Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. CANAN KOCA ARITAN

   Rekreasyon Bölümü / Sporda Sosyal Alanlar ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 121
+90 (312) 2992167
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12022SCI, SSCI ve AHCIKAVASOĞLU İ., KOCA ARITAN C.,
Gendered Body of Turkish Bikini Fitness Athletes on Instagram
COMMUNICATION & SPORT , cilt.10, ss.685-707, 2022 (SSCI)
ÖZET
22022SCI, SSCI ve AHCIKAVASOĞLU İ., KOCA ARITAN C.,
Turkey's First Female Auto Racing Champion: Samiye Cahit Morkaya
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT , cilt.39, sa.10, ss.1178-1198, 2022 (AHCI)
ÖZET
32021SCI, SSCI ve AHCIÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
"The Club Management Ignores Us": Gender-Power Relations in Women's Football in Turkey
SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL , cilt.38, sa.3, ss.285-292, 2021 (SCI-Expanded)
ÖZET
42021KitapÖztürk P., Koca Arıtan C.,
Toplumsal Cinsiyet ve Spor
ÖZET
52020KitapKOCA ARITAN C., KARACA A., CANBAZ B., BAHAR ÖZVARIŞ Ü. Ş.,
Göçmen ve Mülteci Kadınlar için Fiziksel Aktivite Rehberi
ÖZET
62019SCI, SSCI ve AHCIÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey
LEISURE STUDIES , cilt.38, sa.2, ss.232-244, 2019 (SSCI)
ÖZET
72019SCI, SSCI ve AHCIKaracam M. S., KOCA ARITAN C.,
Turkey Men's resistance to gender equality in sport governance
GENDER DIVERSITY IN EUROPEAN SPORT GOVERNANCE , ss.25-35, 2019 (SSCI)
ÖZET
82018Diğer DergilerKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
SPORTS SCIENCE GRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCE WITH QUALITATIVE RESEARCH LEARNING AND APPLICATION PROCESS
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi , cilt.12, sa.2, ss.99-118, 2018 (Hakemli Dergi)
ÖZET
92018KitapKOCA ARITAN C.,
Men’s resistance to gender equality in sport leadership: Turkey’s case
ÖZET
102017Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
SPORCU ERGEN KIZLARIN SPORA KATILIMININSOSYO-EKOLOJİK MODEL VE TOPLUMSAL CİNSİYETYAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ
Spormetre , cilt.15, ss.139-148, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
112017Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Women’s Exercise Experiences in Women-Only Gyms in Turkey:An Examination Within the Frameworkof Self-Determination Theory
Women in Sport and Physical Activity Journal , ss.118-24, 2017 (Scopus)
ÖZET
122017Diğer DergilerKOCA ARITAN C.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yaklaşımı
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.28, ss.30-48, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
132017Diğer DergilerTAŞDEMİR AFŞAR S., BARAN A., KOCA ARITAN C.,
Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine Erişimini Engelleyen Etmenler
Fe Dergi: Feminist Eleştiri , cilt.9, ss.134-150, 2017 (Hakemli Dergi)
ÖZET
142017KongreKOCA ARITAN C., MÜFTÜLER M.,
Yenilenen Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Programlarının Uluslararası Politikalar Kapsamında Analizi
ÖZET
152017KongreKIZILYALLI M., KOCA ARITAN C., ERSÖZ G.,
Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Kadınların Spor Yoluyla Güçlendirilmesi
ÖZET
162017KongreALTUN EKİNCİ m., GARCİA MANİTZ P., FERNNDEZLUNA l., KOÇAK M. S., KOCA ARITAN C.,
Pazarlama Stratejileri: Real Madrid Futbol Kulübü Durum Çalışması
ÖZET
172017KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Türkiye’deki Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölüm kontenjanlarının hak temelli değerlendirilmesi.
