Academic Activities

NoYearScopeProject InfoURL
12023-DEVAMProject Supported by Higher Education InstitutionsAKI F. T., AKIN Ş., DEMİREL A. H., ALTAN M., KÖSEMEHMETOĞLU K., MAMMADALİYEV T.,
Tüm Vücut Titreşiminin İmmobil Sıçanlarda Testis Morfolojisi ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
SUMMARY
22023-DEVAMProject Supported by Higher Education InstitutionsAKIN Ş., DEMİREL A. H., Güngör İ.,
Tüm Vücut Titreşiminin Kullanılmamaya Bağlı İskelet Kası Oksidatif Hasarı Üzerine Etkisi
SUMMARY
32023-DEVAMProject Supported by Higher Education InstitutionsYILDIZ O. B., MÜMÜŞOĞLU S., AKIN Ş., DEMİREL A. H., SÖNMEZOĞLU KÜTÜK İ., ÇİFTÇİ T. T.,
Polikistik Over Sendromu PKOS Tanılı Hastaların Humanin ve MOTSc Düzeylerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
SUMMARY
42023-2025TUBITAK ProjectDemirel A. H., Akın Ş., Onbaşılar İ., Korkusuz P., Nemutlu E.,
BGP-15'in dayanıklılık performansına ve kullanmamaya bağlı iskelet kası atrofisi üzerine etkisi
SUMMARY
52023-DEVAMProject Supported by Higher Education InstitutionsCİNEMRE Ş. A., MAVİLİ C., ÜNVER E., EKİNCİ Y. E., Kaya M. B. B.,
Rekreasyonel Dayanıklılık Sporcularında Antrenman Yükü, Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Performans Arasındaki İlişkinin Gözlemlenerek İncelenmesi
SUMMARY
62023-DEVAMProject Supported by Higher Education InstitutionsÖZTÜRK P., KIZILGÜNEŞ M.,
Güvenli spor inşasında cimnastik antrenörlerinin rolü Fenomenolojik bir araştırma
SUMMARY