Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. NAHİT CANTÜRK

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 157
+90 (312) 2992167