Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. DENİZ HÜNÜK

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 154
+90 (312) 2992167
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, FARABİ Koordinatörü

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12023SCI, SSCI ve AHCIHÜNÜK D., MacPhail A.,
Exploring the co-construction of an action research experience between a teacher educator and pre-service teachers
EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, cilt.29, ss.145-161, 2023 (SSCI)
ÖZET
22020KitapHÜNÜK D.,
Spor PEdagojisi II
ÖZET
32019SCI, SSCI ve AHCIHunuk D., Tannehill D., Ince M. L.,
Interaction patterns of physical education teachers in a professional learning community
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, cilt.24, sa.3, ss.301-317, 2019 (SSCI)
ÖZET
42019Diğer DergilerHunuk D., AVŞAR Z., Kupr J., Gobbi E.,
Induction systems of physical education teachers in Europe
Journal of Physical Education (Maringa), cilt.30, sa.1, 2019 (Scopus)
ÖZET
52019KitapAVŞAR Z., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
Physical Education Teacher Education in Turkey
ÖZET
62019KongreSAĞLIK M. A., HÜNÜK D.,
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde İşbirlikli Öğrenme Modeli Deneyimleri
ÖZET
72019KongreHÜNÜK D., ERTURAN A. G.,
Öğretim Tasarımı: Hedefle, Ölç, Öğret
ÖZET
82019KongreHÜNÜK D., MACPHAIL A.,
Lesson Study with preservice Physical Education Teachers.
ÖZET
92019KongreİNCE M. L., HÜNÜK D., TANNEHILL D., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., SAVUCU Y.,
Designing a need-based kearning management system for supproting teacher learning communities
ÖZET
102018Diğer DergilerKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
SPORTS SCIENCE GRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCE WITH QUALITATIVE RESEARCH LEARNING AND APPLICATION PROCESS
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.99-118, 2018 (Hakemli Dergi)
ÖZET
112018KongreYANIK M., ÖZTÜRK M. A., SAVUCU Y., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALANA ÖZGÜ ÖZ YETERLİK ALGILARI
ÖZET
122018KongreHÜNÜK D., SAVUCU Y., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., İNCE M. L.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MODELLERİ ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETEBİLME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
132018KongreHÜNÜK D., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., SAVUCU Y., İNCE M. L.,
Physical Education Teachers’ Perceived Competence about Knowledge and Teaching on KeyQualifications: Fact or Fiction?
ÖZET
142018KitapKavak Çetinyürek Z., Hünük D.,
FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMA VELİLERİN DE DAHİLEDİLMESİ
ÖZET
152018KitapMüftüler M., Hünük D.,
EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİ NASIL TOPLANIR?
ÖZET
162018KitapErturan İlker A. G., Hünük D., Müftüler M.,
EYLEM ARAŞTIRMASI NASIL PLANLANIR?
ÖZET
172018KitapHünük D.,
EYLEM PLANI NASIL GELİŞTİRİLİR?
ÖZET
182017SCI, SSCI ve AHCIHunuk D.,
A physical education teacher's journey: from district coordinator to facilitator
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, cilt.22, sa.3, ss.301-315, 2017 (SSCI)
ÖZET
192017Diğer DergilerSARAÇ OGUZHAN N., HÜNÜK D.,
Experiences of Students with Special Needs on Sport Education model
Journal of Education and training Studies, cilt.5, sa.13, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
202017KongreKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Semineri
ÖZET
212017KongreHÜNÜK D.,
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Grubu Oluşturma Ve Sürdürme Deneyimleri
ÖZET
222017KongreHÜNÜK D., SARAÇ OGUZHAN N.,
Spor Eğitimi Modeli Çalıştayı
ÖZET
232017KongreSARAÇ OGUZHAN N., HÜNÜK D.,
Bireysel Farklılıkları Ya Da Engeli Olan Öğrencilerin Spor Eğitimi Modeline İlişkin Deneyimleri
ÖZET
242017KongreSAĞLIK M. A., HÜNÜK D.,
Özel Eğitim Kurumlarındaki Paydaşların Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri veBeklentileri
ÖZET
252017KongreKAÇAN H., HÜNÜK D.,
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Alanda Karşılaştıkları Sorunlar ve ÇözümÖnerileri
ÖZET
262017KongreHEREKELİ S., HÜNÜK D.,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Araştırma Yapma ve Mesleki OkumaAlışkanlıklarının İncelenmesi
ÖZET
272017KitapHünük D., Oğuzhan S. O.,
SPOR EĞİTİM MODELİ
ÖZET
282016KongreKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimcilerin Nitel Araştırmayı Öğrenme ve Uygulama Sürecindeki Deneyimleri
ÖZET
292016KitapÇEVİK A., PERDAHLI C., HÜNÜK D., ALAGÜL Ö., ÖZTÜRK P., MÜFTÜLER M.,
Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri.
ÖZET
302016KongreHÜNÜK D.,
Beden eğitimi öğretmen eğitimicilerinin mesleki gelişimi bir mesleki öğrenme topluluğu
ÖZET
312016KongreHÜNÜK D.,
Exploring the Development of Learning to Facilitate in Community of Practice
ÖZET
322016KongreHÜNÜK D., AVŞAR P.,
Dynamics to create and sustain a community of practice A case study
ÖZET
332016KongreHÜNÜK D., KAVAK ÇETİNYÜREK Z.,
Action research Best practice in teacher professional development
ÖZET
342014Diğer DergilerİNCE M. L., HÜNÜK D., MÜFTÜLER M.,
Fiziksel Aktivite Davranışı Geliştirmede Etkili Öğretim Stratejileri Problemi Belirle Kanıta Dayalı Uygun Modeli Seç ve Uygula
Toplum ve Hekim, cilt.29, sa.5, ss.356-365, 2014 (Hakemli Dergi)
ÖZET
352014Diğer DergilerCENGİZ C., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Fiziksel aktivite egzersiz davranışı değişim basamakları anketinin Türk ortaokul öğrencilerinde psikometrik değerleri ve ilk bulgular
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.131-139, 2014 (Hakemli Dergi)
ÖZET
362014KongreHÜNÜK D., ERTURAN İLKER A. G., GÖDE O.,
Restructuring school experience course materials by using social-ecological model framework
ÖZET
372014KongreHÜNÜK D.,
Gender (In)Equality in Turkish Physical Education Context
ÖZET
382014KongreHÜNÜK D., İNCE M. L., TANNEHİLL D.,
Examining the long-term effects of an effective community of practice.
ÖZET
392013SCI, SSCI ve AHCIHunuk D., Ozdemir R. A., Yildirim G., Asci H.,
The Role of Perceived Social Support on Physical Activity Participation of 6th to 8th Grade Students
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.170, ss.3-18, 2013 (SSCI)
ÖZET
402013SCI, SSCI ve AHCIİNCE M. L., Hunuk D.,
Experienced Physical Education Teachers' Health-Related Fitness Knowledge Level and Knowledge Internalization Processes
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.168, ss.304-317, 2013 (SSCI)
ÖZET
412013SCI, SSCI ve AHCIHunuk D., İNCE M. L., Tannehill D.,
Developing teachers' health-related fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning
EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, cilt.19, sa.1, ss.3-20, 2013 (SSCI)
ÖZET
422012KongreAVŞAR P., HÜNÜK D.,
İhtiyaç belirleme sonrası yapılan beden eğitimi hiçmet içi eğitmi programlarına katılan öğretmenlerin görüşleri
ÖZET
432012KongreHÜNÜK D., İNCE M. L., TANNEHİLL D.,
Mesleki öğrenme grubuna katılan beden eğitimi öğretmenlerinin iletişim örüntüleri
ÖZET
442012KongreHÜNÜK D.,
Lisansüstü Eğitim (Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim)
ÖZET
452010SCI, SSCI ve AHCIHunuk D., Demirhan G.,
TURKISH ADOLESCENTS' ATTITUDES TOWARD PHYSICAL EDUCATION
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, cilt.111, sa.2, ss.324-332, 2010 (SSCI)
ÖZET
462010SCI, SSCI ve AHCIİNCE M. L., Hunuk D.,
Experienced Physical Education Teachers' Use and Perceptions of Teaching Styles during the Educational Reform Period
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.35, sa.157, ss.128-139, 2010 (SSCI)
ÖZET
472010KongreCENGİZ C., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Psychometric properties and initial findings of physical activity stages of change questionnaire in Turkish middle school students
ÖZET
482010KongreİNCE M. L., HÜNÜK D.,
Experienced teachers’ use of teaching styles and perception of styles as a threat of instructional alignment in a newly reformed PE program.
ÖZET
492010KongreHÜNÜK D., İNCE M. L.,
Development of health-related fitness knowledge test for Turkish middle school students,
ÖZET
502009KongreİNCE M. L., HÜNÜK D., YAPAR A.,

