Professors
Assoc. Prof. DENİZ HÜNÜK

   Physical Education and Sports Teaching Department / Physical Education and Sport Division
+90 (312) 2976890 Ext: 154
+90 (312) 2992167
Faculty Executive Board, FARABI Exchange Coordinator

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12023SCI, SSCI & AHCIHÜNÜK D., MacPhail A.,
Exploring the co-construction of an action research experience between a teacher educator and pre-service teachers
EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, cilt.29, ss.145-161, 2023 (SSCI)
SUMMARY
22020BookHÜNÜK D.,
Spor PEdagojisi II
SUMMARY
32019SCI, SSCI & AHCIHunuk D., Tannehill D., Ince M. L.,
Interaction patterns of physical education teachers in a professional learning community
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, cilt.24, sa.3, ss.301-317, 2019 (SSCI)
SUMMARY
42019Refreed JournalHunuk D., AVŞAR Z., Kupr J., Gobbi E.,
Induction systems of physical education teachers in Europe
Journal of Physical Education (Maringa), cilt.30, sa.1, 2019 (Scopus)
SUMMARY
52019BookAVŞAR Z., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
Physical Education Teacher Education in Turkey
SUMMARY
62019CongressSAĞLIK M. A., HÜNÜK D.,
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde İşbirlikli Öğrenme Modeli Deneyimleri
SUMMARY
72019CongressHÜNÜK D., ERTURAN A. G.,
Öğretim Tasarımı: Hedefle, Ölç, Öğret
SUMMARY
82019CongressHÜNÜK D., MACPHAIL A.,
Lesson Study with preservice Physical Education Teachers.
SUMMARY
92019CongressİNCE M. L., HÜNÜK D., TANNEHILL D., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., SAVUCU Y.,
Designing a need-based kearning management system for supproting teacher learning communities
SUMMARY
102018Refreed JournalKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
SPORTS SCIENCE GRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCE WITH QUALITATIVE RESEARCH LEARNING AND APPLICATION PROCESS
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.99-118, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
112018CongressYANIK M., ÖZTÜRK M. A., SAVUCU Y., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALANA ÖZGÜ ÖZ YETERLİK ALGILARI
SUMMARY
122018CongressHÜNÜK D., SAVUCU Y., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., İNCE M. L.,
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MODELLERİ ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETEBİLME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
SUMMARY
132018CongressHÜNÜK D., ÖZTÜRK M. A., YANIK M., SAVUCU Y., İNCE M. L.,
Physical Education Teachers’ Perceived Competence about Knowledge and Teaching on KeyQualifications: Fact or Fiction?
SUMMARY
142018BookKavak Çetinyürek Z., Hünük D.,
FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMA VELİLERİN DE DAHİLEDİLMESİ
SUMMARY
152018BookMüftüler M., Hünük D.,
EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİ NASIL TOPLANIR?
SUMMARY
162018BookErturan İlker A. G., Hünük D., Müftüler M.,
EYLEM ARAŞTIRMASI NASIL PLANLANIR?
SUMMARY
172018BookHünük D.,
EYLEM PLANI NASIL GELİŞTİRİLİR?
SUMMARY
182017SCI, SSCI & AHCIHunuk D.,
A physical education teacher's journey: from district coordinator to facilitator
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, cilt.22, sa.3, ss.301-315, 2017 (SSCI)
SUMMARY
192017Refreed JournalSARAÇ OGUZHAN N., HÜNÜK D.,
Experiences of Students with Special Needs on Sport Education model
Journal of Education and training Studies, cilt.5, sa.13, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
202017CongressKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Semineri
SUMMARY
212017CongressHÜNÜK D.,
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Grubu Oluşturma Ve Sürdürme Deneyimleri
SUMMARY
222017CongressHÜNÜK D., SARAÇ OGUZHAN N.,
Spor Eğitimi Modeli Çalıştayı
SUMMARY
232017CongressSARAÇ OGUZHAN N., HÜNÜK D.,
Bireysel Farklılıkları Ya Da Engeli Olan Öğrencilerin Spor Eğitimi Modeline İlişkin Deneyimleri
SUMMARY
242017CongressSAĞLIK M. A., HÜNÜK D.,
Özel Eğitim Kurumlarındaki Paydaşların Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri veBeklentileri
SUMMARY
252017CongressKAÇAN H., HÜNÜK D.,
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Alanda Karşılaştıkları Sorunlar ve ÇözümÖnerileri
SUMMARY
262017CongressHEREKELİ S., HÜNÜK D.,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Araştırma Yapma ve Mesleki OkumaAlışkanlıklarının İncelenmesi
SUMMARY
272017BookHünük D., Oğuzhan S. O.,
SPOR EĞİTİM MODELİ
SUMMARY
282016CongressKOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Spor Bilimcilerin Nitel Araştırmayı Öğrenme ve Uygulama Sürecindeki Deneyimleri
SUMMARY
292016BookÇEVİK A., PERDAHLI C., HÜNÜK D., ALAGÜL Ö., ÖZTÜRK P., MÜFTÜLER M.,
Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri.
SUMMARY
302016CongressHÜNÜK D.,
Beden eğitimi öğretmen eğitimicilerinin mesleki gelişimi bir mesleki öğrenme topluluğu
SUMMARY
312016CongressHÜNÜK D.,
Exploring the Development of Learning to Facilitate in Community of Practice
SUMMARY
322016CongressHÜNÜK D., AVŞAR P.,
Dynamics to create and sustain a community of practice A case study
SUMMARY
332016CongressHÜNÜK D., KAVAK ÇETİNYÜREK Z.,
Action research Best practice in teacher professional development
SUMMARY
342014Refreed JournalİNCE M. L., HÜNÜK D., MÜFTÜLER M.,
Fiziksel Aktivite Davranışı Geliştirmede Etkili Öğretim Stratejileri Problemi Belirle Kanıta Dayalı Uygun Modeli Seç ve Uygula
Toplum ve Hekim, cilt.29, sa.5, ss.356-365, 2014 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
352014Refreed JournalCENGİZ C., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Fiziksel aktivite egzersiz davranışı değişim basamakları anketinin Türk ortaokul öğrencilerinde psikometrik değerleri ve ilk bulgular
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.131-139, 2014 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
362014CongressHÜNÜK D., ERTURAN İLKER A. G., GÖDE O.,
Restructuring school experience course materials by using social-ecological model framework
SUMMARY
372014CongressHÜNÜK D.,
Gender (In)Equality in Turkish Physical Education Context
SUMMARY
382014CongressHÜNÜK D., İNCE M. L., TANNEHİLL D.,
Examining the long-term effects of an effective community of practice.
SUMMARY
392013SCI, SSCI & AHCIHunuk D., Ozdemir R. A., Yildirim G., Asci H.,
The Role of Perceived Social Support on Physical Activity Participation of 6th to 8th Grade Students
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.170, ss.3-18, 2013 (SSCI)
SUMMARY
402013SCI, SSCI & AHCIİNCE M. L., Hunuk D.,
Experienced Physical Education Teachers' Health-Related Fitness Knowledge Level and Knowledge Internalization Processes
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.168, ss.304-317, 2013 (SSCI)
SUMMARY
412013SCI, SSCI & AHCIHunuk D., İNCE M. L., Tannehill D.,
Developing teachers' health-related fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning
EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, cilt.19, sa.1, ss.3-20, 2013 (SSCI)
SUMMARY
422012CongressAVŞAR P., HÜNÜK D.,
İhtiyaç belirleme sonrası yapılan beden eğitimi hiçmet içi eğitmi programlarına katılan öğretmenlerin görüşleri
SUMMARY
432012CongressHÜNÜK D., İNCE M. L., TANNEHİLL D.,
Mesleki öğrenme grubuna katılan beden eğitimi öğretmenlerinin iletişim örüntüleri
SUMMARY
442012CongressHÜNÜK D.,
Lisansüstü Eğitim (Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim)
SUMMARY
452010SCI, SSCI & AHCIHunuk D., Demirhan G.,
TURKISH ADOLESCENTS' ATTITUDES TOWARD PHYSICAL EDUCATION
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, cilt.111, sa.2, ss.324-332, 2010 (SSCI)
SUMMARY
462010SCI, SSCI & AHCIİNCE M. L., Hunuk D.,
Experienced Physical Education Teachers' Use and Perceptions of Teaching Styles during the Educational Reform Period
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.35, sa.157, ss.128-139, 2010 (SSCI)
SUMMARY
472010CongressCENGİZ C., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Psychometric properties and initial findings of physical activity stages of change questionnaire in Turkish middle school students
SUMMARY
482010CongressİNCE M. L., HÜNÜK D.,
Experienced teachers’ use of teaching styles and perception of styles as a threat of instructional alignment in a newly reformed PE program.
SUMMARY
492010CongressHÜNÜK D., İNCE M. L.,
Development of health-related fitness knowledge test for Turkish middle school students,
SUMMARY
502009CongressİNCE M. L., HÜNÜK D., YAPAR A.,

