Professors
Assoc. Prof. Ş. ALPAN CİNEMRE

   Exercise and Sport Sciences Department / Movement and Training Sciences Division
+90 (312) 2976890 Ext: 132
+90 (312) 2992167
Senate Representetive of Faculty, Faculty Board Member, EU Projects Coordinator
Consulting Hour : Pazartesi 13:00-14:00

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12023SCI, SSCI & AHCIÖZÇADIRCI A., DOĞAN Y., Öztürk F., CİNEMRE Ş. A., COŞKUN G., ÖZÇAKAR L.,
Shoulder structures and strength in competitive preadolescent swimmers: A longitudinal ultrasonographic study
PM and R , 2023 (SCI-Expanded)
SUMMARY
22023SCI, SSCI & AHCIÖztürk F., ÜNVER E., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Countermovement push-up test to assess the upper extremity force-time characteristics in swimmers during a macrocycle
PloS one , cilt.18, sa.8, 2023 (SCI-Expanded)
SUMMARY
32023Refreed JournalÇelik H., Mavili C., Bulut S., Arpınar Avşar P., Cinemre Ş. A.,
Genç Basketbol Oyuncularında İzometrik Orta Uyluk Çekme Testinin Güvenirliği
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.34, sa.2, ss.59-70, 2023 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
42023Refreed JournalYıldırım E., Zengin H. Y., Cinemre Ş. A.,
Training Monitoring and Effect of Training Variables on Wellness Score in Elite Male Fencers
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi , cilt.25, sa.1, ss.42-51, 2023 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
52023Refreed JournalÖztürk F., ÜNVER E., Özçadırcı A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Test–retest reliability of the power push-up test in adolescent swimmers: force plate-derived parameters’ reliability of power push-up test in adolescent swimmers
Sport Sciences for Health , 2023 (ESCI)
SUMMARY
62022Refreed JournalKınıklı G. İ., Özçadırcı A., Cinemre Ş. A.,
Is Scapular Dyskinesis effective on Shoulder Strength Profiles in Asymptomatic Young Swimmers?
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES , cilt.6, sa.3, ss.694-702, 2022 (ESCI)
SUMMARY
72022CongressÜNVER E., KONŞUK ÜNLÜ H., YILDIZ A. E., CİNEMRE Ş. A.,
INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING STRETCH SHORTENING CYCLE DURING DROP JUMP (DERİNLİK SIÇRAMASI SIRASINDA GERİLME KISALMA DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ)
SUMMARY
82022CongressKINIKLI G. İ., CİNEMRE Ş. A., ÖZÇADIRCI A., ÜNVER E.,
Yüzücülerde Sezonun İlk Makrodöngüsünde Antrenman Periyodizasyonunun Omuz İzometrik Kas Gücüne Etkisi
SUMMARY
92021Refreed JournalÖzçadırcı A., Öztürk F., Cinemre Ş. A., Kınıklı G. İ.,
Muscle strength evaluation of limb dominance in prepubescent swimmers boys and girls
BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY , cilt.13, sa.3, ss.23-30, 2021 (ESCI)
SUMMARY
102021CongressÜnver E., Çelik H., Arpınar Avşar P., Yıldız A. E., Cinemre Ş. A.,
RELATIONSHIPS BETWEEN ARCHITECTURE OF TRICEPS SURAE MUSCLE-TENDON UNIT AND KINETICAND KINEMATIC RESPONSES TO OPTIMAL-HEIGHT DROP JUMPS
SUMMARY
112021Refreed JournalÖzçadırcı A., Öztürk F., Cinemre Ş. A., Kınıklı G. İ.,
Does foot posture differ according to gender and lower extremity muscle strength in pre-adolescent swimmers?
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN MOVEMENT , cilt.46, sa.1, ss.95-102, 2021 (ESCI)
SUMMARY
122020Refreed JournalOzturk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Does Total Rotation Range of Motion Asymmetry Have an Effect on Shoulder Isometric Muscle Strength in Young Swimmers?
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES , cilt.10, sa.4, ss.389-394, 2020 (ESCI)
SUMMARY
132020Refreed JournalDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Organize Edilmiş Sporlara Katılan Çocuklar Önerilen Adım Sayısını Karşılıyor mu?
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi , cilt.31, ss.174-184, 2020 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
142020Refreed JournalCİNEMRE A., ÜNVER E., KONŞUK ÜNLÜ H., DEMİRCİ N.,
A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players (Genç Futbolcularda Derinlik Sıçraması ve Sprint Parametrelerinin Karşılaştırması)
Turkish Journal of Sports Medicine , cilt.55, sa.2, ss.148-155, 2020 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
152019SCI, SSCI & AHCIÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The effect of circadian rhythm on drop jump performance
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE , cilt.27, sa.4, ss.333-339, 2019 (SCI-Expanded)
SUMMARY
162019Refreed JournalÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi (The Relationship of Balance Among Biomotor Skills and Physical Activity in Boys)
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.30, sa.2, ss.53-62, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
172019Refreed JournalÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.31, sa.2, ss.53-62, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
182019CongressCİNEMRE Ş. A.,
Çocuklarda Antrenman: Nasıl Olmalı?
SUMMARY
192019CongressÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Skapular Diskinezi
SUMMARY
202019CongressÖztürk F., BOZGEYİK S., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç Yüzücülerde Postür Değerlendirmesi.
SUMMARY
212019CongressÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin İncelenmesi
SUMMARY
222019CongressÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Glenohumeral Eklem Hareket Açıklığı İncelenmesi.
SUMMARY
232018CongressÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Anaerobik Bir Yüklenmenin Gövde Salınımına Etkisi
SUMMARY
242018CongressÜNVER E., Durmuş V., CİNEMRE Ş. A.,
Sirkadiyen Ritmin Derinlik Sıçraması Üzerine Etkisi
SUMMARY
252017Refreed JournalİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN ASİDİK VE BAZİK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEĞERLENDİRİLMESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES , cilt.3, ss.280-281, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
262017Refreed JournalTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN KAN DEMİR PARAMETRELERİYLE WİNGATE TESTİ,SIÇRAMA VE YÜZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES , cilt.1, ss.282, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
272017CongressİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücülerin Asidik ve Bazik Beslenme Durumlarının (PRAL) Değerlendirilmesi ve Vücut Kompozisyonları ile İlişkisinin İncelenmesi
SUMMARY
282017CongressTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WİNGATE TESTİ, SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEĞERLENDIRILMESİ
SUMMARY
292017CongressİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN ASIDIK VE BAZIK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEGERLENDIRILMESIVE VÜCUT KOMPOZISYONLARI ILE ILISKISININ INCELENMESI
SUMMARY
302017Refreed JournalATAKAN M. M., ÜNVER E., BULUT S., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H.,
Effect of body composition on fitness performance in young male football players
Turkish Journal of Sport and Exercise , cilt.1, ss.54-59, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
312017Refreed JournalÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel aktivite Düzeyinin 6 dakika Yürüme Testi ile İlişkisi
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , cilt.28, ss.194-204, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
322017Refreed JournalCİNEMRE Ş. A.,
Sporda erken Özelleşme, Sakatlanma Riski ve Çözüm Önerileri
Katkı Pediatri , cilt.37, ss.565-572, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
332017CongressÜNVER E., DEMİRCİ N., ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Elastik Kuvvet Değerlendirme Yöntemlerinin Sıçrama Yüksekliği Açısından Olgunlaşma Düzeyine Göre Farklılıklarının İncelenmesi
SUMMARY
342017CongressALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
SUMMARY
352017CongressDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Okul Dışı Sportif Etkinliklere Katılan 11-13 Yaşları Arasındaki Çocukların Okul İçi ve Okul Dışı Adım Sayılarının İncelenmesi
SUMMARY
362017CongressSÖZLÜ S., KARABUDAK E., CİNEMRE Ş. A.,
Yüzücülerde Makro Besin Öğelerinin Tüketim Zamanlaması
SUMMARY
372017CongressÇiftçioğlu K., Oruç M. S., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Yön Değiştirme Becerisi, Denge ve Sıçrama Değerleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
SUMMARY
382016Refreed JournalALVURDU S., KÖSE M. G., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularında Anaerobik Güç ile Tekrarlı Yön Değiştirme Yeteneği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri , cilt.21, ss.29-37, 2016 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
392016CongressUlaş T., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Düz Sprint ile Yön Değiştirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SUMMARY
402016CongressÖzyürek M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Yön Değiştirme ile Dikey Sıçrama Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SUMMARY
412016CongressKılıç G., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Wingate Anaerobik Güç Testi İle İlişkisi
SUMMARY
422016CongressBayar E. Y., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliği İle İlişkisi
SUMMARY
432016CongressAydın Y., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
CODAT ve 505 Yön Değiştirme Testlerinin Tekrarlı Sprint Testi İle İlişkisi
SUMMARY
442016CongressPolat S., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Reaktif Kuvvet İndeksi ile İlişkisi
SUMMARY
452016CongressTürk G., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcuların Çeviklik Sıçrama ve Sürat Değerlerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması
SUMMARY
462015SCI, SSCI & AHCICİNEMRE Ş. A.,
Physical activity intensities during school time in healthy prepubertal boys and BMI
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS , cilt.57, sa.6, ss.572-577, 2015 (SCI-Expanded)
SUMMARY
472015SCI, SSCI & AHCIAKGÜL S., KANBUR N., CİNEMRE Ş. A., KARABULUT E., DERMAN O.,
The effect of swimming and type of stroke on bone metabolism in competitive adolescent swimmers: a pilot study
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , cilt.45, sa.4, ss.827-832, 2015 (SCI-Expanded)
SUMMARY
482015Refreed JournalSinem M., AŞÇI A., HAZIR T., Zambak Ş. B., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A.,
GENÇ FUTBOLCULARDA SABİT LAKTAT KONSANTRASYONLARINA VERİLEN FİZYOLOJİK CEVAPLAR MEVKİLER ARASI KARŞILAŞTIRMA
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.26, sa.1, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
492015Refreed JournalMAVİLİ S., AŞÇI A., HAZIR T., ŞAHİN Z., CİNEMRE Ş. A., ARSLAN A.,
Genç Futbolcularda Sabit Laktat Konsantrasyonlarına Verilen Fizyolojik Cevaplar Mevkiler Arası Karşılaştırma
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.16, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
502015CongressÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The Relationship between 6 Minute Walk Test and Physical Activity in Pre Pubertal Boys
SUMMARY
512015CongressKÖSE M. G., ALVURDU S., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularının Anaerobik Performansları ile Yön Değiştirmeli Tekrarlı Sprint Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SUMMARY
522015CongressSEYHAN R., CİNEMRE Ş. A.,
U17 Yaş Futbolcularda T Çeviklik Testi İle Dikey Sıçrama 30 M Sprint Ve Tekrarlı Sprint Parametreleri Arasındaki İlişki Düzeyinin İncelenmesi
SUMMARY
532014CongressUZUNER F., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
1 Lig erkek Voleybol Takımlarının maç dinamiklerinin incelenmesi
SUMMARY
542013CongressBETTINA K., ARPINAR AVŞAR P., HAZIR T., KOŞAR Ş. N., CİNEMRE Ş. A., UTKU B.,
Robustness of the linear critical velocity model for sprint performances
SUMMARY
552013CongressÇAĞLAR E., AŞÇI F. H., CİNEMRE Ş. A.,
The Roles of Coach Peer Parent Created Motivational Climates on the Dispositional Flow in the Adolescent Athletes
SUMMARY
562013CongressÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Voleybolda kuvvet ve Güç antrenmanları
SUMMARY
572012CongressAKHAN B., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Statik Germe VE Dinamik Iısınmanın Yüzme Depar Taşından Çıkışta Hareket Zamanına ve 25 m Sprint Derecesine Etkisi
SUMMARY
582011Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., OKUT G.,
VOLEYBOLCU ÇOCUKLARIN KEMİK YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri , cilt.16, sa.3, ss.49-58, 2011 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
592011CongressATAY G., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Sporcularda Farklı Isınma Protokollerinin Sıçrama ve Çeviklik Performansına Etkisi
SUMMARY
602011CongressCİNEMRE Ş. A.,
Sutopunda Uzun Süreli Sporcu Gelişim modeli
SUMMARY
612011CongressCİNEMRE Ş. A.,
Yüzme Sporunda Uzun Süreli Sporcu Gelişim Modeli
SUMMARY
622011CongressÖZTÜRK A., CİNEMRE Ş. A.,
Ritmik Cimnastiçilere Farklı Isınma Protokollerinin Sıçrama performansı Üzerine Etkisi
SUMMARY
632010Refreed JournalHAZIR T., AŞÇI A., CİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C.,
Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El Analizörün Değerlendirilmesi Lactate Scout in Güvenirliği ve Geçerliği
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.21, sa.3, ss.79-89, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
642010Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., ŞENEL Ö., HAZIR T.,
Kreatin Yüklemenin Badminton Performansına etkisi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , cilt.15, sa.3, ss.3-16, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
652009SCI, SSCI & AHCIKARACA A., Caglar E., Cinemre S. A.,
Physical Activity Levels of the Young Adults in an Economically Developing Country: The Turkish Sample
JOURNAL OF HUMAN KINETICS , cilt.22, ss.91-98, 2009 (SCI-Expanded)
SUMMARY
662009Refreed JournalKARABUDAK E., GÜZEL Y., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücüler ile Spor Yapmayan Yaşıtlarının Besin Tüketim Durumlarının Karşılaştırılması
TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ , cilt.1, sa.2, ss.79-87, 2009 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
672008SCI, SSCI & AHCIDERMAN O., Cinemre A., KANBUR N., Dogan M., KILIÇ M., Karaduman E.,
Effect of swimming on bone metabolism in adolescents
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS , cilt.50, sa.2, ss.149-154, 2008 (SCI-Expanded)
SUMMARY
682007Refreed JournalYAPICI A., CİNEMRE Ş. A.,
1 lig ve 2 lig Erkek Badminton Oyuncularının Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
