sınırlı sayıdaki bölümüyle birlikte yüksekokula dönüşmüştür (21281 Sayılı Resmi Gazete: 11.07.1992). Önceleri, beden eğitimi öğretmenliği yanı sıra; modüler yaklaşımlarla spor bilimlerinin uygulamalı ve teorik alanlarında yoğunlaşan lisans mezunları; 2000 yılından itibaren "Spor Bilimleri", "Beden Eğitimi Öğretmenliği" ve "Rekreasyon" programlarından birisinden lisans diploması alarak mezun olmaya başlamışlardır.


Kütüphane ve Performans Laboratuvarı (Beytepe-1991)


“Spor Bilimleri” kavramını ve spor bilimlerinin multi ve inter disipliner yapısını Türkiye’de ilk kez uygulayan Spor Bilimleri Fakültesi, Bologna sürecine de uygun olarak 1992 yılından beri Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.


Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel BOZER'in yüksekokulu ziyareti (1993)


Bakanlar kurulunun, 10 Kasım 2013 tarihli, 2013/5480 karar sayısı ile “Spor Bilimleri Fakültesi” adını almıştır.


Bakanlar Kurulu Kararı (2013)