Professors
Prof. CANAN KOCA ARITAN

   Recreation Department / Social Sciences in Sports Division
+90 (312) 2976890 Ext: 121
+90 (312) 2992167
Faculty Executive Board

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12022SCI, SSCI & AHCIKAVASOĞLU İ., KOCA ARITAN C.,
Gendered Body of Turkish Bikini Fitness Athletes on Instagram
COMMUNICATION & SPORT , cilt.10, ss.685-707, 2022 (SSCI)
SUMMARY
22022SCI, SSCI & AHCIKAVASOĞLU İ., KOCA ARITAN C.,
Turkey's First Female Auto Racing Champion: Samiye Cahit Morkaya
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT , cilt.39, sa.10, ss.1178-1198, 2022 (AHCI)
SUMMARY
32021SCI, SSCI & AHCIÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
"The Club Management Ignores Us": Gender-Power Relations in Women's Football in Turkey
SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL , cilt.38, sa.3, ss.285-292, 2021 (SCI-Expanded)
SUMMARY
42021BookÖztürk P., Koca Arıtan C.,
Toplumsal Cinsiyet ve Spor
SUMMARY
52020BookKOCA ARITAN C., KARACA A., CANBAZ B., BAHAR ÖZVARIŞ Ü. Ş.,
Göçmen ve Mülteci Kadınlar için Fiziksel Aktivite Rehberi
SUMMARY
62019SCI, SSCI & AHCIÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey
LEISURE STUDIES , cilt.38, sa.2, ss.232-244, 2019 (SSCI)
SUMMARY
72019SCI, SSCI & AHCIKaracam M. S., KOCA ARITAN C.,
Turkey Men's resistance to gender equality in sport governance
GENDER DIVERSITY IN EUROPEAN SPORT GOVERNANCE , ss.25-35, 2019 (SSCI)
SUMMARY
82018Refreed JournalKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
SPORTS SCIENCE GRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCE WITH QUALITATIVE RESEARCH LEARNING AND APPLICATION PROCESS
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi , cilt.12, sa.2, ss.99-118, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
92018BookKOCA ARITAN C.,
Men’s resistance to gender equality in sport leadership: Turkey’s case
SUMMARY
102017Refreed JournalÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
SPORCU ERGEN KIZLARIN SPORA KATILIMININSOSYO-EKOLOJİK MODEL VE TOPLUMSAL CİNSİYETYAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ
Spormetre , cilt.15, ss.139-148, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
112017Refreed JournalÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Women’s Exercise Experiences in Women-Only Gyms in Turkey:An Examination Within the Frameworkof Self-Determination Theory
Women in Sport and Physical Activity Journal , ss.118-24, 2017 (Scopus)
SUMMARY
122017Refreed JournalKOCA ARITAN C.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yaklaşımı
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.28, ss.30-48, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
132017Refreed JournalTAŞDEMİR AFŞAR S., BARAN A., KOCA ARITAN C.,
Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler
Fe Dergi: Feminist Eleştiri , cilt.9, ss.134-150, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
142017CongressKOCA ARITAN C., MÜFTÜLER M.,
Yenilenen Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Programlarının Uluslararası Politikalar Kapsamında Analizi
SUMMARY
152017CongressKIZILYALLI M., KOCA ARITAN C., ERSÖZ G.,
Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Kadınların Spor Yoluyla Güçlendirilmesi
SUMMARY
162017CongressALTUN EKİNCİ m., GARCİA MANİTZ P., FERNNDEZLUNA l., KOÇAK M. S., KOCA ARITAN C.,
Pazarlama Stratejileri: Real Madrid Futbol Kulübü Durum Çalışması
SUMMARY
172017CongressÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Türkiye’deki Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölüm kontenjanlarının hak temelli değerlendirilmesi.
