Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. NESLİŞAH YAREN KIRCI

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 148
+90 (312) 2992167

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12020Diğer DergilerSarı İ., Kırcı N. Y.,
Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklimin Sporcuların Tükenmişlik ve Ahlaki Karar Alma Tutumları ile İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, cilt.31, sa.2, ss.69-82, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET