İdari Personel
ERSİN SARI
Bilgisayar İşletmeni
+90 (312) 2976335
+90 (312) 2992167
Bölüm Sekreteri