Assoc. Prof. DENİZ HÜNÜK

   Physical Education and Sports Teaching Department / Physical Education and Sport Division
+90 (312) 2976890 Ext: 154
+90 (312) 2992167
Faculty Executive Board, FARABI Exchange Coordinator

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12023SCI, SSCI & AHCIHÜNÜK D., MacPhail A.,
Exploring the co-construction of an action research experience between a teacher educator and pre-service teachers
EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, cilt.29, ss.145-161, 2023 (SSCI)
SUMMARY
22023SCI, SSCI & AHCIYılmaz E. B., HÜNÜK D.,
Constructing Health and Physical Activity Knowledge in Practice: Teachers’ and Students’ Experiences
Journal of Teaching in Physical Education , cilt.42, sa.1, ss.155-164, 2023 (SCI-Expanded)
SUMMARY
32020BookHÜNÜK D.,
Spor PEdagojisi II
SUMMARY
42019SCI, SSCI & AHCIHunuk D., Tannehill D., Ince M. L.,
Interaction patterns of physical education teachers in a professional learning community
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, cilt.24, sa.3, ss.301-317, 2019 (SSCI)
SUMMARY
52019Refreed JournalHunuk D., AVŞAR Z., Kupr J., Gobbi E.,
Induction systems of physical education teachers in Europe
Journal of Physical Education (Maringa), cilt.30, sa.1, 2019 (Scopus)
SUMMARY
62019BookAVŞAR Z., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
Physical Education Teacher Education in Turkey
SUMMARY
72019CongressSAĞLIK M. A., HÜNÜK D.,
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde İşbirlikli Öğrenme Modeli Deneyimleri
SUMMARY
82019CongressHÜNÜK D., ERTURAN A. G.,
Öğretim Tasarımı: Hedefle, Ölç, Öğret
SUMMARY
92019CongressHÜNÜK D., MACPHAIL A.,
Lesson Study with preservice Physical Education Teachers.
SUMMARY
102019CongressİNCE M. L., HÜNÜK D., TANNEHILL D., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., SAVUCU Y.,
Designing a need-based kearning management system for supproting teacher learning communities
SUMMARY
112018Refreed JournalKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
SPORTS SCIENCE GRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCE WITH QUALITATIVE RESEARCH LEARNING AND APPLICATION PROCESS
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.99-118, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
122018CongressYANIK M., ÖZTÜRK M. A., SAVUCU Y., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALANA ÖZGÜ ÖZ YETERLİK ALGILARI
SUMMARY
132018CongressHÜNÜK D., SAVUCU Y., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., İNCE M. L.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MODELLERİ ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETEBİLME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
SUMMARY
142018CongressHÜNÜK D., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., SAVUCU Y., İNCE M. L.,
Physical Education Teachers’ Perceived Competence about Knowledge and Teaching on KeyQualifications: Fact or Fiction?
SUMMARY
152018BookKavak Çetinyürek Z., Hünük D.,
FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMA VELİLERİN DE DAHİLEDİLMESİ
SUMMARY
162018BookMüftüler M., Hünük D.,
EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİ NASIL TOPLANIR?
SUMMARY
172018BookErturan İlker A. G., Hünük D., Müftüler M.,
EYLEM ARAŞTIRMASI NASIL PLANLANIR?
SUMMARY
182018BookHünük D.,
EYLEM PLANI NASIL GELİŞTİRİLİR?
SUMMARY
192017SCI, SSCI & AHCIHunuk D.,
A physical education teacher's journey: from district coordinator to facilitator
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, cilt.22, sa.3, ss.301-315, 2017 (SSCI)
SUMMARY
202017Refreed JournalSARAÇ OGUZHAN N., HÜNÜK D.,
Experiences of Students with Special Needs on Sport Education model
Journal of Education and training Studies, cilt.5, sa.13, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
212017CongressKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Semineri
SUMMARY
222017CongressHÜNÜK D.,
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Grubu Oluşturma Ve Sürdürme Deneyimleri
SUMMARY
232017CongressHÜNÜK D., SARAÇ OGUZHAN N.,
Spor Eğitimi Modeli Çalıştayı
SUMMARY
242017CongressSARAÇ OGUZHAN N., HÜNÜK D.,
Bireysel Farklılıkları Ya Da Engeli Olan Öğrencilerin Spor Eğitimi Modeline İlişkin Deneyimleri
SUMMARY
252017CongressSAĞLIK M. A., HÜNÜK D.,
Özel Eğitim Kurumlarındaki Paydaşların Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri veBeklentileri
SUMMARY
262017CongressKAÇAN H., HÜNÜK D.,
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Alanda Karşılaştıkları Sorunlar ve ÇözümÖnerileri
SUMMARY
272017CongressHEREKELİ S., HÜNÜK D.,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Araştırma Yapma ve Mesleki OkumaAlışkanlıklarının İncelenmesi
SUMMARY
282017BookHünük D., Oğuzhan S. O.,
SPOR EĞİTİM MODELİ
SUMMARY
292016CongressKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimcilerin Nitel Araştırmayı Öğrenme ve Uygulama Sürecindeki Deneyimleri
SUMMARY
302016BookÇEVİK A., PERDAHLI C., HÜNÜK D., ALAGÜL Ö., ÖZTÜRK P., MÜFTÜLER M.,
Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri.
SUMMARY
312016CongressHÜNÜK D.,
Beden eğitimi öğretmen eğitimicilerinin mesleki gelişimi bir mesleki öğrenme topluluğu
SUMMARY
322016CongressHÜNÜK D.,
Exploring the Development of Learning to Facilitate in Community of Practice
SUMMARY
332016CongressHÜNÜK D., AVŞAR P.,
Dynamics to create and sustain a community of practice A case study
SUMMARY
342016CongressHÜNÜK D., KAVAK ÇETİNYÜREK Z.,
Action research Best practice in teacher professional development
SUMMARY
352014Refreed JournalİNCE M. L., HÜNÜK D., MÜFTÜLER M.,
Fiziksel Aktivite Davranışı Geliştirmede Etkili Öğretim Stratejileri Problemi Belirle Kanıta Dayalı Uygun Modeli Seç ve Uygula
Toplum ve Hekim, cilt.29, sa.5, ss.356-365, 2014 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
362014Refreed JournalCENGİZ C., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Fiziksel aktivite egzersiz davranışı değişim basamakları anketinin Türk ortaokul öğrencilerinde psikometrik değerleri ve ilk bulgular
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.131-139, 2014 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
372014CongressHÜNÜK D., ERTURAN İLKER A. G., GÖDE O.,
Restructuring school experience course materials by using social-ecological model framework
SUMMARY
382014CongressHÜNÜK D.,
Gender (In)Equality in Turkish Physical Education Context
SUMMARY
392014CongressHÜNÜK D., İNCE M. L., TANNEHİLL D.,
Examining the long-term effects of an effective community of practice.
SUMMARY
402013SCI, SSCI & AHCIHunuk D., Ozdemir R. A., Yildirim G., Asci H.,
The Role of Perceived Social Support on Physical Activity Participation of 6th to 8th Grade Students
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.170, ss.3-18, 2013 (SSCI)
SUMMARY
412013SCI, SSCI & AHCIİNCE M. L., Hunuk D.,
Experienced Physical Education Teachers' Health-Related Fitness Knowledge Level and Knowledge Internalization Processes
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.168, ss.304-317, 2013 (SSCI)
SUMMARY
422013SCI, SSCI & AHCIHunuk D., İNCE M. L., Tannehill D.,
Developing teachers' health-related fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning
EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, cilt.19, sa.1, ss.3-20, 2013 (SSCI)
SUMMARY
432012CongressAVŞAR P., HÜNÜK D.,
İhtiyaç belirleme sonrası yapılan beden eğitimi hiçmet içi eğitmi programlarına katılan öğretmenlerin görüşleri
SUMMARY
442012CongressHÜNÜK D., İNCE M. L., TANNEHİLL D.,
Mesleki öğrenme grubuna katılan beden eğitimi öğretmenlerinin iletişim örüntüleri
SUMMARY
452012CongressHÜNÜK D.,
Lisansüstü Eğitim (Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim)
SUMMARY
462010SCI, SSCI & AHCIHunuk D., Demirhan G.,
TURKISH ADOLESCENTS' ATTITUDES TOWARD PHYSICAL EDUCATION
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, cilt.111, sa.2, ss.324-332, 2010 (SSCI)
SUMMARY
472010SCI, SSCI & AHCIİNCE M. L., Hunuk D.,
Experienced Physical Education Teachers' Use and Perceptions of Teaching Styles during the Educational Reform Period
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.35, sa.157, ss.128-139, 2010 (SSCI)
SUMMARY
482010CongressCENGİZ C., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Psychometric properties and initial findings of physical activity stages of change questionnaire in Turkish middle school students
SUMMARY
492010CongressİNCE M. L., HÜNÜK D.,
Experienced teachers’ use of teaching styles and perception of styles as a threat of instructional alignment in a newly reformed PE program.
SUMMARY
502010CongressHÜNÜK D., İNCE M. L.,
Development of health-related fitness knowledge test for Turkish middle school students,
SUMMARY
512009CongressİNCE M. L., HÜNÜK D., YAPAR A.,

