Professors
Assoc. Prof. Ş. ALPAN CİNEMRE

   Exercise and Sport Sciences Department / Movement and Training Sciences Division
+90 (312) 2976890 Ext: 132
+90 (312) 2992167
Senate Representetive of Faculty, Faculty Board Member, EU Projects Coordinator
Consulting Hour : Pazartesi 13:00-14:00

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12022Refreed JournalKınıklı G. İ., Özçadırcı A., Cinemre Ş. A.,
Is Scapular Dyskinesis effective on Shoulder Strength Profiles in Asymptomatic Young Swimmers?
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.3, ss.694-702, 2022 (ESCI)
SUMMARY
22022CongressKINIKLI G. İ., CİNEMRE Ş. A., ÖZÇADIRCI A., ÜNVER E.,
Yüzücülerde Sezonun İlk Makrodöngüsünde Antrenman Periyodizasyonunun Omuz İzometrik Kas Gücüne Etkisi
SUMMARY
32021Refreed JournalÖzçadırcı A., Öztürk F., Cinemre Ş. A., Kınıklı G. İ.,
Does foot posture differ according to gender and lower extremity muscle strength in pre-adolescent swimmers?
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN MOVEMENT, cilt.46, sa.1, ss.95-102, 2021 (ESCI)
SUMMARY
42021Refreed JournalÖzçadırcı A., Öztürk F., Cinemre Ş. A., Kınıklı G. İ.,
Muscle strength evaluation of limb dominance in prepubescent swimmers boys and girls
BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY, cilt.13, sa.3, ss.23-30, 2021 (ESCI)
SUMMARY
52021CongressÜnver E., Çelik H., Arpınar Avşar P., Yıldız A. E., Cinemre Ş. A.,
RELATIONSHIPS BETWEEN ARCHITECTURE OF TRICEPS SURAE MUSCLE-TENDON UNIT AND KINETICAND KINEMATIC RESPONSES TO OPTIMAL-HEIGHT DROP JUMPS
SUMMARY
62020Refreed JournalDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Organize Edilmiş Sporlara Katılan Çocuklar Önerilen Adım Sayısını Karşılıyor mu?
Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, cilt.31, ss.174-184, 2020 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
72020Refreed JournalOzturk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Does Total Rotation Range of Motion Asymmetry Have an Effect on Shoulder Isometric Muscle Strength in Young Swimmers?
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.4, ss.389-394, 2020 (ESCI)
SUMMARY
82020Refreed JournalCİNEMRE A., ÜNVER E., KONŞUK ÜNLÜ H., DEMİRCİ N.,
A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players (Genç Futbolcularda Derinlik Sıçraması ve Sprint Parametrelerinin Karşılaştırması)
Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.55, sa.2, ss.148-155, 2020 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
92019SCI, SSCI & AHCIÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The effect of circadian rhythm on drop jump performance
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.333-339, 2019 (SCI-Expanded)
SUMMARY
102019Refreed JournalÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.53-62, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
112019CongressÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Skapular Diskinezi
SUMMARY
122019CongressCİNEMRE Ş. A.,
Çocuklarda Antrenman: Nasıl Olmalı?
SUMMARY
132019CongressÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin İncelenmesi
SUMMARY
142019CongressÖztürk F., BOZGEYİK S., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç Yüzücülerde Postür Değerlendirmesi.
SUMMARY
152019CongressÖztürk F., ÖZÇADIRCI A., CİNEMRE Ş. A., KINIKLI G. İ.,
Genç yüzücülerde Glenohumeral Eklem Hareket Açıklığı İncelenmesi.
