Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi SÜLEYMAN BULUT

   Rekreasyon Bölümü / Egzersizde Beslenme ve Metabolizma ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 137
+90 (312) 2992167
SBD Yayın Koordinatörü

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12024SCI, SSCI ve AHCICelik H., Bulut S.,
Comparing the effects of akimbo and bent-in-front arm positions on jump metrics: Validity and reliability of a modified 10/5 repeated jump test.
Journal of biomechanics , cilt.163, ss.111945, 2024 (SCI-Expanded)
ÖZET
22023Diğer DergilerÇelik H., Mavili C., Bulut S., Arpınar Avşar P., Cinemre Ş. A.,
Genç Basketbol Oyuncularında İzometrik Orta Uyluk Çekme Testinin Güvenirliği
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.34, sa.2, ss.59-70, 2023 (Hakemli Dergi)
ÖZET
32023KongreBULUT S.,
TEK BACAK BİSİKLET EGZERSİZİ İLE GLİKOJEN DEPOLARININ BOŞALTILMASI YÖNTEMİ
ÖZET
42022SCI, SSCI ve AHCIGÜZEL Y., TURNAGÖL H. H., ATAKAN M. M., BULUT S., HAZIR T., KOŞAR Ş. N.,
Metabolic equivalent of task and the accuracy of resting metabolic rate prediction equations in inactive, healthy postmenopausal women with overweight and obesity La précision des équivalents métaboliques et des formules d'estimation d
Science and Sports , cilt.37, sa.5-6, ss.421-430, 2022 (SCI-Expanded)
ÖZET
52021Diğer DergilerAKTİTİZ S., BULUT S., ATAKAN M. M., GÜZEL Y., Atabey C. I., KOŞAR Ş. N.,
Satranç A Milli Oyuncularının Toplam ve Bölgesel Vücut Kompozisyonu Bileşenleri
Journal of Nutrition and Dietetics , cilt.49, sa.2, ss.18-27, 2021 (Hakemli Dergi)
ÖZET
62021SCI, SSCI ve AHCIAtakan M. M., Güzel Y., Bulut S., Koşar N., Mcconell G., Turnagöl H.,
Six high-intensity interval training sessions over 5 days increases maximal oxygen uptake, endurance capacity, and sub-maximal exercise fat oxidation as much as 6 high-intensity interval training sessions over 2 weeks
JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE , cilt.10, sa.4, ss.478-487, 2021 (SCI-Expanded)
ÖZET
72019SCI, SSCI ve AHCIChuckravanen D., BULUT S., Kurklu G. B., Yapali G.,
Review of exercise-induced physiological control models to explain the development of fatigue to improve sports performance and future trend
SCIENCE & SPORTS , cilt.34, sa.3, ss.131-140, 2019 (SCI-Expanded)
ÖZET
82018KongreATAKAN M. M., GÜZEL Y., BULUT S., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Effects of High Intensity Interval Training on VO2max, Endurance Capacity and Fat Oxidation ’xx’xxDouble’xx’xx HIIT versus ’xx’xxSingle’xx’xx HIIT
ÖZET
92018KongreATAKAN M. M., KOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
The Effects of Short-Term High Intensity Interval Training on Resting Metabolic Rate
ÖZET
102018KongreKESKİN N., KOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., HAZIR T.,
İnsülin direnci olan obez erkeklerde diyet ve egzersizin irisin, lipasin ve glikoz metabolizması üzerine etkisi
ÖZET
112018KongreFAİDECİ KESKİN N., KOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., HAZIR T.,
İnsülin Direnci Olan Obez Erkeklerde Diyet ve Egzersizin İrisin, Lipasin ve Glikoz Metabolizması Üzerine Etkisi
ÖZET
122018Diğer DergilerBULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Glikojen Depolarının ve Sıvı Besin Alımının Egzersiz Sırasında Yağ ve Karbonhidrat Kullanımına Etkisi
Journal of Nutrition and Dietetics , cilt.46, ss.30-39, 2018 (Hakemli Dergi)
ÖZET
132018SCI, SSCI ve AHCIAtakan M. M., Karavelioğlu M. B., Harmancı H., Cook M., Bulut S.,
Short term creatine loading without weight gain improves sprint, agility and leg strength performance in female futsal players
Science & Sports , cilt.34, sa.1, 2018 (SCI-Expanded)
ÖZET
142017KongreGÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., KOŞAR Ş. N.,