SUMMARY
512008CongressHÜNÜK D., ÖZDEMİR R. A., YILDIRIM G., AŞÇI F. H.,
An Examination of Different Types of Perceived Social Support in a Group of Active and Low-active Adolescents
SUMMARY
522008CongressYAPAR A., YILMAZ L., HÜNÜK D., İNCE M. L.,
Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisinde değer yönelimi yapılanmasının incelenmesi
SUMMARY
532008CongressHÜNÜK D., İNCE M. L.,
Challenges in health related fitness knowledge test development in elementary school students
SUMMARY
542006Refreed JournalKANGALGİL M., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İLKÖĞRETİM LİSE VE ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VESPORA İLİŞKİN TUTUMLARININKARŞILAŞTIRIMASI
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.48-57, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
552006CongressHÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
Comparison of Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education with Regard to Grade, Student’s Gender, Teacher’s Gender, and Sport Participation
SUMMARY
562005CongressDEMİRHAN G., BULCA Y., GÜVEN KARAHAN B., KANGALGİL M., KOCA ARITAN C., HÜNÜK D.,
Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities.” European College of Sport Science
SUMMARY
572005CongressKANGALGİL M., HÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Kavramları ve Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
SUMMARY
582003Refreed JournalHÜNÜK D., DEMİRHAN G.,
İlköğretim Sekizinci Sınıf Lise Birinci Sınıf ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.175-184, 2003 (Hakemli Dergi)
SUMMARY