SUMMARY
162018CongressÜNVER E., Durmuş V., CİNEMRE Ş. A.,
Sirkadiyen Ritmin Derinlik Sıçraması Üzerine Etkisi
SUMMARY
172018CongressÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Anaerobik Bir Yüklenmenin Gövde Salınımına Etkisi
SUMMARY
182017Refreed JournalTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN KAN DEMİR PARAMETRELERİYLE WİNGATE TESTİ,SIÇRAMA VE YÜZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES, cilt.1, ss.282, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
192017Refreed JournalİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN ASİDİK VE BAZİK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEĞERLENDİRİLMESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCISE AND TRAINING SCIENCES, cilt.3, ss.280-281, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
202017Refreed JournalATAKAN M. M., ÜNVER E., BULUT S., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H.,
Effect of body composition on fitness performance in young male football players
Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.1, ss.54-59, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
212017Refreed JournalÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel aktivite Düzeyinin 6 dakika Yürüme Testi ile İlişkisi
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.194-204, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
222017Refreed JournalCİNEMRE Ş. A.,
Sporda erken Özelleşme, Sakatlanma Riski ve Çözüm Önerileri
Katkı Pediatri, cilt.37, ss.565-572, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
232017CongressTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WINGATE TESTI,SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEGERLENDIRILMESI
SUMMARY
242017CongressİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücülerin Asidik ve Bazik Beslenme Durumlarının (PRAL) Değerlendirilmesi ve Vücut Kompozisyonları ile İlişkisinin İncelenmesi
SUMMARY
252017CongressTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WİNGATE TESTİ, SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEĞERLENDIRILMESİ
SUMMARY
262017CongressİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN ASIDIK VE BAZIK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEGERLENDIRILMESIVE VÜCUT KOMPOZISYONLARI ILE ILISKISININ INCELENMESI
SUMMARY
272017CongressALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
SUMMARY
282017CongressÜNVER E., DEMİRCİ N., ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Elastik Kuvvet Değerlendirme Yöntemlerinin Sıçrama Yüksekliği Açısından Olgunlaşma Düzeyine Göre Farklılıklarının İncelenmesi
SUMMARY
292017CongressDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Okul Dışı Sportif Etkinliklere Katılan 11-13 Yaşları Arasındaki Çocukların Okul İçi ve Okul Dışı Adım Sayılarının İncelenmesi
SUMMARY
302017CongressSÖZLÜ S., KARABUDAK E., CİNEMRE Ş. A.,
Yüzücülerde Makro Besin Öğelerinin Tüketim Zamanlaması
SUMMARY
312017CongressÇiftçioğlu K., Oruç M. S., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Yön Değiştirme Becerisi, Denge ve Sıçrama Değerleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
SUMMARY
322016Refreed JournalALVURDU S., KÖSE M. G., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularında Anaerobik Güç ile Tekrarlı Yön Değiştirme Yeteneği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, cilt.21, ss.29-37, 2016 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
332016CongressÖzyürek M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Yön Değiştirme ile Dikey Sıçrama Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SUMMARY
342016CongressUlaş T., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Düz Sprint ile Yön Değiştirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SUMMARY
352016CongressBayar E. Y., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliği İle İlişkisi
SUMMARY
362016CongressKılıç G., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Wingate Anaerobik Güç Testi İle İlişkisi
SUMMARY
372016CongressAydın Y., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
CODAT ve 505 Yön Değiştirme Testlerinin Tekrarlı Sprint Testi İle İlişkisi
SUMMARY
382016CongressPolat S., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Reaktif Kuvvet İndeksi ile İlişkisi
SUMMARY
392016CongressTürk G., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcuların Çeviklik Sıçrama ve Sürat Değerlerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması
SUMMARY
402015SCI, SSCI & AHCICİNEMRE Ş. A.,
Physical activity intensities during school time in healthy prepubertal boys and BMI
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, sa.6, ss.572-577, 2015 (SCI-Expanded)
SUMMARY
412015SCI, SSCI & AHCIAKGÜL S., KANBUR N., CİNEMRE Ş. A., KARABULUT E., DERMAN O.,
The effect of swimming and type of stroke on bone metabolism in competitive adolescent swimmers: a pilot study
