Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. ÖZCE SILA ÖZEN

   Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü / Egzersiz ve Spor Psikolojisi ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 172
+90 (312) 2992167