Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. NECİP DEMİRCİ

   Rekreasyon Bölümü / Fiziksel Aktivite ve Sağlık ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 148
+90 (312) 2992167

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12023Diğer DergilerKARACA A., HAZIR AYTAR S., AKCAN AMCA F., DEMİRCİ N., ÇAĞLAR E.,
Predictors of meeting physical activity recommendation before and during COVID-19 pandemic in adults
BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY , cilt.15, sa.2, ss.1-13, 2023 (Hakemli Dergi)
ÖZET
22022Diğer DergilerAtakan M., DEMIRCI N., Güzel Y., Koşar Ş. N.,
WHOLE BODY COMPOSITION AND BONE MINERAL DENSITY MEASURED BY DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY IN YOUNG SWIMMERS
SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , cilt.20, sa.2, ss.1-15, 2022 (Hakemli Dergi)
ÖZET
32022SCI, SSCI ve AHCIKARACA A., DEMİRCİ N., Yilmaz V., Hazir Aytar S., CAN S., ÜNVER E.,
Validation of the ActiGraph wGT3X-BT Accelerometer for Step Counts at Five Different Body Locations in Laboratory Settings
MEASUREMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCE , cilt.26, sa.1, ss.63-72, 2022 (SCI-Expanded)
ÖZET
42021SCI, SSCI ve AHCIKARACA A., DEMİRCİ N., ÇAĞLAR E., KONŞUK ÜNLÜ H.,
Correlates of Internet addiction in Turkish adolescents
Children and Youth Services Review , cilt.126, 2021 (SSCI)
ÖZET
52021Diğer DergilerKARACA A., HAZIR AYTAR S., DEMİRCİ N., AKCAN AMCA F., ÇAĞLAR E., ARAÇ Ş. N.,
Sedentary Screen Time in Working Adults Before and During Covid-19 Pandemic
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.32, sa.2, ss.98-108, 2021 (Hakemli Dergi)
ÖZET
62021Diğer DergilerDEMİRCİ N., Yilmaz R., KARACA A.,
Step count for 7th and 8th grade students in structured and unstructured physical education classes
PHYSICAL ACTIVITY REVIEW , cilt.9, sa.1, ss.54-61, 2021 (ESCI)
ÖZET
72020Diğer DergilerDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Organize Edilmiş Sporlara Katılan Çocuklar Önerilen Adım Sayısını Karşılıyor mu?
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi , cilt.31, ss.174-184, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
82020Diğer DergilerCİNEMRE A., ÜNVER E., KONŞUK ÜNLÜ H., DEMİRCİ N.,
A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players (Genç Futbolcularda Derinlik Sıçraması ve Sprint Parametrelerinin Karşılaştırması)
Turkish Journal of Sports Medicine , cilt.55, sa.2, ss.148-155, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
92020Diğer DergilerSAĞINÇ S., DEMİRCİ N., KARACA A.,
Ev Hanımlarının Fiziksel Aktivite Şiddeti ve Alanlarına Göre Enerji Harcaması, Adım Sayısı ve Oturma Süresi
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.31, sa.2, ss.54-68, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
102020Diğer DergilerİŞLER O. D., DEMİRCİ N., KARACA A.,
Çocuklar İçin Serbest Zaman Aktivite Anketi (ÇSZAA)'nin Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.31, sa.1, ss.9-19, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
112019Diğer DergilerÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi (The Relationship of Balance Among Biomotor Skills and Physical Activity in Boys)
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.30, sa.2, ss.53-62, 2019 (Hakemli Dergi)
ÖZET
122019Diğer DergilerÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.31, sa.2, ss.53-62, 2019 (Hakemli Dergi)
ÖZET
132019KongreKARACA A., DEMİRCİ N., ÇAĞLAR E., KONŞUK ÜNLÜ H.,
Investigation of Factors Associated with Internet Addiction Levels of High School Students (Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile İlişkili Olan Faktörlerin Araştırılması )
ÖZET
142019Diğer DergilerKARACA A., DEMİRCİ N.,
Validity and Reliability of the Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) in Adolescents Aged Between 11 and 14
Spor Hekimliği Dergisi , cilt.54, sa.4, ss.255-266, 2019 (Hakemli Dergi)
ÖZET
152017Diğer DergilerİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN ASİDİK VE BAZİK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEĞERLENDİRİLMESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES , cilt.3, ss.280-281, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
162017Diğer DergilerTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN KAN DEMİR PARAMETRELERİYLE WİNGATE TESTİ,SIÇRAMA VE YÜZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES , cilt.1, ss.282, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
172017KongreTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WINGATE TESTI,SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEGERLENDIRILMESI
ÖZET
182017KongreİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN ASIDIK VE BAZIK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEGERLENDIRILMESIVE VÜCUT KOMPOZISYONLARI ILE ILISKISININ INCELENMESI
ÖZET
192017Diğer DergilerATAKAN M. M., ÜNVER E., BULUT S., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H.,
Effect of body composition on fitness performance in young male football players
Turkish Journal of Sport and Exercise , cilt.1, ss.54-59, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
202017KongreÜNVER E., DEMİRCİ N., ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Elastik Kuvvet Değerlendirme Yöntemlerinin Sıçrama Yüksekliği Açısından Olgunlaşma Düzeyine Göre Farklılıklarının İncelenmesi
ÖZET
212017KongreDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Okul Dışı Sportif Etkinliklere Katılan 11-13 Yaşları Arasındaki Çocukların Okul İçi ve Okul Dışı Adım Sayılarının İncelenmesi
ÖZET
222016KongreDEMİRCİ N., AKSOY S., ÖZDEMİR N., Babacan T., ERDEM G. U., BOZKAYA Y.,
Modified docetaxel cisplatin and fluorouracil therapy as a first line treatment for patients with recurrent metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck cancer a retrospective study
ÖZET