İdari Personel
ASLAN YAZAR
Bilgisayar İşletmeni
+90 (312) 2976890 Dahili: 150
+90 (312) 2992167
Mali İşler, Taşınır Mal Kayıt Kontrol