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.4, ss.827-832, 2015 (SCI-Expanded)
SUMMARY
422015Refreed JournalSinem M., AŞÇI A., HAZIR T., Zambak Ş. B., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A.,
GENÇ FUTBOLCULARDA SABİT LAKTAT KONSANTRASYONLARINA VERİLEN FİZYOLOJİK CEVAPLAR MEVKİLER ARASI KARŞILAŞTIRMA
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
432015Refreed JournalMAVİLİ S., AŞÇI A., HAZIR T., ŞAHİN Z., CİNEMRE Ş. A., ARSLAN A.,
Genç Futbolcularda Sabit Laktat Konsantrasyonlarına Verilen Fizyolojik Cevaplar Mevkiler Arası Karşılaştırma
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
442015CongressÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The Relationship between 6 Minute Walk Test and Physical Activity in Pre Pubertal Boys
SUMMARY
452015CongressKÖSE M. G., ALVURDU S., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularının Anaerobik Performansları ile Yön Değiştirmeli Tekrarlı Sprint Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SUMMARY
462015CongressSEYHAN R., CİNEMRE Ş. A.,
U17 Yaş Futbolcularda T Çeviklik Testi İle Dikey Sıçrama 30 M Sprint Ve Tekrarlı Sprint Parametreleri Arasındaki İlişki Düzeyinin İncelenmesi
SUMMARY
472015CongressKÖSE G., ALVURDU S., CİNEMRE Ş. A.,
Futsal Oyuncularinin Anaerobik Performanslari İle Yön Değiştirmeli Tekrarli Sprint Yetenekleri Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SUMMARY
482014CongressUZUNER F., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
1 Lig erkek Voleybol Takımlarının maç dinamiklerinin incelenmesi
SUMMARY
492013CongressBETTINA K., ARPINAR AVŞAR P., HAZIR T., KOŞAR Ş. N., CİNEMRE Ş. A., UTKU B.,
Robustness of the linear critical velocity model for sprint performances
SUMMARY
502013CongressÇAĞLAR E., AŞÇI F. H., CİNEMRE Ş. A.,
The Roles of Coach Peer Parent Created Motivational Climates on the Dispositional Flow in the Adolescent Athletes
SUMMARY
512013CongressÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Voleybolda kuvvet ve Güç antrenmanları
SUMMARY
522012CongressAKHAN B., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Statik Germe VE Dinamik Iısınmanın Yüzme Depar Taşından Çıkışta Hareket Zamanına ve 25 m Sprint Derecesine Etkisi
SUMMARY
532011Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., OKUT G.,
VOLEYBOLCU ÇOCUKLARIN KEMİK YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, cilt.16, sa.3, ss.49-58, 2011 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
542011Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., OKUT G.,
Voleybolcu Çocukların Kemik Yapılarının Değerlendirilmesi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.49-58, 2011 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
552011CongressCİNEMRE Ş. A.,
Yüzme Sporunda Uzun Süreli Sporcu Gelişim Modeli
SUMMARY
562011CongressATAY G., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Sporcularda Farklı Isınma Protokollerinin Sıçrama ve Çeviklik Performansına Etkisi
SUMMARY
572011CongressÖZTÜRK A., CİNEMRE Ş. A.,
Ritmik Cimnastiçilere Farklı Isınma Protokollerinin Sıçrama performansı Üzerine Etkisi
SUMMARY
582011CongressCİNEMRE Ş. A.,
Sutopunda Uzun Süreli Sporcu Gelişim modeli
SUMMARY
592010Refreed JournalHAZIR T., AŞÇI A., CİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C.,
Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El Analizörün Değerlendirilmesi Lactate Scout in Güvenirliği ve Geçerliği
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.79-89, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
602010Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., ŞENEL Ö., HAZIR T.,
Kreatin Yüklemenin Badminton Performansına etkisi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.3-16, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
612009SCI, SSCI & AHCIKARACA A., Caglar E., Cinemre S. A.,
Physical Activity Levels of the Young Adults in an Economically Developing Country: The Turkish Sample
JOURNAL OF HUMAN KINETICS, cilt.22, ss.91-98, 2009 (SCI-Expanded)
SUMMARY
622009Refreed JournalKARABUDAK E., GÜZEL Y., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücüler ile Spor Yapmayan Yaşıtlarının Besin Tüketim Durumlarının Karşılaştırılması
TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ, cilt.1, sa.2, ss.79-87, 2009 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
632008SCI, SSCI & AHCIDERMAN O., Cinemre A., KANBUR N., Dogan M., KILIÇ M., Karaduman E.,
Effect of swimming on bone metabolism in adolescents
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.50, sa.2, ss.149-154, 2008 (SCI-Expanded)
SUMMARY
642007Refreed JournalYAPICI A., CİNEMRE Ş. A.,
1 lig ve 2 lig Erkek Badminton Oyuncularının Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
PERFORMANS DERGİSİ, cilt.13, sa.3-4, ss.89-93, 2007 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