Postmenopozal Obez Kadınlarda 10 Haftalık Aerobik Egzersiz Programının Leptin, Kemik Dönüşüm Belirteçleri ve Glukoz Homeostazı Üzerine Etkisi
ÖZET
152017KongreKOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., BULUT S., ATAKAN M. M., HAZIR T., TURNAGÖL H. H.,
ONE METABOLIC EQUIVALENT IN POSTMENOPAUSAL IS NOT EQUAL TO THE TRADITIONALLY ACCEPTED RESTING OXYGEN CONSUMPTION VALUE
ÖZET
162017KongreBULUT S., ATAKAN M. M., GÜZEL Y., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
CHANGES IN BODY COMPOSITION AFTER LIQUID FOOD-WATER INTAKE IN YOUNG HEALTY MALES
ÖZET
172017Diğer DergilerBULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Glikojen Depoları, Antrenman ve Diyet Etkileşimi
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi , cilt.28, ss.205-219, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
182017Diğer DergilerMUTLU M., ALPER İ., BULUT S., ATAKAN M. M., TURAN A., ATAY G. E.,
KADIN VOLEYBOLCULARDA DXA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE EGZERSİZPERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
International Journal of Sport, Exercise Training Sciences , 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
192017KongreBULUT S., ATAKAN M. M., MUTLU M., ALPER İ., TURAN A., ATAY G. E.,
Kadın Voleybolcularda DXA Vücut Kompozisyonu ile Egzersiz Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ÖZET
202017Diğer DergilerATAKAN M. M., ÜNVER E., BULUT S., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H.,
Effect of body composition on fitness performance in young male football players
Turkish Journal of Sport and Exercise , cilt.1, ss.54-59, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
212016SCI, SSCI ve AHCIKULAKSIZ T. N., KOŞAR Ş. N., BULUT S., GÜZEL Y., WILLEMS M. E. T., HAZIR T.,
Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes
NUTRIENTS , cilt.8, sa.5, 2016 (SCI-Expanded)
ÖZET
222016KongreBULUT S., ATAKAN M. M., GÜZEL Y., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Sıvı Besin Su Alımının DXA Vücut Kompozisyonu Ölçümü Üzerine Etkisi
ÖZET
232016KongreGÜZEL Y., BULUT S., ATAKAN M. M., HAZIR T., TURNAGÖL H. H., KOŞAR Ş. N.,
Postmenopozal Obez Kadınlarda Farklı Yöntemlerle Belirlenen Dinlenik Metabolik Hızın İndirek Kalorimetri Yöntemiyle Karşılaştırılması
ÖZET
242016KongreTOSUN S., KOŞAR Ş. N., BULUT S., TOK Ö., BAYRAMOĞLU A., TURNAGÖL H. H.,
Genç Basketbolcularda Akut Oral Kafein Suplementasyonunun Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi
ÖZET
252016KongreATABEY C. I., BULUT S., ATAKAN M. M., GÜZEL Y., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
A Milli Satranç Oyuncularının Toplam ve Segmental Vücut Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi
ÖZET
262016SCI, SSCI ve AHCIATAKAN M. M., KARAVELİOĞLU M. B., HARMANCI H., BULUT S.,
The effects of short term creatine loading on exercise performancein female futsal players
International Journal Of Sport Nutrition And Exercise Metabolism , cilt.26, ss.3, 2016 (SCI-Expanded)
ÖZET
272015KongreGÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Body Composition and Physical Activity in Turkish Adolescents
ÖZET
282015KongreATAKAN M. M., KARAVELİOĞLU M. B., HARMANCI H., BULUT S.,
The Effects of Short Term Creatine Supplementation on Exercise Performance in Female Futsal Players
ÖZET
292014KongreNilay G., TURNAGÖL H. H., KOŞAR Ş. N., BULUT S., GÜZEL Y., HAZIR T.,
Effects of Mouth Rinsing with Different Concentrations of Carbohydrate Solutions on Endurance Performance
ÖZET
302014KongreKULAKSIZ T. N., TURNAGÖL H. H., KOŞAR Ş. N., BULUT S., GÜZEL Y., HAZIR T.,
Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansına Etkisi
ÖZET
312014KongreBULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Effects of Body Glycogen Stores Level on Acute Endurance Exercise Metabolism in Young Cyclists
ÖZET
