Professors
Prof. TAHİR HAZIR
Dean

   Exercise and Sport Sciences Department / Movement and Training Sciences Division
+90 (312) 2976890 Ext: 118
+90 (312) 2992167
Dean, Faculty Board Member, Faculty Executive Board, National Teams Support Coordinator, Undergraduate Acceptance Exam Coordinator, Journal of Sport Sciences Editor
Consulting Hour : Pazartesi 11:00-12:00

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12023SCI, SSCI & AHCIUlupinar S., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
The Contribution of Energy Systems in Repeated-Sprint Protocols: The Effect of Distance, Rest, and Repetition
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT, cilt.94, sa.1, ss.173-179, 2023 (SCI-Expanded)
SUMMARY
22022SCI, SSCI & AHCIKOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., KÖSE M. G., Isler A., HAZIR T.,
Whole and segmental body composition changes during mid-follicular and mid-luteal phases of the menstrual cycle in recreationally active young women
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, cilt.49, sa.2, ss.124-132, 2022 (SCI-Expanded)
SUMMARY
32022CongressÇetin A., Köse M. G., Ekinci Y. E., Esatbeyoğlu F., Hazır T., Kin İşler A.,
AKTİVASYON SONRASI POTANSİYASYONUN SÜRAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN SİRKADİYEN RİTME GÖRE İNCELENMESİ
SUMMARY
42022CongressKöse M. G., Kulaksızoğlu T. N., Esatbeyoğlu F., Kin İşler A., Hazır T.,
Menstrual Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Akut Yüksek Şiddette Egzersizin Biyoelektrik Empedans Analizinden Ölçülen Faz Açısı Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma
SUMMARY
52021Refreed JournalErgen E., HAZIR T., Celebi M., KİN İŞLER A., ARITAN S., YAYLIOĞLU V. D.,
Effects of beta-blockers on archery performance, body sway and aiming behaviour
BMJ OPEN SPORT & EXERCISE MEDICINE, cilt.7, sa.2, 2021 (ESCI)
SUMMARY
62021SCI, SSCI & AHCIGoveli H., KÖSE M. G., HAZIR T., Kin-Isler A.,
Performance, physiological and perceptual responses to repeated sprint tests in basketball players Risposte prestative, fisiologiche e percettive a test di sprint ripetuti in giocatori di pallacanestro
MEDICINA DELLO SPORT, cilt.74, sa.4, ss.579-589, 2021 (SCI-Expanded)
SUMMARY
72021SCI, SSCI & AHCIArslan E., Soylu Y., Clemente F. M., Hazır T., Kin İşler A., Kilit B.,
Short-term effects of on-field combined core strength and small-sided games training on physical performance in young soccer players
Biology Of Sport, cilt.38, sa.4, ss.609-616, 2021 (SCI-Expanded)
SUMMARY
82020Refreed JournalHAZIR T., KÖSE M. G., ESATBEYOĞLU F., EKİNCİ Y. E., KİN İŞLER A.,
Yüksek Şiddetli Egzersizin Bioelektrik İmpedans Yöntemi İle Ölçülen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
Spor Hekimliği Dergisi, cilt.55, sa.2, ss.102-111, 2020 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
92020SCI, SSCI & AHCIKucukkubas N., Aytar S. H., Acikada C., HAZIR T.,
Bioelectric impedance analyses for young male athletes: A validation study
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.28, sa.1, ss.49-58, 2020 (SCI-Expanded)
SUMMARY
102020CongressKULAKSIZ T. N., KÖSE M. G., ESATBEYOĞLU F., EKİNCİ Y. E., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
SUMMARY
112019Refreed JournalHAZIR T., ESATBEYOĞLU F., EKİNCİ Y. E., KİN İŞLER A.,
Genç Erkeklerde Bir Tekrar Maksimal Kuvvetin Kestirilmesinde Kullanılan Formüllerin Geçerliliği
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.117-124, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
122019Refreed JournalHAZIR T., KİN İŞLER A., EKİNCİ Y. E.,
Genç Futbolcularda 10 x 25 m Tekrarlı Sprint ve 10 x (2 x 12.5 m) Tekrarlı Mekik Sprint Testlerinin Güvenirliği
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.133-145, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
132019SCI, SSCI & AHCIDokumaci B., HAZIR T.,
Effects of the Menstrual Cycle on Running Economy: Oxygen Cost Versus Caloric Cost
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT, cilt.90, sa.3, ss.318-326, 2019 (SCI-Expanded)
