Prof. Dr. GIYASETTİN DEMİRHAN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 130
+90 (312) 2976892
+90 (312) 2992167
Fakülte Kurulu Üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamProje BilgileriURL
12022-2025Erasmus ProjesiHÜNÜK D., DEMİRHAN G., BULCA Y., ALTAY F., AKYAR Ö. Y., GÖKÇEK E.,
Developing physical education teacher academy to strengthen the quality and attractiveness of the physical education teaching profession for positive youth health outcomes (PhysEd-Academy)
ÖZET
22021-2023TÜBİTAK ProjesiÇAĞLAR E., DEMİRHAN G., KARACA A., KARABULUT E., BOZ M.,
Temel Hareket Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Oyun Temelli Eğitim Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocuklarda Algılanan Ve Gerçek Motor Beceri Yeterlik Düzeyleri Ile Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi
ÖZET
32020-2024TÜBİTAK ProjesiÇağlar E., Özmert E. N., Demirhan G., Karabulut E., Karaca A., Kirazcı S.,
Türk çocuklarının büyüme ve biyolojik olgunlaşma durumlarına göre motor koordinasyon, vücut kompozisyonu, fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve fiziksel benlik algısındaki farklılıkların incelenmesi ve norm değerlerinin oluşturulması
ÖZET
42019-2020Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeHAZIR T., KOCA ARITAN C., KİN İŞLER A., DEMİRHAN G.,
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi
ÖZET
52018-2022Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G., KOCAKULAK M., ÖZSOY E. D., YEMİŞCİ ÖZKAN M., YILMAZ M., İpek G.,
Egzersiz fizyolojisi yanıtlarını belirleyen genomik elementlerin Drosophila temelli model organizma yaklaşımıyla saptanması
ÖZET
62018-2020DiğerDemirhan G., Bulca Y., Akyar Ö. Y.,
Öğrenme Ve Dahiletme Akıllı Ekosistemi
ÖZET
72018-2019Erasmus ProjesiBulca Y., Demirhan G., Akyar Ö. Y.,
Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening of Grasroots Sports in EU
ÖZET
82017-2020Erasmus ProjesiDemirhan G., Bulca Y., Akyar Ö. Y.,
Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT)
ÖZET
92017-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G., YÜKSEL Y.,
15 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
ÖZET
102017-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G.,
Why does our brain love physical activity? Beynimiz fiziksel aktiviteyi niçin sever?
ÖZET
112016-2019DiğerAkyar Ö. Y., Demirhan G.,
Action Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT)
ÖZET
122016-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeBULCA Y., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu 6 Paydaş Beklentileri ve Etkileri
ÖZET
132016-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeŞAHİN A. E., Dilben F., Karademir S., SERTALP E., DEMİRHAN G.,
Hacettepe Üniversitesinin Öncelikli Olarak Tercih Edilebilirliğini Artırma Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Gerçekleştirilmesi ve Bu Faaliyetlerin Etki Düzeyinin Araştırılması
ÖZET
142016-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G., AKYAR Ö. Y.,
Bütüncül Antrenörlük için ENACT çevrimiçi öz değerlendirme aracı ile Müzakere Tarzlarının Değerlendirilmesi
ÖZET
152016-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G.,
Fiziksel aktivitenin olumlu tutum, akademik başarı ve bilişsel süreçlere etkisi
ÖZET
162016-2017Erasmus ProjesiAkyar Ö. Y., Demirhan G.,
IMPROVING PARA-ATHLETE COACHING AND TRAINING CAREERS IN SPORT (IMPACTS)
ÖZET
172015-2018Erasmus ProjesiDemirhan G.,
Identifying best practice across physical education teacher education programmes: A European perspective
ÖZET
182015-2017Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen ProjeDemirhan G.,
Model Okul Geliştirme
ÖZET
192015-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G., AKYAR Ö. Y., BULCA Y., BİLGİN E.,
Beden Eğitimi Global Forumu 2016
ÖZET
202015-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G.,
Türkiyede Beden Eğitimi Yeni Öğretim Programı Sağlık ve Hareket Kültürünün Toplumsal Bağlamında
ÖZET
212015-2015Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G.,
2015 Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi ve Sağlık Eğitimi Öğretmen Eğitimi 21 Yüzyıl Okulları İçin Beden Eğitimi ve Sağlık Profesyonellerini Hazırlama
ÖZET
222015-2015Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİRHAN G.,
Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
ÖZET
232013-2015Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen ProjeDemirhan G.,
YUSUFELI BARAJININ ILÇEYE ETKILERI Mevcut Durum Potansiyel Gelecek
ÖZET
242012-DEVAMDiğerDEMİRHAN G.,
Futbol antrenörlerinin eğitiminde kullanılacak DVD eğitim setinin hazırlanması
ÖZET
252008-2009Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDemirhan G.,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması
ÖZET
262007-2009Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen ProjeDemirhan G.,
Eğitim Teknolojisi ve Materyal Destekli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme
ÖZET
272007-2008Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen ProjeDemirhan G.,
Farklı öğretim yöntemlerinin aday öğretmenlerin eleştirel düşünme ve başarı hedefleri üzerine etkisi
ÖZET
282006-2007Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen ProjeDemirhan G.,
Ilkögretim okullari lise ve dengi okullar beden egitimi dersi ögretim programlarinin degerlendirilmesi
ÖZET