322014KongreUĞUR U., HASGÜL L., TUNA N., TURAN A., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
EFFECT OF ACUTE FOOD AND FLUID INTAKE ON DXA BODY COMPOSITION MEASUREMENT
ÖZET
332014KongreERÇİM R. E., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
EVAULATION OF FLUID CONSUMPTION AND BODY COMPOSITION IN ADULTS
ÖZET
342013SCI, SSCI ve AHCIBULUT S., BODUR E., Colak R., Turnagol H.,
Effects of conjugated linoleic acid supplementation and exercise on post-heparin lipoprotein lipase, butyrylcholinesterase, blood lipid profile and glucose metabolism in young men
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS , cilt.203, sa.1, ss.323-329, 2013 (SCI-Expanded)
ÖZET
352013KongreBULUT S.,
BİR DEPODAN DAHA FAZLASI KAS GLİKOJEN DEPOLARI VE ANTRENMAN ETKİLEŞİMİ
ÖZET
362012KongreGÜZEL Y., BULUT S., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Üniversite öğrencilerinin beden kitle indeksleri bel boy oranları bel kalça oranları ile beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteye katılım durumlarının incelenmesi Hacettepe Üniversitesi Örneği
ÖZET
372012KongreGÜZEL Y., BULUT S., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Universite öğrencilerinin Beden Kitle İndeksleri Bel Boy Oranları Bel Kalça Oranları İle Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumlarının İncelenmesi Hacettepe Universitesi örneği Investigation of BMI
ÖZET
382012KongreÖZFİDAN S., GÜZEL Y., KOŞAR Ş. N., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Spor yapan ve yapmayan çocuklarda beden kitle indeki bel kalça oranları ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi
ÖZET
392012KongreBİLGİN E., ÜNVER E., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Yüzücü ve basketbol oyuncusu çocukların kemik mineral yoğunluğu ile vücut yağ yüzdelerinin karşılaştırılması
ÖZET
402012KongreBİLGİN E., ÜNVER E., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Comparison of bone mineral density and body fat percentage between children basketball players and swimmers
ÖZET
412012KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H., ÇOKUĞRAŞ A. N.,
EFFECTS OF EXERCISE AND CONJUGATED LINOLEIC ACID CLA USAGE ON BCHE AND OBESITY IN MEN
ÖZET
422012KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H.,
Effects of Exercise and Conjugated Linoleic Acid CLA Usage on BCHE Activity and Obesity in Men
ÖZET
432010KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H.,
Konjuge Linoleik Asit CLA Supplementasyonu ve Aerobik Egzersizin Genç Erkeklerde Vücut Yağ Ağırlığı Lipoprotein Lipaz LPL aktivitesi leptin ve insülin Seviyelerine Etkileri
ÖZET
442010KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H.,
Effects of Conjugated Linoleic Acid CLA Supplemantation and Aerobic Exercise on Body Fat Mass Lipoprotein Lipase LPL Activity Leptin and Insulin Levels in Young Men
ÖZET
452009KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H.,
Bulut S Bodur E Colak R Turnagol H The effects of conjugated Linoleic Acid CLA supplemantation and exercise on butyrylcholinesterase BChE lipoprotein Lipase LPL leptin and insulin levels in young males
ÖZET
462007KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H.,
The Effects of Conjugated Linoleic Acid CLA Supplementation Along With Exercise on Plasma Glucose and Insulın Levels
ÖZET
472006KongreBULUT S., BODUR E., ÇOLAK R., BAŞOĞLU S., ÇOKUĞRAŞ A. N., TURNAGÖL H. H.,
Effects of Exercise and Conjugated Linoleic Acid on The Lipid Profile of Sedentary Young Adults
ÖZET
482006KongreBULUT S., ÇOLAK R., TURNAGÖL H. H., BAŞOĞLU S.,
Effect Of Conjugated Linoleic Acid CLA Supplementation with Exercıse On Body Composition And Blood Lipid Profile
ÖZET
492003KongreBAŞOĞLU S., TURNAGÖL H. H., BULUT S., GEZMEN KARADAĞ M., BÜYÜKTUNCER DEMİREL Z.,
Blood Lipids Body Composition and Nutritional Status of University Students
ÖZET