SUMMARY
142019Refreed JournalHazır T., Kin İşler A., Kadıoğlı M., Ünver E.,
10 x 20 m Tekrarlı Sprint Performansının ve Yorgunlukla İlgili Formüllerin Güvenirliği
Spor Hekimliği Dergisi, cilt.54, sa.4, ss.267-275, 2019 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
152019Refreed JournalAcikada C., HAZIR T., Asci A., Aytar S. H., TINAZCI C.,
Effect of heart rate on shooting performance in elite archers
HELIYON, cilt.5, sa.3, 2019 (ESCI)
SUMMARY
162019CongressKOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., KÖSE M. G., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
MENSTRUAL DÖNGÜNÜN BİOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİNİN GEÇERLİĞİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
SUMMARY
172018Refreed JournalHAZIR T., DENİZLİ G., ULUPINAR S., ÖZGÖREN N. Ş., ESER M. C., DUMANKAYA F. B.,
Effect of Postural Changes on Resting Metabolic Rate and Substrate Utilization
Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.53, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
182018SCI, SSCI & AHCISoydan T. A., HAZIR T., Ozkan A., Kin-Isler A.,
Gender differences in repeated sprint ability
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.26, sa.1, ss.73-80, 2018 (SCI-Expanded)
SUMMARY
192018SCI, SSCI & AHCIHAZIR T., KÖSE M. G., KİN İŞLER A.,
The validity of Running Anaerobic Sprint Test to assess anaerobic power in young soccer players
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.26, sa.3, ss.201-209, 2018 (SCI-Expanded)
SUMMARY
202018Refreed JournalGÜVENÇ A., HAZIR T., KARLI Ü., ASLAN A., AÇIKADA C.,
GENÇ ATLETLERDE ANAEROBİK PERFORMANS DÜZEYİNİN FARKLI YAŞ VE BRANŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Sportive Sight: Journal of Sport and Education (Sportif Bakış), cilt.5, sa.2, ss.92-108, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
212018Refreed JournalGÜVENÇ A., HAZIR T., KARLI Ü., ASLAN A., AÇIKADA C.,
Chronological Age and Event Differences in Anaerobic Performance of Young Track and Field Athletes (Genç Atletlerde Anaerobik Performans Düzeyinin Farklı Yaş ve Branş Gruplarına Göre İncelenmesi)
Sportive Sight: Journal of Sport and Education, cilt.5, sa.2, ss.92-108, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
222018Refreed JournalHAZIR T., ESATBEYOĞLU F., COŞKUN B., KÖSE M. G., ATABEY C. I.,
Değişik Eğimlerde Yürüyüş Esnasında Enerji Harcaması: Yöntemsel Karşılaştırma
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.67-78, 2018 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
232018CongressKESKİN N., KOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., HAZIR T.,
İnsülin direnci olan obez erkeklerde diyet ve egzersizin irisin, lipasin ve glikoz metabolizması üzerine etkisi
SUMMARY
242018CongressFAİDECİ KESKİN N., KOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., HAZIR T.,
İnsülin Direnci Olan Obez Erkeklerde Diyet ve Egzersizin İrisin, Lipasin ve Glikoz Metabolizması Üzerine Etkisi
SUMMARY
252018CongressKÖSE M. G., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
Futbolcu ve futsalcılarda dar alan oyunlarına verilen fizyolojik ve kinematik yanıtların incelenmesi
SUMMARY
262018CongressMertoğlu F., KÖSE M. G., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
MENSTRUAL DÖNGÜ ESNASINDA FARKLI SEVİYEDE ENERJİ HARCAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDESENSEWEAR ARMBANDIN GEÇERLİĞİ
SUMMARY
272018CongressGöveli H., KÖSE M. G., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
FARKLI TEKRARLI SPRINT TESTLERİNİN PERFORMANS VE FİZYOLOJİK YANITLARININ İNCELENMESİ
SUMMARY
282017SCI, SSCI & AHCIARSLAN E., Alemdaroglu U., KÖKLÜ Y., HAZIR T., Muniroglu S., Karakoc B.,
Effects of Passive and Active Rest on Physiological Responses and Time Motion Characteristics in Different Small Sided Soccer Games
JOURNAL OF HUMAN KINETICS, cilt.60, sa.1, ss.123-132, 2017 (SCI-Expanded)
SUMMARY
292017Refreed JournalHAZIR T., KİN İŞLER A., KÖSE M. G., ATABEY C. I., COŞKUN B., ESATBEYOĞLU F.,