SUMMARY
182017CongressTAŞDEMİR AFŞAR S., BARAN A., KOCA ARITAN C.,
Sığınmaevinde Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve Kadınların Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları
SUMMARY
192017CongressKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Semineri
SUMMARY
202017CongressKOCA ARITAN C.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar
SUMMARY
212017CongressCANBAZ B., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Spor haberleri internet sitelerinde kadın sporcuların temsilinin incelenmesi
SUMMARY
222016SCI, SSCI & AHCIBenn T., Jahromi M. K., Koca C.,
International developments in policy and practice for equity Girls and women in physical education, physical activity and sport
WOMEN AND SPORT IN LATIN AMERICA , ss.18-31, 2016 (SSCI)
SUMMARY
232016Refreed JournalEMİR E., KARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Kadın Boksörler Boks Ringinde ve RinginDışında Sürekli Eldiven Giymek
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.26, ss.136-153, 2016 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
242016CongressKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimcilerin Nitel Araştırmayı Öğrenme ve Uygulama Sürecindeki Deneyimleri
SUMMARY
252016BookKOCA ARITAN C.,
Inspiring women in Asia: Making a difference in physical education, sport and dance
SUMMARY
262016BookKOCA ARITAN C.,
When there is a will, there is a way: inspiring stories of successfull women in Turkey
SUMMARY
272016BookÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar
SUMMARY
282016BookKOCA ARITAN C.,
Cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan olarak spor
SUMMARY
292016BookTANSİN B., MARYAM K., KOCA ARITAN C.,
International developments in policy and practice for equity: girls and women in physical education and sport
SUMMARY
302016BookTAŞDELEN P., KOCA ARITAN C.,
Viktorya dönemi İngilteresinde ve İngiliz sömürgelerinde ilk kadın sporcular
SUMMARY
312016BookKARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Genç erkekler arasında kaslılık fenomeni ve öznel anlamları
SUMMARY
322016BookKARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Bedenden hiyerarşiye uzanan bir erkekleşme süreci olarak vücut geliştirmek
SUMMARY
332015CongressGÜZEL Y., GÜNGÖR T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Risk factors for the female athlete triad in athletes and nonathletes
SUMMARY
342015BookKOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., ÖZTÜRK P.,
Kadın Sporcu Üçlemesi
SUMMARY
352015SCI, SSCI & AHCIKoca C., ÖZTÜRK P.,
Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations
EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY , cilt.15, sa.3, ss.381-406, 2015 (SSCI)
SUMMARY
362015Refreed JournalÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Women who are the others of football are writing the photo novel which is the other of photograph
Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi , cilt.2, ss.157-183, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
372015Refreed JournalTAŞDELEN P., KOCA ARITAN C.,
Viktorya Dönemi İngiltere sinde Kadın Bedeni Politikaları ve Kadınların Spora Katılımı
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , cilt.32, ss.205-214, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
382015Refreed JournalÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Futbolun ötekisi kadınlar fotoğrafın ötekisi fotoromanı yazıyor
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi , cilt.2, ss.157-183, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
392015CongressÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Kenardaki yaşamlar kadın futbolcu olmanın fenomenolojik analizi
SUMMARY
402015CongressÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Lives on the edge Phenomenological analysis of being a women football player
SUMMARY
412015CongressKARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Nutritional supplement use in fitness context paving the way for masculinity
SUMMARY
422015CongressÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Socio ecological factors that affect the adolescent girls participation in sports in Turkey
SUMMARY
432015CongressÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
The gendered play women s football in Turkey
SUMMARY
442015BookBARAN A., TAŞDEMİR AFŞAR S., KOCA ARITAN C.,
Kadın Sığınmaevlerine Çoklu Bakış
SUMMARY
452015BookKaraçam M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Strategies of women managers in sport organizations: A way of subversion or reproduction of existing gendered field?
