Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ş. ALPAN CİNEMRE

   Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü / Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 132
+90 (312) 2992167
Fakülte Senato Temsilcisi, Fakülte Kurulu Üyesi, AB Projeleri Koordinatörü
Danışmanlık Saati : Pazartesi 13:00-14:00

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12022Diğer DergilerKınıklı G. İ., Özçadırcı A., Cinemre Ş. A.,
Is Scapular Dyskinesis effective on Shoulder Strength Profiles in Asymptomatic Young Swimmers?
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.3, ss.694-702, 2022 (ESCI)
ÖZET
22022KongreKINIKLI G. İ., CİNEMRE Ş. A., ÖZÇADIRCI A., ÜNVER E.,
Yüzücülerde Sezonun İlk Makrodöngüsünde Antrenman Periyodizasyonunun Omuz İzometrik Kas Gücüne Etkisi
ÖZET
32021Diğer DergilerÖzçadırcı A., Öztürk F., Cinemre Ş. A., Kınıklı G. İ.,
Does foot posture differ according to gender and lower extremity muscle strength in pre-adolescent swimmers?
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN MOVEMENT, cilt.46, sa.1, ss.95-102, 2021 (ESCI)
ÖZET
42021Diğer DergilerÖzçadırcı A., Öztürk F., Cinemre Ş. A., Kınıklı G. İ.,
Muscle strength evaluation of limb dominance in prepubescent swimmers boys and girls
BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY, cilt.13, sa.3, ss.23-30, 2021 (ESCI)
ÖZET
52021KongreÜnver E., Çelik H., Arpınar Avşar P., Yıldız A. E., Cinemre Ş. A.,
RELATIONSHIPS BETWEEN ARCHITECTURE OF TRICEPS SURAE MUSCLE-TENDON UNIT AND KINETICAND KINEMATIC RESPONSES TO OPTIMAL-HEIGHT DROP JUMPS
ÖZET
62020Diğer DergilerDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Organize Edilmiş Sporlara Katılan Çocuklar Önerilen Adım Sayısını Karşılıyor mu?
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, cilt.31, ss.174-184, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
72020Diğer DergilerOzturk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Does Total Rotation Range of Motion Asymmetry Have an Effect on Shoulder Isometric Muscle Strength in Young Swimmers?
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.4, ss.389-394, 2020 (ESCI)
ÖZET
82020Diğer DergilerCİNEMRE A., ÜNVER E., KONŞUK ÜNLÜ H., DEMİRCİ N.,
A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players (Genç Futbolcularda Derinlik Sıçraması ve Sprint Parametrelerinin Karşılaştırması)
Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.55, sa.2, ss.148-155, 2020 (Hakemli Dergi)
ÖZET
92019SCI, SSCI ve AHCIÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The effect of circadian rhythm on drop jump performance
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.333-339, 2019 (SCI-Expanded)
ÖZET
102019Diğer DergilerÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.53-62, 2019 (Hakemli Dergi)
ÖZET
112019KongreÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Skapular Diskinezi
ÖZET
122019KongreCİNEMRE Ş. A.,
Çocuklarda Antrenman: Nasıl Olmalı?
ÖZET
132019KongreÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin İncelenmesi
ÖZET
142019KongreÖztürk F., BOZGEYİK S., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç Yüzücülerde Postür Değerlendirmesi.
ÖZET
152019KongreÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Glenohumeral Eklem Hareket Açıklığı İncelenmesi.