PERFORMANS DERGİSİ , cilt.13, sa.3-4, ss.89-93, 2007 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
692007CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., Zambak Ş.,
Physiological responses to fixed lactate concentrations do not differ among the playing position in young soccer players
SUMMARY
702007CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., ŞAHİN Z.,
Physiological Responses of Young Soccer Players to Fixed Lactate Concentration in Playing positions
SUMMARY
712006Refreed JournalKARAKOÇ B., HAZIR T., HAZIR S., ŞAHİN Z., ARSLAN E., CİNEMRE Ş. A.,
Futbocularda Supramaksimal Bacak Egzersizinde Farklı Yüklerin Güç ve Zirve Laktat Konsantrasyouna Etkisi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.17, sa.4, ss.184-191, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
722006CongressERİKOĞLU ÖRER G., ZAMBAK Ş., PENSE M., CİNEMRE Ş. A.,
Bayan Basketbolcularda 100 m dairesel ve gidiş dönüşlü 20 m modifiye mekik testine veriilen fizyolojik cevapların karşılaştırılması
SUMMARY
732005CongressSOYLU A. R., ARPINAR AVŞAR P., CİNEMRE Ş. A., KORKUSUZ F.,
Determination of Response Time Components of Swimming Start Via Syncronized Recordings of EMG, Starting and Ground Connection Signals
SUMMARY
742004BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
FİZİKSEL AKTİVİTE SAĞLIK VE ZİNDELİK
SUMMARY
752004BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
Fiziksel aktivitr sağlık ve zindelik
SUMMARY
762004CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., MAVİLİ S., ŞAHİN Z.,
Anaerobic Power and Capacity of National Level Athletes
SUMMARY
772004CongressHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., DİLEM İ., CİNEMRE Ş. A., BULGU N.,
The Effects of Weight Training on Views of Female and Male University Students About Their Bodies
SUMMARY
782004CongressCİNEMRE Ş. A., AŞÇI A., HAZIR T., AÇIKADA C., TINAZCI C., ERGEN E.,
Comparision of Squat and Counter Movement Jump Heights and Power Scores of Elite Athletes
SUMMARY
792002Refreed JournalSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İlköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve beslenme durumları
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
802002BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
ATLETİZM VE BESLENME
SUMMARY
812002Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Badminton Oyuncularının Müsabaka Ortamında Gözlenen Laktat ve Kalp atım Hızı değerleri
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , cilt.4, sa.13, ss.22-31, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
822002CongressHAZIR T., AŞÇI A., ÖZKARA A., AÇIKADA C., TINAZCI C., CİNEMRE Ş. A.,
Türkiye Süper Liginde Oynayan Futbolcuların Bir Kısım Fiziksel ve Biyomotorik Profilleri Mevkiler Arası karşılaştırma
SUMMARY
832002CongressCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Effects of Creatin Supplementation on Badminton Performance
SUMMARY
842002CongressKARACA A., ÇAĞLAR E., CİNEMRE Ş. A.,
Physical activity Levels of University Students
SUMMARY
852001Refreed JournalAÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A., KORUÇ Z., Aşcı A., HAZIR T.,
Yıldız ve genç elit sutopu oyuncularının bir kısım performans kriterlerinin karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi , cilt.12, sa.3, ss.3-18, 2001 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
862001CongressÇAĞLAR E., KARACA A., CİNEMRE Ş. A.,
Physical Self Perception and Physical Activity Level of University Students
SUMMARY
872000CongressCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Türk Badmintoncuların Müsabaka Ortamında Gözlenen bazı Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
SUMMARY
881996CongressÖZKARA A., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., YERLİSU LAPA T., AŞÇI A.,
Gençlerbirliği Alt Yapı Futbol Yaz Okuluna Katılan Çocukların 2 Aylık Dönemde Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özelliklerindeki Gelişimin İncelenmesi
SUMMARY
891996BookTURNAGÖL H. H., PAKER S., AÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A.,
Spor ve Beslenme
SUMMARY
901996BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., PAKER S., CİNEMRE Ş. A.,
Atletizm ve Beslenme
SUMMARY
911995BookTURNAGÖL H. H., PAKER S., CİNEMRE Ş. A., KARABUDAK E.,
Sağlıklı bir Yaşam için Beslenme
SUMMARY
921994CongressERGEN E., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., ŞAHİN R., DEMİRHAN B.,
Voleybolda Sıçrama Özelliğini Etkileyen Bazı Faktörler
SUMMARY
931994CongressERGEN E., TURNAGÖL H. H., PAKER S., GÜNER R. S., ZERGEROĞLU A. M., CİNEMRE Ş. A.,
Yağlı Güreşçilerin Fizyolojik Profilleri
SUMMARY
941994CongressERGEN E., TURNAGÖL H. H., Paker S., GÜNER R. S., ZERGEROĞLU A. M., CİNEMRE Ş. A.,
Yağlı Güreşçilerin Fizyolojk Profili
SUMMARY