SUMMARY
462014CongressÖZTÜRK P., GÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., KOŞAR Ş. N., KOCA ARITAN C.,
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörlerinin Psikolojik Boyutlarıyla İncelenmesi
SUMMARY
472014CongressGÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Adolesan Kızlarda Fiziksel Aktivite ve Vücut Kompozisyonu
SUMMARY
482014CongressKULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Investigation of body composition in female athletes
SUMMARY
492014CongressGÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörleri
SUMMARY
502014SCI, SSCI & AHCIKoca C., Lapa T. Y.,
ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY AND ACCULTURATION AMONG TURKISH MIGRANTS IN GERMANY AND ENGLAND
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.119, sa.3, ss.698-716, 2014 (SSCI)
SUMMARY
512014Refreed JournalÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları
Toplum ve Hekim , cilt.29, ss.333-343, 2014 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
522014Refreed JournalŞAHİN KARAÇAM M., KOCA ARITAN C.,
Vücut geliştirme alanında besin desteği kullanımına sosyolojik açıdan bir bakış Abi ben yeni başladım benim almama gerek var mı
Toplum ve Hekim , cilt.29, ss.366-380, 2014 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
532014BookKOCA ARITAN C., ÖZTÜRK P.,
Construction of masculinities in Turkish physical education
SUMMARY
542013Refreed JournalÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.24, ss.1-10, 2013 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
552012Refreed JournalŞahin Karaçam M., KOCA ARITAN C.,
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Farkındalıkları
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.23, ss.89-103, 2012 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
562012CongressBULGU N., KOCA ARITAN C., Aşçı H.,
Fiziksel Aktiviteye Katılan Kadınların Yaşam Kalitelerindeki Fiziksel ve Sosyal Değişim
SUMMARY
572012BookKOCA ARITAN C.,
Sporda Sosyokültürel Boyutlar
SUMMARY
582011SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C.,
Gendered communities of practice and the construction of masculinities in Turkish physical education
GENDER AND EDUCATION , cilt.23, ss.59-72, 2011 (SSCI)
SUMMARY
592011Refreed JournalKOCA ARITAN C.,
Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi , cilt.22, ss.1-12, 2011 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
602011BookHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., KOCA ARITAN C.,
Struggling for empowerment: sport participation of women and girls in modern Turkey
SUMMARY
612011BookHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., KOCA ARITAN C.,
"Delikanlı gibi oynayın” Eril bir alan olarak spor medyası üzerine bir inceleme
SUMMARY
622011BookKOCA ARITAN C., HACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ.,
Religion and the state- the story of one Turkish elite athlete
SUMMARY
632010SCI, SSCI & AHCIMulazimoglu-Balli O., KOCA ARITAN C., AŞÇI F. H.,
An Examination of Social Physique Anxiety with Regard to Sex and Level of Sport Involvement
JOURNAL OF HUMAN KINETICS , cilt.26, ss.115-122, 2010 (SCI-Expanded)
SUMMARY
642010SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C.,
An examination of social physique anxiety with regard to sex and level of sport ınvolvement
JOURNAL OF HUMAN KINETICS , cilt.26, ss.115-122, 2010 (SCI-Expanded)
SUMMARY
652010BookKOCA ARITAN C.,
Kız çocukları ve futbol: toplumsal cinsiyet yaklaşımı
SUMMARY
662010BookKOCA ARITAN C.,
Taktiksel Oyun Yaklaşımı Öğretimi.
