İdari Personel
NEZİR ŞAHİNLİ
Sağlık Teknisyeni
+90 (312) 2976890 Dahili: 152
+90 (312) 2992167
Laboratuvar Teknisyeni