Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. ATAY AZİZ ÖZGÜN

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 166
+90 (312) 3051439
Spor ve Rekreasyon Koordinatörü