SUMMARY
672010BookKOCA ARITAN C., Arslan B.,
Media coverage of Turkish female athletes in 2004 Olympics
SUMMARY
682010BookKOCA ARITAN C.,
Araştırma sentezi: Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi
SUMMARY
692009SCI, SSCI & AHCIKoca C., Atencio M., Demirhan G.,
The place and meaning of the field of PE in Turkish young people's lives: a study using Bourdieu's conceptual tools
SPORT EDUCATION AND SOCIETY , cilt.14, ss.55-75, 2009 (SCI-Expanded)
SUMMARY
702009SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C.,
Issues of participation in leisure-time physical activity for Turkish women
JOURNAL OF LEISURE RESEARCH , cilt.41, ss.225-251, 2009 (SSCI)
SUMMARY
712009SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C., Henderson K. A., AŞÇI F. H., Buigu N.,
Constraints to Leisure-Time Physical Activity and Negotiation Strategies in Turkish Women
JOURNAL OF LEISURE RESEARCH , cilt.41, sa.2, ss.225-251, 2009 (SSCI)
SUMMARY
722009SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C.,
Gender interaction in coed physical education: A study in Turkey
ADOLESCENCE , cilt.44, ss.165-185, 2009 (SSCI)
SUMMARY
732009CongressBULGU N., KOCA ARITAN C.,
The importance of leisure time physical activity participation in Turkish lower class women s life
SUMMARY
742007Refreed JournalBULGU N., KOCA ARITAN C., AŞÇI F. H.,
Gündelik yaşam kadın ve fiziksel aktivite
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.18, ss.167-181, 2007 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
752007Refreed JournalARSLAN B., KOCA ARITAN C.,
A Content Analysis of Turkish Daily Newspapers regarding Sportswomen and Gender Stereotypes
Annals of Leisure Research , cilt.10, ss.310-327, 2007 (ESCI)
SUMMARY
762007CongressKOCA ARITAN C., HACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., BULGU N.,
Physical activity participation among Turkish women from different socioeconomic status
SUMMARY
772007CongressKOCA ARITAN C., BULGU N., AŞÇI F. H.,
Analysis of Turkish women s physical activity participation regarding gender and social class
SUMMARY
782006SCI, SSCI & AHCIKoca C., Asci F. H.,
An examination of self-presentational concern of Turkish adolescents: An example of physical education setting
ADOLESCENCE , cilt.41, sa.161, ss.185-197, 2006 (SSCI)
SUMMARY
792006SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C.,
Precompetitive anxiety and mood state of climbers in indoor climbing competition
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.102, ss.395-404, 2006 (SSCI)
SUMMARY
802006Refreed JournalArslan B., KOCA ARITAN C.,
Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum biçimine dair bir inceleme
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.17, ss.1-10, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
812006Refreed JournalAŞÇI F. H., TÜZÜN M., KOCA ARITAN C.,
An Examination of Eating Attitudes and Physical Activity Levels of Turkish University Students with regard to Self presentational Concern
Eating Behaviours , ss.362-367, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
822006Refreed JournalKOCA ARITAN C.,
Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.17, ss.81-99, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
832006CongressBULGU N., KOCA ARITAN C.,
Media Coverage of Sexual Harrassment in Sport in Turkey
SUMMARY
842005SCI, SSCI & AHCIKoca C., Ascı F., Demırhan G.,
Attitudes toward physical education and class preferences of Turkish adolescents in terms of school gender composition
ADOLESCENCE , cilt.40, ss.365-375, 2005 (SSCI)
SUMMARY
852005Refreed JournalKoca Arıtan C., Demirhan G.,
Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.16, ss.200-228, 2005 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
862005CongressDEMİRHAN G., BULCA Y., GÜVEN KARAHAN B., KANGALGİL M., KOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities.” European College of Sport Science
SUMMARY
872005Refreed JournalKOCA ARITAN C., BULGU N.,
Spor ve toplumsal cinsiyet genel bir bakış
Toplum ve Bilim , cilt.103, ss.163-184, 2005 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
882005Refreed JournalKOCA ARITAN C.,
Gender role orientation in Turkish female athletes and non-athletes
Women in Sport and Physical Activity Journal , cilt.14, ss.86-94, 2005 (Scopus)
SUMMARY
892004SCI, SSCI & AHCIKOCA ARITAN C.,
An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.98, ss.754-758, 2004 (SSCI)
SUMMARY
902003Refreed JournalKOCA ARITAN C., GÜVEN KARAHAN B., BULGU N., DEMİRHAN G.,
İlköğretim 8 Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi Ders Ortamındaki Beden Yaşantıları
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.14, sa.4, ss.162-174, 2003 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
912003Refreed JournalKOCA ARITAN C., OYAR Z., AŞÇI F. H.,
Elit sporcularda denetim odağı ve fiziksel benlik algısının cinsiyete yapılan spor branşına ve spor deneyimine göre karşılaştırılması
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , cilt.8, ss.3-12, 2003 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
922000CongressKOCA ARITAN C., AŞÇI F. H.,
Farklı spor branşlarında yer alan üst düzey bayan sporcularda ve sporcu olmayanlarda cinsiyet rolü eğilimi
SUMMARY