ÖZET
162018KongreÜNVER E., Durmuş V., CİNEMRE Ş. A.,
Sirkadiyen Ritmin Derinlik Sıçraması Üzerine Etkisi
ÖZET
172018KongreÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Anaerobik Bir Yüklenmenin Gövde Salınımına Etkisi
ÖZET
182017Diğer DergilerTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN KAN DEMİR PARAMETRELERİYLE WİNGATE TESTİ,SIÇRAMA VE YÜZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES, cilt.1, ss.282, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
192017Diğer DergilerİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN ASİDİK VE BAZİK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEĞERLENDİRİLMESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES, cilt.3, ss.280-281, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
202017Diğer DergilerATAKAN M. M., ÜNVER E., BULUT S., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H.,
Effect of body composition on fitness performance in young male football players
Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.1, ss.54-59, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
212017Diğer DergilerÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel aktivite Düzeyinin 6 dakika Yürüme Testi ile İlişkisi
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.194-204, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
222017Diğer DergilerCİNEMRE Ş. A.,
Sporda erken Özelleşme, Sakatlanma Riski ve Çözüm Önerileri
Katkı Pediatri, cilt.37, ss.565-572, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
232017KongreTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WINGATE TESTI,SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEGERLENDIRILMESI
ÖZET
242017KongreİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücülerin Asidik ve Bazik Beslenme Durumlarının (PRAL) Değerlendirilmesi ve Vücut Kompozisyonları ile İlişkisinin İncelenmesi
ÖZET
252017KongreTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WİNGATE TESTİ, SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEĞERLENDIRILMESİ
ÖZET
262017KongreİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN ASIDIK VE BAZIK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEGERLENDIRILMESIVE VÜCUT KOMPOZISYONLARI ILE ILISKISININ INCELENMESI
ÖZET
272017KongreALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
ÖZET
282017KongreÜNVER E., DEMİRCİ N., ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Elastik Kuvvet Değerlendirme Yöntemlerinin Sıçrama Yüksekliği Açısından Olgunlaşma Düzeyine Göre Farklılıklarının İncelenmesi
ÖZET
292017KongreDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Okul Dışı Sportif Etkinliklere Katılan 11-13 Yaşları Arasındaki Çocukların Okul İçi ve Okul Dışı Adım Sayılarının İncelenmesi
ÖZET
302017KongreSÖZLÜ S., KARABUDAK E., CİNEMRE Ş. A.,
Yüzücülerde Makro Besin Öğelerinin Tüketim Zamanlaması
ÖZET
312017KongreÇiftçioğlu K., Oruç M. S., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Yön Değiştirme Becerisi, Denge ve Sıçrama Değerleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
ÖZET
322016Diğer DergilerALVURDU S., KÖSE M. G., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularında Anaerobik Güç ile Tekrarlı Yön Değiştirme Yeteneği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, cilt.21, ss.29-37, 2016 (Hakemli Dergi)
ÖZET
332016KongreÖzyürek M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Yön Değiştirme ile Dikey Sıçrama Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ÖZET
342016KongreUlaş T., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Düz Sprint ile Yön Değiştirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ÖZET
352016KongreBayar E. Y., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliği İle İlişkisi
ÖZET
362016KongreKılıç G., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Wingate Anaerobik Güç Testi İle İlişkisi
ÖZET
372016KongreAydın Y., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
CODAT ve 505 Yön Değiştirme Testlerinin Tekrarlı Sprint Testi İle İlişkisi
ÖZET
382016KongrePolat S., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Reaktif Kuvvet İndeksi ile İlişkisi
ÖZET
392016KongreTürk G., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcuların Çeviklik Sıçrama ve Sürat Değerlerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması
ÖZET
402015SCI, SSCI ve AHCICİNEMRE Ş. A.,
Physical activity intensities during school time in healthy prepubertal boys and BMI
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, sa.6, ss.572-577, 2015 (SCI-Expanded)
ÖZET
412015SCI, SSCI ve AHCIAKGÜL S., KANBUR N., CİNEMRE Ş. A., KARABULUT E., DERMAN O.,
The effect of swimming and type of stroke on bone metabolism in competitive adolescent swimmers: a pilot study
