Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÖZTÜRK

   Rekreasyon Bölümü / Sporda Sosyal Alanlar ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 155
+90 (312) 2992167

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12022Diğer DergilerÖztürk P.,
Almanya’da göçmen kadın futbolcular: Kimlik, cinsiyet, aidiyet
TOPLUM VE BILIM, cilt.162, ss.173-193, 2022 (Hakemli Dergi)
ÖZET
22022KongreKızılgüneş M., Öztürk P.,
Kamusal alan olarak Instagram: Fiziksel aktivite ve kadın deneyimleri
ÖZET
32022KongreKızılgüneş M., Öztürk P.,
Media representations of foreign Olympic Athletes in Turkey during the Tokyo 2020
ÖZET
42021SCI, SSCI ve AHCIÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
"The Club Management Ignores Us": Gender-Power Relations in Women's Football in Turkey
SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL, cilt.38, sa.3, ss.285-292, 2021 (SCI-Expanded)
ÖZET
52021KongreÖztürk P., Burrmann U.,
The role of football in the development of a sense of belonging: A qualitative study with women football players of Turkish background living in Germany
ÖZET
62021KitapÖztürk P.,
Oyunun toplumsal cinsiyetlendirilmesi: Kadın ve futbol
ÖZET
72021KitapÖztürk P., Koca Arıtan C.,
Toplumsal Cinsiyet ve Spor
ÖZET
82019SCI, SSCI ve AHCIÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey
LEISURE STUDIES, cilt.38, sa.2, ss.232-244, 2019 (SSCI)
ÖZET
92018KitapÖztürk P.,
Feminist intervention in Sport Science in Turkey
ÖZET
102017Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
SPORCU ERGEN KIZLARIN SPORA KATILIMININSOSYO-EKOLOJİK MODEL VE TOPLUMSAL CİNSİYETYAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ
Spormetre, cilt.15, ss.139-148, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
112017Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Women’s Exercise Experiences in Women-Only Gyms in Turkey:An Examination Within the Frameworkof Self-Determination Theory
Women in Sport and Physical Activity Journal, ss.118-24, 2017 (Scopus)
ÖZET
122017KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Türkiye’deki Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölüm kontenjanlarının hak temelli değerlendirilmesi.
ÖZET
132017KongreCANBAZ B., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Spor haberleri internet sitelerinde kadın sporcuların temsilinin incelenmesi
ÖZET
142016KitapÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar
ÖZET
152016KitapÇEVİK A., PERDAHLI C., HÜNÜK D., ALAGÜL Ö., ÖZTÜRK P., MÜFTÜLER M.,
Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri
ÖZET
162016KitapÇEVİK A., PERDAHLI C., HÜNÜK D., ALAGÜL Ö., ÖZTÜRK P., MÜFTÜLER M.,
Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri.
ÖZET
172016KitapKaraçam M. Ş., Öztürk P.,
Sporda cinsiyet (testi) politikaları
ÖZET
182016KitapÖztürk P.,
Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel seyri.
ÖZET
192015SCI, SSCI ve AHCIKoca C., ÖZTÜRK P.,
Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations
EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY, cilt.15, sa.3, ss.381-406, 2015 (SSCI)
ÖZET
202015Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Women who are the others of football are writing the photo novel which is the other of photograph
Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, cilt.2, ss.157-183, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
212015Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Futbolun ötekisi kadınlar fotoğrafın ötekisi fotoromanı yazıyor
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi, cilt.2, ss.157-183, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
222015KongreGÜZEL Y., GÜNGÖR T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Risk factors for the female athlete triad in athletes and nonathletes
ÖZET
232015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Kenardaki yaşamlar kadın futbolcu olmanın fenomenolojik analizi
ÖZET
242015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Lives on the edge Phenomenological analysis of being a women football player
ÖZET
252015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Socio ecological factors that affect the adolescent girls participation in sports in Turkey
ÖZET
262015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
The gendered play women s football in Turkey
ÖZET
272015KitapKOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., ÖZTÜRK P.,
Kadın Sporcu Üçlemesi
ÖZET
282014Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları
Toplum ve Hekim, cilt.29, ss.333-343, 2014 (Hakemli Dergi)
ÖZET
292014KongreGÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Adolesan Kızlarda Fiziksel Aktivite ve Vücut Kompozisyonu
ÖZET
302014KongreÖZTÜRK P., GÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., KOŞAR Ş. N., KOCA ARITAN C.,
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörlerinin Psikolojik Boyutlarıyla İncelenmesi
ÖZET
312014KongreKULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Investigation of body composition in female athletes
ÖZET
322014KongreGÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörleri
ÖZET
332014KitapKOCA ARITAN C., ÖZTÜRK P.,
Construction of masculinities in Turkish physical education
ÖZET
342013Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.1-10, 2013 (Hakemli Dergi)
ÖZET
352012KitapKumru A., Öztürk P.,
Çocuklukta olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkileri
ÖZET