652007CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., Zambak Ş.,
Physiological responses to fixed lactate concentrations do not differ among the playing position in young soccer players
SUMMARY
662007CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., ŞAHİN Z.,
Physiological Responses of Young Soccer Players to Fixed Lactate Concentration in Playing positions
SUMMARY
672006Refreed JournalKARAKOÇ B., HAZIR T., HAZIR S., ŞAHİN Z., ARSLAN E., CİNEMRE Ş. A.,
Futbocularda Supramaksimal Bacak Egzersizinde Farklı Yüklerin Güç ve Zirve Laktat Konsantrasyouna Etkisi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.184-191, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
682006CongressERİKOĞLU ÖRER G., ZAMBAK Ş., PENSE M., CİNEMRE Ş. A.,
Bayan Basketbolcularda 100 m dairesel ve gidiş dönüşlü 20 m modifiye mekik testine veriilen fizyolojik cevapların karşılaştırılması
SUMMARY
692005CongressSOYLU A. R., ARPINAR AVŞAR P., CİNEMRE Ş. A., KORKUSUZ F.,
Determination of Response Time Components of Swimming Start Via Syncronized Recordings of EMG, Starting and Ground Connection Signals
SUMMARY
702004BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
FİZİKSEL AKTİVİTE SAĞLIK VE ZİNDELİK
SUMMARY
712004BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
Fiziksel aktivitr sağlık ve zindelik
SUMMARY
722004CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., MAVİLİ S., ŞAHİN Z.,
Anaerobic Power and Capacity of National Level Athletes
SUMMARY
732004CongressHACISOFTAOĞLU KÖZLEME İ., DİLEM İ., CİNEMRE Ş. A., BULGU N.,
The Effects of Weight Training on Views of Female and Male University Students About Their Bodies
SUMMARY
742004CongressCİNEMRE Ş. A., AŞÇI A., HAZIR T., AÇIKADA C., TINAZCI C., ERGEN E.,
Comparision of Squat and Counter Movement Jump Heights and Power Scores of Elite Athletes
SUMMARY
752002Refreed JournalSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İlköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve beslenme durumları
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
762002Refreed JournalSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İiköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Beslenme Durumları
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
772002Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Badminton Oyuncularının Müsabaka Ortamında Gözlenen Laktat ve Kalp atım Hızı değerleri
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.13, ss.22-31, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
782002BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., CİNEMRE Ş. A.,
ATLETİZM VE BESLENME
SUMMARY
792002CongressHAZIR T., AŞÇI A., ÖZKARA A., AÇIKADA C., TINAZCI C., CİNEMRE Ş. A.,
Türkiye Süper Liginde Oynayan Futbolcuların Bir Kısım Fiziksel ve Biyomotorik Profilleri Mevkiler Arası karşılaştırma
SUMMARY
802002CongressKARACA A., ÇAĞLAR E., CİNEMRE Ş. A.,
Physical activity Levels of University Students
SUMMARY
812002CongressCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Effects of Creatin Supplementation on Badminton Performance
SUMMARY
822001Refreed JournalAÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A., KORUÇ Z., Aşcı A., HAZIR T.,
Yıldız ve genç elit sutopu oyuncularının bir kısım performans kriterlerinin karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.3-18, 2001 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
832001CongressÇAĞLAR E., KARACA A., CİNEMRE Ş. A.,
Physical Self Perception and Physical Activity Level of University Students
SUMMARY
842000CongressCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Türk Badmintoncuların Müsabaka Ortamında Gözlenen bazı Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
SUMMARY
851996CongressÖZKARA A., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., YERLİSU LAPA T., AŞÇI A.,
Gençlerbirliği Alt Yapı Futbol Yaz Okuluna Katılan Çocukların 2 Aylık Dönemde Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özelliklerindeki Gelişimin İncelenmesi
SUMMARY
861996BookTURNAGÖL H. H., PAKER S., AÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A.,
Spor ve Beslenme
SUMMARY
871996BookAÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., PAKER S., CİNEMRE Ş. A.,
Atletizm ve Beslenme
SUMMARY
881995BookTURNAGÖL H. H., PAKER S., CİNEMRE Ş. A., KARABUDAK E.,
Sağlıklı bir Yaşam için Beslenme
SUMMARY
891994CongressERGEN E., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., ŞAHİN R., DEMİRHAN B.,
Voleybolda Sıçrama Özelliğini Etkileyen Bazı Faktörler
SUMMARY
901994CongressERGEN E., TURNAGÖL H. H., PAKER S., GÜNER R. S., ZERGEROĞLU A. M., CİNEMRE Ş. A.,
Yağlı Güreşçilerin Fizyolojik Profilleri
SUMMARY
911994CongressERGEN E., TURNAGÖL H. H., Paker S., GÜNER R. S., ZERGEROĞLU A. M., CİNEMRE Ş. A.,
Yağlı Güreşçilerin Fizyolojk Profili
SUMMARY