Research Assistants
Res. Asst. EMRE BİLGİN

   Physical Education and Sports Teaching Department / Physical Education and Sport Division
+90 (312) 2976890 Ext: 145
+90 (312) 2992167

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12023SCI, SSCI & AHCIÖZSOY Z., ÖZDEMİR A., EKİCİ M., BİLGİN E., KILIÇ L., KİRAZ S.,
Do the drug doses of conventional synthetic DMARDs used for the treatment of biologic/targeted-synthetic DMARDs naive rheumatoid arthritis patients affect QuantiFERON-TB Gold Plus test results?
Rheumatology International , cilt.43, sa.8, ss.1445-1451, 2023 (SCI-Expanded)
SUMMARY
22023SCI, SSCI & AHCIKiracı M., BİLGİN E., Duran E., Farisoğulları B., Bölek E., Yardımcı G.,
Comparison of demographic, clinic and radiological features of patients with axial spondyloarthritis accompanying familial Mediterranean fever to patients with each condition alone
Scandinavian Journal of Rheumatology , cilt.52, sa.5, ss.530-538, 2023 (SCI-Expanded)
SUMMARY
32023Refreed JournalDURAN E., BİLGİN E., KALYONCU U., ERTENLİ A. İ., YILDIRIM T., ARICI M.,
Comparison of lupus nephritis and non-lupus nephritides in patients with systemic lupus erythematosus
Ulusal Romatoloji Dergisi , cilt.15, sa.1, ss.18-24, 2023 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
42023Refreed JournalYildirim S., Yildiz A., TÜRKERİ BOZKURT H., BİLGİN E., Yüksel Y., KORUÇ Z.,
The associations of transformational leadership and team cohesion on the psychological health of young football players through basic psychological needs
Science and Medicine in Football , 2023 (Scopus)
SUMMARY
52023CongressKızılca Ş. D., Çağlar E., Bilgin E., Boz M., Kırcı N. Y., Karabulut E.,
The adaptation study of the Test of Gross Motor Development-3 for Turkish children
SUMMARY
62022SCI, SSCI & AHCIKALYONCU U., BİLGİN E., Erden A., Satış H., TUFAN A., Tekgöz E.,
Effectiveness and safety of tofacitinib in rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: TReasure real-life data
Clinical and Experimental Rheumatology , cilt.40, sa.11, ss.2071-2077, 2022 (SCI-Expanded)
SUMMARY
72022SCI, SSCI & AHCIBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Effects of a Short Video Physical Activity Program on Physical Fitness Among Physical Education Students
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS , cilt.129, sa.3, ss.932-945, 2022 (SSCI)
SUMMARY
82021SCI, SSCI & AHCIBİLGİN E., ORAL H., DAMADOĞLU E., KARADAĞ Ö.,
Comment on: Hypereosinophilic bronchiolitis in ANCA-associated vasculitis: Where does it stand? By Sebastiani et al.
Clinical and Experimental Rheumatology , cilt.39, sa.2, 2021 (SCI-Expanded)
SUMMARY
92021Refreed JournalYILDIRIM S., BİLGİN E., YÜKSEL Y., DEMİRHAN G., AŞÇI F. H.,
Adaptation of the Impulsive Sensation Seeking Scale to Turkish
ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS , cilt.8, sa.2, ss.151-156, 2021 (ESCI)
SUMMARY
102020SCI, SSCI & AHCIBİLGİN E., BULCA Y., DEMİRHAN G.,
Relationships Between Physical Activity Level, Health-Related Fitness, Academic Achievement, and Academic Self-Concept
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE , cilt.45, sa.202, ss.311-325, 2020 (SSCI)
SUMMARY
112020Refreed JournalÖzşin Özler C., Doğan B., Bilgin E., Demirhan G., Aras D., Çetin E.,
What do Turkish sports sciences students know about dental trauma and mouthguards? A descriptive study
Acta Odontologica Turcica , cilt.37, sa.2, ss.29-35, 2020 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
122020BookAKYAR Ö. Y., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ŞİMŞEK B., DEMİRHAN G.,
ICT USE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN TURKEY
SUMMARY
132019Refreed JournalYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., YILDIZ A., AKYAR Ö. Y., KORUÇ Z.,
Adaptation of Transformational Teaching Questionnaire into Turkish
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION , sa.47, ss.191-204, 2019 (ESCI)
SUMMARY
142019Refreed JournalYıldızer G., Bilgin E., Korur E. N., Yüksel Y., Demirhan G.,
Orta Okul Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi , cilt.30, ss.63-73, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
152018SCI, SSCI & AHCIYildizer G., Bilgin E., Korur E. N., Novak D., Demirhan G.,
The association of various social capital indicators and physical activity participation among Turkish adolescents
JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE , cilt.7, ss.27-33, 2018 (SCI-Expanded)
SUMMARY
162018CongressYILDIRIM S., YILDIZ A., TÜRKERİ BOZKURT H., BİLGİN E., YÜKSEL Y., KORUÇ Z.,
Transformational Leadership and Wellbeing In Youth Sports: The Mediating Role of Basic Psychological Needs and Burnout
SUMMARY
172018CongressYILDIZER G., BİLGİN E., KORUR E. N., YÜKSEL Y., DEMİRHAN G.,
Physical Activity Attitude Scale for Secondary School Students
SUMMARY
182018CongressYILDIRIM S., BİLGİN E., YÜKSEL Y., DEMİRHAN G., AŞÇI F. H.,
Impulsive Sensation Seeking Scale: Validity and Reliability Of Turkish Version
SUMMARY
192018BookDEMİRHAN G., BİLGİN E., AKYAR Ö. Y., YÜKSEL Y., İNCE M. L.,
Secondary Physical Education in Turkey: Development and Current Situation
SUMMARY
202018CongressYILDIZER G., BİLGİN E., KORUR E. N., novak d., DEMİRHAN G.,
The association of various social capital indicators and physicalactivity participation among Turkish adolescents
SUMMARY
212017CongressYÜKSEL Y., YILDIRIM S., BİLGİN E., DEMİRHAN G.,
Spor Bilimleri Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi Çalışması
SUMMARY
222017CongressYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz
SUMMARY
232017CongressYILDIRIM S., YÜKSEL Y., YILDIZ A., BİLGİN E., KORUÇ Z.,
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerine İlişkin Dönüşümcü Öğretim Algıları
SUMMARY
242017CongressYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., AKYAR Ö. Y., YILDIZ A., KORUÇ Z.,
Dönüşümcü Öğretim Yaklaşımının Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutuma Etkisi
SUMMARY
252017CongressYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., YILDIZ A., AKYAR Ö. Y., KORUÇ Z.,
Dönüşümcü Öğretim Ölçeğini Türkçeye Uyarlama: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
SUMMARY
262017CongressYılmaz E. B., BİLGİN E., DEMİRHAN G.,

