Hareket Bilimleri, insan hareketini tüm boyutlarıyla sistematik ve bilimsel olarak inceleyen bir alandır. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; sağlık Bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinlerden yetişmiş kadrosuyla Hareket Bilimlerinin multi-disipliner yapısını mükemmel şekilde yansıtmaktadır. Bu çerçevede Spor Bilimleri Fakültesi; insan hareketinin mekaniği, nasıl düzenlendiği ve kontrol edildiği, nasıl öğrenildiği, hareket ve hareketsizlikle ortaya çıkan uyum mekanizmaları ile bunların çevresel ve sosyal faktörlerle etkileşiminden, üst düzey sportif performansın geliştirilmesi ve fiziksel aktivite aracılığı ile sağlıklı bir toplum oluşturulmasına kadar geniş bir çalışma ve etki alanına sahiptir.

1989 yılında kurulan Spor Bilimleri Fakültesi yürüttüğü üç farklı lisans programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Bilimleri uzmanı, Antrenör ve Rekreasyon Liderleri yetiştirmenin yanı sıra yükseklisans ve doktora programlarıyla da ülkemizde Hareket Bilimleri alanında öncü bir kurum olup araştırma ve eğitimde mükemmelliği ilke edinmiştir.