Professors
Prof. Ş. NAZAN KOŞAR
Vice Dean

   Recreation Department / Nutrition and Metabolism in Exercise Division
+90 (312) 2976890 Ext: 117
+90 (312) 2992167
Vice Dean, Faculty Board Member, BOLOGNA Coordinator

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopeProject InfoURL
12020-2022Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N., DEMİREL A. H., TURNAGÖL H. H., BULUT S., AKTİTİZ S., KORUR D. C.,
ARDIŞIK GÜNLERDE DÜŞÜK DOZ SODYUM BİKARBONAT TÜKETİMİNİN YÜKSEK ŞİDDETLİ UZUN SÜRELİ EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ
SUMMARY
22020-2022Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N., KURU D., BULUT S., DEMİREL A. H., KORUR D. C., TURNAGÖL H. H.,
Akut Sodyum Sitrat Tüketiminin Tekrarlı Sprint Performansı Üzerine Etkisi
SUMMARY
32019-DEVAMProject Supported by Higher Education InstitutionsTURNAGÖL H. H., ATAKAN M. M., GÜZEL Y., BULUT S., KOŞAR Ş. N.,
KISA SÜRELİ YÜKSEK ŞİDDETLİ ARALIKLI EGZERSİZİN ENERJİ METABOLİZMASI İLE İRİSİN, PREPTİN VE ADROPİN ÜZERİNE ETKİSİ
SUMMARY
42017-2017Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N., BULUT S., ATAKAN M. M., HAZIR T., TURNAGÖL H. H., GÜZEL Y.,
Postmenopozal obez kadınlarda 1 MET geleneksel olarak kabul edilen dinlenik oksijen tüketimi miktarına eşit değildir
SUMMARY
52017-2017Project Supported by Higher Education InstitutionsBULUT S., ATAKAN M. M., GÜZEL Y., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Genç Sağlıklı Erkeklerde Sıvı Besin-Su Alımı Sonrası Vücut Kompozisyonu Değişimi
SUMMARY
62017-2017Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N., ATAKAN M. M., GÜZEL Y.,
Yüksek Şiddetli Aralıklı Egzersiz Obez Kadınlarda İnflamatuar Sitokinleri Azaltır ve Kemik Dönüşüm Belirteçlerini Geliştirir
SUMMARY
72016-2017Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N., GÜZEL Y.,
Obez kadınlarda yüksek şiddetli aralıklı egzersiz programının leptin adiponektin osteokalsin ve CTX üzerine etkisi
SUMMARY
82016-2017Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N., ATAKAN M. M., TURNAGÖL H. H., BULUT S., GÜZEL Y., HAZIR T.,
Postmenopozal obez kadınlarda 12 haftalık aerobik egzersizin serum osteokalsin adipositokinler ve glukoz dengesi üzerine etkisi
SUMMARY
92016-2016Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N.,
Postmenopozal obez prehipertansif kadınlarda aerobik egzersiz programı ADRB2 gen ekspresyonu ve akıma bağlı dilatasyonu arttırır
SUMMARY
102015-2016Project Supported by Higher Education InstitutionsKOŞAR Ş. N.,
Uluslararası Spor ve Egzersiz Beslenmesi Konferansı
SUMMARY
112014-2016Project Supported by Higher Education InstitutionsDEMİREL A. H., AKIN Ş., KOŞAR Ş. N.,
Uzun süreli yüzme egzersizinin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası antioksidan savunma mekanizması ve sitokinler üzerine etkisi
SUMMARY