Engelli Spor Dalları Denklik İşlemleri Hakkında


Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Madde.9 "(3) Herhangi bir kademede antrenörlük belgesine sahip olanlar, talepleri halinde engelli spor dallarından yalnızca birinde, bulundukları kademedeki spor dalına ilişkin temel eğitim ve sınavından muaf olarak doğrudan uygulama eğitimine katılabilir. Bu kapsamda herhangi bir branşta antrenör belgesine sahip olan kişilere; Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan branşlarda denklik yapma hakkı tanınmıştır. Sahip olunan antrenör belgelerinin yalnızca birinden, bir defaya mahsus olmak üzere engelli spor federasyonlarına karşılık gelen kademe ve branşta temel eğitim sınavından muaf olarak özel eğitim dersleri ve uygulama eğitimi derslerine katılıp, başarılı olunması halinde antrenör belgesi düzenlenebilecektir.

 

Başvuru kılavuzu

 

 

Güncelleme Zamanı: 08/09/2022 16:42