ÖZET
512008KongreHÜNÜK D., ÖZDEMİR R. A., YILDIRIM G., AŞÇI F. H.,
An Examination of Different Types of Perceived Social Support in a Group of Active and Low-active Adolescents
ÖZET
522008KongreYAPAR A., YILMAZ L., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisinde değer yönelimi yapılanmasının incelenmesi
ÖZET
532008KongreHÜNÜK D., İNCE M. L.,
Challenges in health related fitness knowledge test development in elementary school students
ÖZET
542006Diğer DergilerKANGALGİL M., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İLKÖĞRETİM LİSE VE ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VESPORA İLİŞKİN TUTUMLARININKARŞILAŞTIRIMASI
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.48-57, 2006 (Hakemli Dergi)
ÖZET
552006KongreHÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
Comparison of Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education with Regard to Grade, Student’s Gender, Teacher’s Gender, and Sport Participation
ÖZET
562005KongreDEMİRHAN G., BULCA Y., GÜVEN KARAHAN B., KANGALGİL M., KOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities.” European College of Sport Science
ÖZET
572005KongreKANGALGİL M., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Kavramları ve Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
ÖZET
582003Diğer DergilerHÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İlköğretim Sekizinci Sınıf Lise Birinci Sınıf ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.175-184, 2003 (Hakemli Dergi)
ÖZET