Professors
Prof. CANAN KOCA ARITAN

   Recreation Department / Social Sciences in Sports Division
+90 (312) 2976890 Ext: 121
+90 (312) 2992167
Faculty Executive Board

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopeProject InfoURL
12022-2024TUBITAK ProjectÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KAVASOĞLU İ., CANKURTARAN Ö.,
Sporda Taciz ve İstismar Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Ulusal Sporcu Koruma Politikasının Geliştirilmesi
SUMMARY
22019-2020Project Supported by Higher Education InstitutionsHAZIR T., KOCA ARITAN C., KİN İŞLER A., DEMİRHAN G.,
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Yerleştirme Sınavının Geliştirilmesi
SUMMARY
32018-2020Project Supported by Higher Education InstitutionsKOCA ARITAN C., CANBAZ B., BAHAR ÖZVARIŞ Ü. Ş., KARACA A.,
Türkiyede Yaşayan Suriyeli Göçmen Kadınların Güçlenmelerinde ve Toplumsal Entegrasyonunda Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Fiziksel Aktivitenin Kullanılması
SUMMARY
42017-DEVAMProject Supported by Other Private InstitutionsKOCA ARITAN C.,
Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi
SUMMARY
52017-2018Project Supported by Higher Education InstitutionsÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Türkiyedeki Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölüm kontenjanlarının hak temelli değerlendirilmesi
SUMMARY
62016-2017Project Supported by Higher Education InstitutionsKOCA ARITAN C., ÖZTÜRK P.,
Alan çalışmasından notlar bir sosyal alan olarak kadın futbol takımı
SUMMARY
72016-2016Project Supported by Higher Education InstitutionsÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Çizgideki yalnızlık: Türkiye'de kadın futbolu
SUMMARY
82015-2015Project Supported by Higher Education InstitutionsÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Türkiye'de ergen kızların spora katılımını belirleyen sosyo-ekolojik faktörler
SUMMARY
92013-2014Project Supported by Other Private InstitutionsKOCA ARITAN C.,
Üç Kuşak Kadının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Sosyoekolojik Kuram Ve Feminist Kültürel Çalışmalar Bağlamında İncelenmesi
SUMMARY
102011-2015TÜBA ProjesiKOCA ARITAN C.,
Kadınların Egzersize Katılımlarında Etkili Olan Psikolojik, Davranışsal Ve Çevresel Faktörlerin Kendini-Belirleme Kuramı Çerçevesinde Etnografik İncelenmesi. Türkiye Bilimler Akademisi
SUMMARY
112011-2013TÜBA ProjesiKOCA ARITAN C.,
Göçmen Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Toplumsal Cinsiyet Ve Kültürleşme Bağlamında İncelenmesi
SUMMARY
122010-2011TUBITAK ProjectKOCA ARITAN C.,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımıyla İncelenmesi
SUMMARY
132007-2008TUBITAK ProjectKOCA ARITAN C.,
Türkiye de Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Toplumsal Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Analizi Fiziksel Aktiviteye Katılım Kadının Toplumsal Konumunu Güçlendirici Bir Etkiye Sahip Olabilir mi
SUMMARY