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.4, ss.827-832, 2015 (SCI-Expanded)
ÖZET
422015Diğer DergilerSinem M., AŞÇI A., HAZIR T., Zambak Ş. B., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A.,
GENÇ FUTBOLCULARDA SABİT LAKTAT KONSANTRASYONLARINA VERİLEN FİZYOLOJİK CEVAPLAR MEVKİLER ARASI KARŞILAŞTIRMA
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
432015Diğer DergilerMAVİLİ S., AŞÇI A., HAZIR T., ŞAHİN Z., CİNEMRE Ş. A., ARSLAN A.,
Genç Futbolcularda Sabit Laktat Konsantrasyonlarına Verilen Fizyolojik Cevaplar Mevkiler Arası Karşılaştırma
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
442015KongreÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The Relationship between 6 Minute Walk Test and Physical Activity in Pre Pubertal Boys
ÖZET
452015KongreKÖSE M. G., ALVURDU S., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularının Anaerobik Performansları ile Yön Değiştirmeli Tekrarlı Sprint Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
ÖZET
462015KongreSEYHAN R., CİNEMRE Ş. A.,
U17 Yaş Futbolcularda T Çeviklik Testi İle Dikey Sıçrama 30 M Sprint Ve Tekrarlı Sprint Parametreleri Arasındaki İlişki Düzeyinin İncelenmesi
ÖZET
472015KongreKÖSE G., ALVURDU S., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularinin Anaerobik Performanslari İle Yön Değiştirmeli Tekrarli Sprint Yetenekleri Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi
ÖZET
482014KongreUZUNER F., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
1 Lig erkek Voleybol Takımlarının maç dinamiklerinin incelenmesi
ÖZET
492013KongreBETTINA K., ARPINAR AVŞAR P., HAZIR T., KOŞAR Ş. N., CİNEMRE Ş. A., UTKU B.,
Robustness of the linear critical velocity model for sprint performances
ÖZET
502013KongreÇAĞLAR E., AŞÇI F. H., CİNEMRE Ş. A.,
The Roles of Coach Peer Parent Created Motivational Climates on the Dispositional Flow in the Adolescent Athletes
ÖZET
512013KongreÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Voleybolda kuvvet ve Güç antrenmanları
ÖZET
522012KongreAKHAN B., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Statik Germe VE Dinamik Iısınmanın Yüzme Depar Taşından Çıkışta Hareket Zamanına ve 25 m Sprint Derecesine Etkisi
ÖZET
532011Diğer DergilerCİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., OKUT G.,
VOLEYBOLCU ÇOCUKLARIN KEMİK YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, cilt.16, sa.3, ss.49-58, 2011 (Hakemli Dergi)
ÖZET
542011Diğer DergilerCİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., OKUT G.,
Voleybolcu Çocukların Kemik Yapılarının Değerlendirilmesi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.49-58, 2011 (Hakemli Dergi)
ÖZET
552011KongreCİNEMRE Ş. A.,
Yüzme Sporunda Uzun Süreli Sporcu Gelişim Modeli
ÖZET
562011KongreATAY G., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Sporcularda Farklı Isınma Protokollerinin Sıçrama ve Çeviklik Performansına Etkisi
ÖZET
572011KongreÖZTÜRK A., CİNEMRE Ş. A.,
Ritmik Cimnastiçilere Farklı Isınma Protokollerinin Sıçrama performansı Üzerine Etkisi
ÖZET
582011KongreCİNEMRE Ş. A.,
Sutopunda Uzun Süreli Sporcu Gelişim modeli
ÖZET
592010Diğer DergilerHAZIR T., AŞÇI A., CİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C.,
Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El Analizörün Değerlendirilmesi Lactate Scout in Güvenirliği ve Geçerliği
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.79-89, 2010 (Hakemli Dergi)
ÖZET
602010Diğer DergilerCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., ŞENEL Ö., HAZIR T.,
Kreatin Yüklemenin Badminton Performansına etkisi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.3-16, 2010 (Hakemli Dergi)
ÖZET
612009SCI, SSCI ve AHCIKARACA A., Caglar E., Cinemre S. A.,
Physical Activity Levels of the Young Adults in an Economically Developing Country: The Turkish Sample
JOURNAL OF HUMAN KINETICS, cilt.22, ss.91-98, 2009 (SCI-Expanded)
ÖZET
622009Diğer DergilerKARABUDAK E., GÜZEL Y., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücüler ile Spor Yapmayan Yaşıtlarının Besin Tüketim Durumlarının Karşılaştırılması
TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ, cilt.1, sa.2, ss.79-87, 2009 (Hakemli Dergi)
ÖZET
632008SCI, SSCI ve AHCIDERMAN O., Cinemre A., KANBUR N., Dogan M., KILIÇ M., Karaduman E.,
Effect of swimming on bone metabolism in adolescents
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.50, sa.2, ss.149-154, 2008 (SCI-Expanded)
ÖZET
642007Diğer DergilerYAPICI A., CİNEMRE Ş. A.,
1 lig ve 2 lig Erkek Badminton Oyuncularının Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
PERFORMANS DERGİSİ, cilt.13, sa.3-4, ss.89-93, 2007 (Hakemli Dergi)
ÖZET