SUMMARY
522008CongressHÜNÜK D., ÖZDEMİR R. A., YILDIRIM G., AŞÇI F. H.,
An Examination of Different Types of Perceived Social Support in a Group of Active and Low-active Adolescents
SUMMARY
532008CongressYAPAR A., YILMAZ L., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisinde değer yönelimi yapılanmasının incelenmesi
SUMMARY
542008CongressHÜNÜK D., İNCE M. L.,
Challenges in health related fitness knowledge test development in elementary school students
SUMMARY
552006Refreed JournalKANGALGİL M., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İLKÖĞRETİM LİSE VE ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VESPORA İLİŞKİN TUTUMLARININKARŞILAŞTIRIMASI
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.48-57, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
562006CongressHÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
Comparison of Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education with Regard to Grade, Student’s Gender, Teacher’s Gender, and Sport Participation
SUMMARY
572005CongressDEMİRHAN G., BULCA Y., GÜVEN KARAHAN B., KANGALGİL M., KOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities.” European College of Sport Science
SUMMARY
582005CongressKANGALGİL M., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Kavramları ve Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
SUMMARY
592003Refreed JournalHÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İlköğretim Sekizinci Sınıf Lise Birinci Sınıf ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.175-184, 2003 (Hakemli Dergi)
SUMMARY