ÖZET
182017KongreTAŞDEMİR AFŞAR S., BARAN A., KOCA ARITAN C.,
Sığınmaevinde Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve Kadınların Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları
ÖZET
192017KongreKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Semineri
ÖZET
202017KongreKOCA ARITAN C.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar
ÖZET
212017KongreCANBAZ B., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Spor haberleri internet sitelerinde kadın sporcuların temsilinin incelenmesi
ÖZET
222016SCI, SSCI ve AHCIBenn T., Jahromi M. K., Koca C.,
International developments in policy and practice for equity Girls and women in physical education, physical activity and sport
WOMEN AND SPORT IN LATIN AMERICA , ss.18-31, 2016 (SSCI)
ÖZET
232016Diğer DergilerEMİR E., KARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Kadın Boksörler Boks Ringinde ve RinginDışında Sürekli Eldiven Giymek
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.26, ss.136-153, 2016 (Hakemli Dergi)
ÖZET
242016KongreKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimcilerin Nitel Araştırmayı Öğrenme ve Uygulama Sürecindeki Deneyimleri
ÖZET
252016KitapKOCA ARITAN C.,
Inspiring women in Asia: Making a difference in physical education, sport and dance
ÖZET
262016KitapKOCA ARITAN C.,
When there is a will, there is a way: inspiring stories of successfull women in Turkey
ÖZET
272016KitapÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar
ÖZET
282016KitapKOCA ARITAN C.,
Cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan olarak spor
ÖZET
292016KitapTANSİN B., MARYAM K., KOCA ARITAN C.,
International developments in policy and practice for equity: girls and women in physical education and sport
ÖZET
302016KitapTAŞDELEN P., KOCA ARITAN C.,
Viktorya dönemi İngilteresinde ve İngiliz sömürgelerinde ilk kadın sporcular
ÖZET
312016KitapKARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Genç erkekler arasında kaslılık fenomeni ve öznel anlamları
ÖZET
322016KitapKARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Bedenden hiyerarşiye uzanan bir erkekleşme süreci olarak vücut geliştirmek
ÖZET
332015KongreGÜZEL Y., GÜNGÖR T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Risk factors for the female athlete triad in athletes and nonathletes
ÖZET
342015KitapKOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., ÖZTÜRK P.,
Kadın Sporcu Üçlemesi
ÖZET
352015SCI, SSCI ve AHCIKoca C., ÖZTÜRK P.,
Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations
EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY , cilt.15, sa.3, ss.381-406, 2015 (SSCI)
ÖZET
362015Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Women who are the others of football are writing the photo novel which is the other of photograph
Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi , cilt.2, ss.157-183, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
372015Diğer DergilerTAŞDELEN P., KOCA ARITAN C.,
Viktorya Dönemi İngiltere sinde Kadın Bedeni Politikaları ve Kadınların Spora Katılımı
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , cilt.32, ss.205-214, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
382015Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Futbolun ötekisi kadınlar fotoğrafın ötekisi fotoromanı yazıyor
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi , cilt.2, ss.157-183, 2015 (Hakemli Dergi)
ÖZET
392015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Kenardaki yaşamlar kadın futbolcu olmanın fenomenolojik analizi
ÖZET
402015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Lives on the edge Phenomenological analysis of being a women football player
ÖZET
412015KongreKARAÇAM M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Nutritional supplement use in fitness context paving the way for masculinity
ÖZET
422015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Socio ecological factors that affect the adolescent girls participation in sports in Turkey
ÖZET
432015KongreÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
The gendered play women s football in Turkey
ÖZET
442015KitapBARAN A., TAŞDEMİR AFŞAR S., KOCA ARITAN C.,
Kadın Sığınmaevlerine Çoklu Bakış
ÖZET
452015KitapKaraçam M. Ş., KOCA ARITAN C.,
Strategies of women managers in sport organizations: A way of subversion or reproduction of existing gendered field?