652007KongreAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., Zambak Ş.,
Physiological responses to fixed lactate concentrations do not differ among the playing position in young soccer players
ÖZET
662007KongreAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., ŞAHİN Z.,
Physiological Responses of Young Soccer Players to Fixed Lactate Concentration in Playing positions
ÖZET
672006Diğer DergilerKARAKOÇ B., HAZIR T., HAZIR S., ŞAHİN Z., ARSLAN E., CİNEMRE Ş. A.,
Futbocularda Supramaksimal Bacak Egzersizinde Farklı Yüklerin Güç ve Zirve Laktat Konsantrasyouna Etkisi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.184-191, 2006 (Hakemli Dergi)
ÖZET
682006KongreERİKOĞLU ÖRER G., ZAMBAK Ş., PENSE M., CİNEMRE Ş. A.,
Bayan Basketbolcularda 100 m dairesel ve gidiş dönüşlü 20 m modifiye mekik testine veriilen fizyolojik cevapların karşılaştırılması
ÖZET
692005KongreSOYLU A. R., ARPINAR AVŞAR P., CİNEMRE Ş. A., KORKUSUZ F.,
Determination of Response Time Components of Swimming Start Via Syncronized Recordings of EMG, Starting and Ground Connection Signals
ÖZET
702004KitapAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
FİZİKSEL AKTİVİTE SAĞLIK VE ZİNDELİK
ÖZET
712004KitapAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
Fiziksel aktivitr sağlık ve zindelik
ÖZET
722004KongreAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., MAVİLİ S., ŞAHİN Z.,
Anaerobic Power and Capacity of National Level Athletes
ÖZET
732004KongreHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., DİLEM İ., CİNEMRE Ş. A., BULGU N.,
The Effects of Weight Training on Views of Female and Male University Students About Their Bodies
ÖZET
742004KongreCİNEMRE Ş. A., AŞÇI A., HAZIR T., AÇIKADA C., TINAZCI C., ERGEN E.,
Comparision of Squat and Counter Movement Jump Heights and Power Scores of Elite Athletes
ÖZET
752002Diğer DergilerSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İlköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve beslenme durumları
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
ÖZET
762002Diğer DergilerSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İiköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Beslenme Durumları
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
ÖZET
772002Diğer DergilerCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Badminton Oyuncularının Müsabaka Ortamında Gözlenen Laktat ve Kalp atım Hızı değerleri
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.13, ss.22-31, 2002 (Hakemli Dergi)
ÖZET
782002KitapAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
ATLETİZM VE BESLENME
ÖZET
792002KongreHAZIR T., AŞÇI A., ÖZKARA A., AÇIKADA C., TINAZCI C., CİNEMRE Ş. A.,
Türkiye Süper Liginde Oynayan Futbolcuların Bir Kısım Fiziksel ve Biyomotorik Profilleri Mevkiler Arası karşılaştırma
ÖZET
802002KongreKARACA A., ÇAĞLAR E., CİNEMRE Ş. A.,
Physical activity Levels of University Students
ÖZET
812002KongreCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Effects of Creatin Supplementation on Badminton Performance
ÖZET
822001Diğer DergilerAÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A., KORUÇ Z., Aşcı A., HAZIR T.,
Yıldız ve genç elit sutopu oyuncularının bir kısım performans kriterlerinin karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.3-18, 2001 (Hakemli Dergi)
ÖZET
832001KongreÇAĞLAR E., KARACA A., CİNEMRE Ş. A.,
Physical Self Perception and Physical Activity Level of University Students
ÖZET
842000KongreCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Türk Badmintoncuların Müsabaka Ortamında Gözlenen bazı Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
ÖZET
851996KongreÖZKARA A., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., YERLİSU LAPA T., AŞÇI A.,
Gençlerbirliği Alt Yapı Futbol Yaz Okuluna Katılan Çocukların 2 Aylık Dönemde Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özelliklerindeki Gelişimin İncelenmesi
ÖZET
861996KitapTURNAGÖL H. H., PAKER S., AÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A.,
Spor ve Beslenme
ÖZET
871996KitapAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., PAKER S., CİNEMRE Ş. A.,
Atletizm ve Beslenme
ÖZET
881995KitapTURNAGÖL H. H., PAKER S., CİNEMRE Ş. A., KARABUDAK E.,
Sağlıklı bir Yaşam için Beslenme
ÖZET
891994KongreERGEN E., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., ŞAHİN R., DEMİRHAN B.,
Voleybolda Sıçrama Özelliğini Etkileyen Bazı Faktörler
ÖZET
901994KongreERGEN E., TURNAGÖL H. H., PAKER S., GÜNER R. S., ZERGEROĞLU A. M., CİNEMRE Ş. A.,
Yağlı Güreşçilerin Fizyolojik Profilleri
ÖZET
911994KongreERGEN E., TURNAGÖL H. H., Paker S., GÜNER R. S., ZERGEROĞLU A. M., CİNEMRE Ş. A.,
Yağlı Güreşçilerin Fizyolojk Profili
ÖZET