Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. EMRE BİLGİN

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 145
+90 (312) 2992167

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12023Diğer DergilerYildirim S., Yildiz A., TÜRKERİ BOZKURT H., BİLGİN E., Yüksel Y., KORUÇ Z.,
The associations of transformational leadership and team cohesion on the psychological health of young football players through basic psychological needs
Science and Medicine in Football, 2023 (Scopus)
ÖZET
22023SCI, SSCI ve AHCIÖZSOY Z., ÖZDEMİR A., EKİCİ M., BİLGİN E., KILIÇ L., KİRAZ S.,
Do the drug doses of conventional synthetic DMARDs used for the treatment of biologic/targeted-synthetic DMARDs naive rheumatoid arthritis patients affect QuantiFERON-TB Gold Plus test results?
Rheumatology International, 2023 (SCI-Expanded)
ÖZET
32022SCI, SSCI ve AHCIBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Effects of a Short Video Physical Activity Program on Physical Fitness Among Physical Education Students
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, cilt.129, sa.3, ss.932-945, 2022 (SSCI)
ÖZET
42022SCI, SSCI ve AHCIKALYONCU U., BİLGİN E., Erden A., Satış H., TUFAN A., Tekgöz E.,
Effectiveness and safety of tofacitinib in rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: TReasure real-life data
Clinical and Experimental Rheumatology, cilt.40, sa.11, ss.2071-2077, 2022 (SCI-Expanded)
ÖZET
52022SCI, SSCI ve AHCIKiracı M., BİLGİN E., Duran E., Farisoğulları B., Bölek E., Yardımcı G.,
Comparison of demographic, clinic and radiological features of patients with axial spondyloarthritis accompanying familial Mediterranean fever to patients with each condition alone
Scandinavian Journal of Rheumatology, 2022 (SCI-Expanded)
ÖZET
62021Diğer DergilerYILDIRIM S., BİLGİN E., YÜKSEL Y., DEMİRHAN G., AŞÇI F. H.,
Adaptation of the Impulsive Sensation Seeking Scale to Turkish
ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.8, sa.2, ss.151-156, 2021 (ESCI)
ÖZET
72021SCI, SSCI ve AHCIBİLGİN E., ORAL H., DAMADOĞLU E., KARADAĞ Ö.,
Comment on: Hypereosinophilic bronchiolitis in ANCA-associated vasculitis: Where does it stand? By Sebastiani et al.
Clinical and Experimental Rheumatology, cilt.39, sa.2, 2021 (SCI-Expanded)
ÖZET
82020SCI, SSCI ve AHCIBİLGİN E., BULCA Y., DEMİRHAN G.,
Relationships Between Physical Activity Level, Health-Related Fitness, Academic Achievement, and Academic Self-Concept
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, sa.202, ss.311-325, 2020 (SSCI)
ÖZET
92020Diğer DergilerÖzşin Özler C., Doğan B., Bilgin E., Demirhan G., Aras D., Çetin E.,
What do Turkish sports sciences students know about dental trauma and mouthguards? A descriptive study
Acta Odontologica Turcica, cilt.37, sa.2, ss.29-35, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
102020KitapAKYAR Ö. Y., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ŞİMŞEK B., DEMİRHAN G.,
ICT USE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN TURKEY
ÖZET
112019Diğer DergilerYıldızer G., Bilgin E., Korur E. N., Yüksel Y., Demirhan G.,
Orta Okul Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, cilt.30, ss.63-73, 2019 (Hakemli Dergi)
ÖZET
122019Diğer DergilerYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., YILDIZ A., AKYAR Ö. Y., KORUÇ Z.,
Adaptation of Transformational Teaching Questionnaire into Turkish
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.47, ss.191-204, 2019 (ESCI)
ÖZET
132018SCI, SSCI ve AHCIYildizer G., Bilgin E., Korur E. N., Novak D., Demirhan G.,
The association of various social capital indicators and physical activity participation among Turkish adolescents
JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE, cilt.7, ss.27-33, 2018 (SCI-Expanded)
ÖZET
142018KongreYILDIZER G., BİLGİN E., KORUR E. N., YÜKSEL Y., DEMİRHAN G.,
Physical Activity Attitude Scale for Secondary School Students
ÖZET
152018KongreYILDIZER G., BİLGİN E., KORUR E. N., novak d., DEMİRHAN G.,
The association of various social capital indicators and physicalactivity participation among Turkish adolescents
ÖZET
162018KongreYILDIRIM S., BİLGİN E., YÜKSEL Y., DEMİRHAN G., AŞÇI F. H.,
Impulsive Sensation Seeking Scale: Validity and Reliability Of Turkish Version
ÖZET
172018KitapDEMİRHAN G., BİLGİN E., AKYAR Ö. Y., YÜKSEL Y., İNCE M. L.,
Secondary Physical Education in Turkey: Development and Current Situation
ÖZET
182018KongreYILDIRIM S., YILDIZ A., TÜRKERİ BOZKURT H., BİLGİN E., YÜKSEL Y., KORUÇ Z.,
Transformational Leadership and Wellbeing In Youth Sports: The Mediating Role of Basic Psychological Needs and Burnout
ÖZET
192017KongreYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz
ÖZET
202017KongreYÜKSEL Y., YILDIRIM S., BİLGİN E., DEMİRHAN G.,
Spor Bilimleri Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi Çalışması
ÖZET
212017KongreYılmaz E. B., BİLGİN E., DEMİRHAN G.,

ÖZET
222017KongreYavuz Ü., BİLGİN E., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Etkili Sınıf Yönetimi Davranışlarının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi
ÖZET
232017KongreDEMİRHAN G., BİLGİN E.,
Fiziksel aktivite ve çocuk
ÖZET
242017KongreYILDIRIM S., YÜKSEL Y., YILDIZ A., BİLGİN E., KORUÇ Z.,
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerine İlişkin Dönüşümcü Öğretim Algıları
ÖZET
252017KongreYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., YILDIZ A., AKYAR Ö. Y., KORUÇ Z.,
Dönüşümcü Öğretim Ölçeğini Türkçeye Uyarlama: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
ÖZET
262017KongreYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., AKYAR Ö. Y., YILDIZ A., KORUÇ Z.,
Dönüşümcü Öğretim Yaklaşımının Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutuma Etkisi
ÖZET
272017KongreALTAY F., BİLGİN E., BULCA Y.,
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersindeki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İki Farklı Yöntem ile İncelenmesi
ÖZET
282017KongreALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
Effects of Classrom teachers in teh development of children physical activity
ÖZET
292017KongreALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
The effects of physical activity cards on performance of the test of gross motor development by primary school children
ÖZET
302016KongreBİLGİN E., DEMİRHAN G.,
Ortaokul öğrencilerinin fiziksle aktivite düzeyleri ve akademik abaşarıları arasındaki ilişki
ÖZET
312016KongreBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assesment of 7TH Grade Students Physical Activity by Means of a Pedometer
ÖZET
322016KongreBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assessent of 7th grade students s physical activity by using pedometers
ÖZET
332016KongreBULCA Y., ALTAY F., BİLGİN E.,
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarına Ulaşmada Web Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi
ÖZET
342012KongreBİLGİN E., ÜNVER E., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Yüzücü ve basketbol oyuncusu çocukların kemik mineral yoğunluğu ile vücut yağ yüzdelerinin karşılaştırılması
ÖZET