ÖZET
462014KongreÖZTÜRK P., GÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., KOŞAR Ş. N., KOCA ARITAN C.,
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörlerinin Psikolojik Boyutlarıyla İncelenmesi
ÖZET
472014KongreGÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Adolesan Kızlarda Fiziksel Aktivite ve Vücut Kompozisyonu
ÖZET
482014KongreKULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Investigation of body composition in female athletes
ÖZET
492014KongreGÜZEL Y., KULAKSIZ T. N., ÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C., KOŞAR Ş. N.,
Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörleri
ÖZET
502014SCI, SSCI ve AHCIKoca C., Lapa T. Y.,
ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY AND ACCULTURATION AMONG TURKISH MIGRANTS IN GERMANY AND ENGLAND
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.119, sa.3, ss.698-716, 2014 (SSCI)
ÖZET
512014Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları
Toplum ve Hekim , cilt.29, ss.333-343, 2014 (Hakemli Dergi)
ÖZET
522014Diğer DergilerŞAHİN KARAÇAM M., KOCA ARITAN C.,
Vücut geliştirme alanında besin desteği kullanımına sosyolojik açıdan bir bakış Abi ben yeni başladım benim almama gerek var mı
Toplum ve Hekim , cilt.29, ss.366-380, 2014 (Hakemli Dergi)
ÖZET
532014KitapKOCA ARITAN C., ÖZTÜRK P.,
Construction of masculinities in Turkish physical education
ÖZET
542013Diğer DergilerÖZTÜRK P., KOCA ARITAN C.,
Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.24, ss.1-10, 2013 (Hakemli Dergi)
ÖZET
552012Diğer DergilerŞahin Karaçam M., KOCA ARITAN C.,
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Farkındalıkları
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.23, ss.89-103, 2012 (Hakemli Dergi)
ÖZET
562012KongreBULGU N., KOCA ARITAN C., Aşçı H.,
Fiziksel Aktiviteye Katılan Kadınların Yaşam Kalitelerindeki Fiziksel ve Sosyal Değişim
ÖZET
572012KitapKOCA ARITAN C.,
Sporda Sosyokültürel Boyutlar
ÖZET
582011SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C.,
Gendered communities of practice and the construction of masculinities in Turkish physical education
GENDER AND EDUCATION , cilt.23, ss.59-72, 2011 (SSCI)
ÖZET
592011Diğer DergilerKOCA ARITAN C.,
Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi , cilt.22, ss.1-12, 2011 (Hakemli Dergi)
ÖZET
602011KitapHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., KOCA ARITAN C.,
Struggling for empowerment: sport participation of women and girls in modern Turkey
ÖZET
612011KitapHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., KOCA ARITAN C.,
"Delikanlı gibi oynayın” Eril bir alan olarak spor medyası üzerine bir inceleme
ÖZET
622011KitapKOCA ARITAN C., HACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ.,
Religion and the state- the story of one Turkish elite athlete
ÖZET
632010SCI, SSCI ve AHCIMulazimoglu-Balli O., KOCA ARITAN C., AŞÇI F. H.,
An Examination of Social Physique Anxiety with Regard to Sex and Level of Sport Involvement
JOURNAL OF HUMAN KINETICS , cilt.26, ss.115-122, 2010 (SCI-Expanded)
ÖZET
642010SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C.,
An examination of social physique anxiety with regard to sex and level of sport ınvolvement
JOURNAL OF HUMAN KINETICS , cilt.26, ss.115-122, 2010 (SCI-Expanded)
ÖZET
652010KitapKOCA ARITAN C.,
Kız çocukları ve futbol: toplumsal cinsiyet yaklaşımı
ÖZET
662010KitapKOCA ARITAN C.,
Taktiksel Oyun Yaklaşımı Öğretimi.
ÖZET
672010KitapKOCA ARITAN C., Arslan B.,
Media coverage of Turkish female athletes in 2004 Olympics
ÖZET
682010KitapKOCA ARITAN C.,
Araştırma sentezi: Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi
ÖZET
692009SCI, SSCI ve AHCIKoca C., Atencio M., Demirhan G.,
The place and meaning of the field of PE in Turkish young people's lives: a study using Bourdieu's conceptual tools
SPORT EDUCATION AND SOCIETY , cilt.14, ss.55-75, 2009 (SCI-Expanded)
ÖZET
702009SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C.,
Issues of participation in leisure-time physical activity for Turkish women
JOURNAL OF LEISURE RESEARCH , cilt.41, ss.225-251, 2009 (SSCI)
ÖZET
712009SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C., Henderson K. A., AŞÇI F. H., Buigu N.,