SUMMARY
272017CongressALTAY F., BİLGİN E., BULCA Y.,
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersindeki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İki Farklı Yöntem ile İncelenmesi
SUMMARY
282017CongressYavuz Ü., BİLGİN E., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Etkili Sınıf Yönetimi Davranışlarının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi
SUMMARY
292017CongressALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
Effects of Classrom teachers in teh development of children physical activity
SUMMARY
302017CongressALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
The effects of physical activity cards on performance of the test of gross motor development by primary school children
SUMMARY
312017CongressDEMİRHAN G., BİLGİN E.,
Fiziksel aktivite ve çocuk
SUMMARY
322016CongressBULCA Y., ALTAY F., BİLGİN E.,
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarına Ulaşmada Web Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi
SUMMARY
332016CongressBİLGİN E., DEMİRHAN G.,
Ortaokul öğrencilerinin fiziksle aktivite düzeyleri ve akademik abaşarıları arasındaki ilişki
SUMMARY
342016CongressBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assessent of 7th grade students s physical activity by using pedometers
SUMMARY
352016CongressBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assesment of 7TH Grade Students Physical Activity by Means of a Pedometer
SUMMARY
362012CongressBİLGİN E., ÜNVER E., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Yüzücü ve basketbol oyuncusu çocukların kemik mineral yoğunluğu ile vücut yağ yüzdelerinin karşılaştırılması
SUMMARY