Constraints to Leisure-Time Physical Activity and Negotiation Strategies in Turkish Women
JOURNAL OF LEISURE RESEARCH , cilt.41, sa.2, ss.225-251, 2009 (SSCI)
ÖZET
722009SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C.,
Gender interaction in coed physical education: A study in Turkey
ADOLESCENCE , cilt.44, ss.165-185, 2009 (SSCI)
ÖZET
732009KongreBULGU N., KOCA ARITAN C.,
The importance of leisure time physical activity participation in Turkish lower class women s life
ÖZET
742007Diğer DergilerBULGU N., KOCA ARITAN C., AŞÇI F. H.,
Gündelik yaşam kadın ve fiziksel aktivite
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.18, ss.167-181, 2007 (Hakemli Dergi)
ÖZET
752007Diğer DergilerARSLAN B., KOCA ARITAN C.,
A Content Analysis of Turkish Daily Newspapers regarding Sportswomen and Gender Stereotypes
Annals of Leisure Research , cilt.10, ss.310-327, 2007 (ESCI)
ÖZET
762007KongreKOCA ARITAN C., HACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., BULGU N.,
Physical activity participation among Turkish women from different socioeconomic status
ÖZET
772007KongreKOCA ARITAN C., BULGU N., AŞÇI F. H.,
Analysis of Turkish women s physical activity participation regarding gender and social class
ÖZET
782006SCI, SSCI ve AHCIKoca C., Asci F. H.,
An examination of self-presentational concern of Turkish adolescents: An example of physical education setting
ADOLESCENCE , cilt.41, sa.161, ss.185-197, 2006 (SSCI)
ÖZET
792006SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C.,
Precompetitive anxiety and mood state of climbers in indoor climbing competition
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.102, ss.395-404, 2006 (SSCI)
ÖZET
802006Diğer DergilerArslan B., KOCA ARITAN C.,
Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum biçimine dair bir inceleme
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.17, ss.1-10, 2006 (Hakemli Dergi)
ÖZET
812006Diğer DergilerAŞÇI F. H., TÜZÜN M., KOCA ARITAN C.,
An Examination of Eating Attitudes and Physical Activity Levels of Turkish University Students with regard to Self presentational Concern
Eating Behaviours , ss.362-367, 2006 (Hakemli Dergi)
ÖZET
822006Diğer DergilerKOCA ARITAN C.,
Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.17, ss.81-99, 2006 (Hakemli Dergi)
ÖZET
832006KongreBULGU N., KOCA ARITAN C.,
Media Coverage of Sexual Harrassment in Sport in Turkey
ÖZET
842005SCI, SSCI ve AHCIKoca C., Ascı F., Demırhan G.,
Attitudes toward physical education and class preferences of Turkish adolescents in terms of school gender composition
ADOLESCENCE , cilt.40, ss.365-375, 2005 (SSCI)
ÖZET
852005Diğer DergilerKoca Arıtan C., Demirhan G.,
Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.16, ss.200-228, 2005 (Hakemli Dergi)
ÖZET
862005KongreDEMİRHAN G., BULCA Y., GÜVEN KARAHAN B., KANGALGİL M., KOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities.” European College of Sport Science
ÖZET
872005Diğer DergilerKOCA ARITAN C., BULGU N.,
Spor ve toplumsal cinsiyet genel bir bakış
Toplum ve Bilim , cilt.103, ss.163-184, 2005 (Hakemli Dergi)
ÖZET
882005Diğer DergilerKOCA ARITAN C.,
Gender role orientation in Turkish female athletes and non-athletes
Women in Sport and Physical Activity Journal , cilt.14, ss.86-94, 2005 (Scopus)
ÖZET
892004SCI, SSCI ve AHCIKOCA ARITAN C.,
An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.98, ss.754-758, 2004 (SSCI)
ÖZET
902003Diğer DergilerKOCA ARITAN C., GÜVEN KARAHAN B., BULGU N., DEMİRHAN G.,
İlköğretim 8 Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi Ders Ortamındaki Beden Yaşantıları
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.14, sa.4, ss.162-174, 2003 (Hakemli Dergi)
ÖZET
912003Diğer DergilerKOCA ARITAN C., OYAR Z., AŞÇI F. H.,
Elit sporcularda denetim odağı ve fiziksel benlik algısının cinsiyete yapılan spor branşına ve spor deneyimine göre karşılaştırılması
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , cilt.8, ss.3-12, 2003 (Hakemli Dergi)
ÖZET
922000KongreKOCA ARITAN C., AŞÇI F. H.,
Farklı spor branşlarında yer alan üst düzey bayan sporcularda ve sporcu olmayanlarda cinsiyet rolü eğilimi
ÖZET