MET Sistemi ve Dinlenik Metabolik Hızın Kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın Geçerliği
Spor Bilimleri Dergisi/Hacettepe Journal of Sport Sciences, cilt.28, ss.128-143, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
302017Refreed JournalHAZIR T., KİN İŞLER A.,
Çocuklarda aerobik gücün değerlendirilmesi
Katkı pediatri Dergisi, cilt.37, ss.509-526, 2017 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
312017CongressGÜZEL Y., KÖSE M. G., KÖROĞLU F., HAZIR T., KİN İŞLER A., KOŞAR Ş. N.,
MENSTRUAL DÖNGÜNÜN TOPLAM VE BÖLGESEL VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
SUMMARY
322017CongressGÜZEL Y., ATAKAN M. M., BULUT S., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., KOŞAR Ş. N.,
Postmenopozal Obez Kadınlarda 10 Haftalık Aerobik Egzersiz Programının Leptin, Kemik Dönüşüm Belirteçleri ve Glukoz Homeostazı Üzerine Etkisi
SUMMARY
332017CongressKOŞAR Ş. N., GÜZEL Y., BULUT S., ATAKAN M. M., HAZIR T., TURNAGÖL H. H.,
ONE METABOLIC EQUIVALENT IN POSTMENOPAUSAL IS NOT EQUAL TO THE TRADITIONALLY ACCEPTED RESTING OXYGEN CONSUMPTION VALUE
SUMMARY
342017CongressKÖSE M. G., AKÇİN E., KOÇAK B., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Genç Futbolcularda Yaş ve Mevkinin Çeviklik Performansına Etkisi: Korelasyonel Analiz
SUMMARY
352017CongressKÖSE M. G., TAVUKÇU Ü., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Tekrarlı Sprint Performansı ve Kas Fibril Tipi Yüzdesi Arasındaki İlişkiler
SUMMARY
362017CongressÜNVER E., ARSLANOĞLU o., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Sirkadien ritmin statik denge üzerine etkisi
SUMMARY
372017CongressTORTU E., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
Kısa süreli yüksek şiddetteki egzersizin statik denge üzerindeki etkisi
SUMMARY
382016SCI, SSCI & AHCIKULAKSIZ T. N., KOŞAR Ş. N., BULUT S., GÜZEL Y., WILLEMS M. E. T., HAZIR T.,
Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes
NUTRIENTS, cilt.8, sa.5, 2016 (SCI-Expanded)
SUMMARY
392016SCI, SSCI & AHCIKarsten B., Larumbe-Zabala E., Kandemir G., HAZIR T., Klose A., Naclerio F.,
The Effects of a 6-Week Strength Training on Critical Velocity, Anaerobic Running Distance, 30-M Sprint and Yo-Yo Intermittent Running Test Performances in Male Soccer Players
PLOS ONE, cilt.11, sa.3, 2016 (SCI-Expanded)
SUMMARY
402016Refreed JournalAÇIKADA C., HAZIR T.,
Uzun Süreli Sporcu Gelişim Programları Hangi Bilimsel Temellere Oturuyor
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.27, sa.2, ss.84-99, 2016 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
412016CongressGÜZEL Y., BULUT S., ATAKAN M. M., HAZIR T., TURNAGÖL H. H., KOŞAR Ş. N.,
Postmenopozal Obez Kadınlarda Farklı Yöntemlerle Belirlenen Dinlenik Metabolik Hızın İndirek Kalorimetri Yöntemiyle Karşılaştırılması
SUMMARY
422016CongressESATBEYOĞLU F., COŞKUN B., KÖSE M. G., ATABEY C. I., HASGÜL L., HAZIR T.,
Değişik Eğimlerde Yüyüyüş Esnasında Enerji Harcaması Yöntemsel Karşılaştırma
SUMMARY
432016CongressBİNGÖL A., ÜNVER E., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Anaerobik performans ve alt ekstremite fibril tipi arasındaki ilişkiler
SUMMARY
442016CongressATABEY C. I., KÖSE M. G., COŞKUN B., ESATBEYOĞLU F., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
MET Sistemi ve Dinlenik Metabolik Hızın Kestirilmesinde Sensewear Armband ın Geçerliği İndirekt Kalorimetrik Değerlendirme
SUMMARY
452016CongressAtabey C. I., KÖSE M. G., COŞKUN B., ESATBEYOĞLU F., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
MET sistemi ve dinlenik metabolic kızın kestirilmesinde Senwaer Armband ın geçerliği İndirek kalorimetrik değerlendirme
SUMMARY
462016CongressKÖSE M. G., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Genç futbolcularda bir saha testi olarak RAST ın anaerobic güç ve kapasitenin değerlendirilmesinde geçerliliği
SUMMARY
472016CongressDiedhiou A., ÜNVER E., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Anaerobik Performans ve Alt Ekstremite Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler
SUMMARY
482016CongressKÖSE M. G., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Genç Futbolcularda Bir Saha Testi Olarak RAST ın Anaerobik Güç ve Kapasitenin Değerlendirilmesinde Geçerliliği
SUMMARY
492016CongressESATBEYOĞLU F., Coşkun B., KÖSE M. G., Atabey C. I., Hasgül L., HAZIR T.,
Değişik Eğimlerde Yürüyüş Esnasında Enerji Harcaması Yöntemsel Karşılaştırma
SUMMARY
502016CongressKULAKSIZ T. N., ÜNVER E., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
Alt ekstremite kaslarında izokinetik kuvvet yorgunluk ve fibril tipi arasındaki ilişkiler cinsiyetler arasın karşılaştırma
SUMMARY
512016CongressKULAKSIZ T. N., ÜNVER E., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
Alt Ekstremite Kaslarında İzokinetik Kuvvet Yorgunluk ve Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler Cinsiyetler Arası Karşılaştırma
SUMMARY
522015SCI, SSCI & AHCIErgen E., AÇIKADA C., HAZIR T., Güner R., Çilli M., ACAR Y. E.,
Effects of benzodiazepine on neuromuscular activity performance in archers
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.55, sa.9, ss.995-1003, 2015 (SCI-Expanded)
SUMMARY
532015Refreed JournalSinem M., AŞÇI A., HAZIR T., Zambak Ş. B., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A.,
GENÇ FUTBOLCULARDA SABİT LAKTAT KONSANTRASYONLARINA VERİLEN FİZYOLOJİK CEVAPLAR MEVKİLER ARASI KARŞILAŞTIRMA
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
542015Refreed JournalMAVİLİ S., AŞÇI A., HAZIR T., ŞAHİN Z., CİNEMRE Ş. A., ARSLAN A.,
Genç Futbolcularda Sabit Laktat Konsantrasyonlarına Verilen Fizyolojik Cevaplar Mevkiler Arası Karşılaştırma
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.26-34, 2015 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
552015CongressAÇIKADA C., HAZIR T., Haydar Can E.,
Coache s anticipation of the training work load
SUMMARY
562015CongressKUTAY C., HAZIR T.,
Sensewear Armband ile Ölçülen Dinlenik Enerji Harcaması ve Kestirim Formülleri Arasındaki İlişkiler
SUMMARY
572014CongressNilay G., TURNAGÖL H. H., KOŞAR Ş. N., BULUT S., GÜZEL Y., HAZIR T.,
Effects of Mouth Rinsing with Different Concentrations of Carbohydrate Solutions on Endurance Performance
SUMMARY
582014CongressKULAKSIZ T. N., TURNAGÖL H. H., KOŞAR Ş. N., BULUT S., GÜZEL Y., HAZIR T.,
Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansına Etkisi
SUMMARY
592014CongressAKDOĞAN B., HAZIR T.,
Effects of menstrual cycle on running economy Caloric evaluation
SUMMARY
602013SCI, SSCI & AHCIHAZIR T.,
Türk Kadın Sporcularda Antrenman ve Menarş yaşı Etkileşimi
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.24, sa.3, ss.199-208, 2013 (SCI-Expanded)
SUMMARY
612013CongressBETTINA K., ARPINAR AVŞAR P., HAZIR T., KOŞAR Ş. N., CİNEMRE Ş. A., UTKU B.,
Robustness of the linear critical velocity model for sprint performances
SUMMARY
622013CongressKÜÇÜKKUBAŞ N., Sinem M., AÇIKADA C., HAZIR T.,
Validity of bioelectric impedance analysis and anthropometric methods to determine body composition between the ages 15 and 17 years old male athletes
SUMMARY
632013BookHAZIR T.,
Isınmanın Fizyolojisi ve Etkileri
SUMMARY
642012SCI, SSCI & AHCIAslan A., Acikada C., GÜVENÇ A., GOREN H., HAZIR T., OZKARA A.,
Metabolic demands of match performance in young soccer players
JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, cilt.11, sa.1, ss.170-179, 2012 (SCI-Expanded)
SUMMARY
652012CongressHAZIR T., Oğuzhan Ş., Ümit G.,
Test retest reliability of repeated sprint ability and repeated shuttle sprint ability in young soccer players
SUMMARY
662011SCI, SSCI & AHCIHAZIR T.,
Genç Futbolcularda Yüksek Şiddette Yüklenme Sonrasında Toparlanma Dinamikleri
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.22, sa.3, ss.93-103, 2011 (SCI-Expanded)
SUMMARY
672011SCI, SSCI & AHCIHAZIR T.,
Çeşitli Dayanıklılık Protokollerine Verilen Metabolik Cevapların Karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.22, sa.3, ss.124-138, 2011 (SCI-Expanded)
SUMMARY
682011SCI, SSCI & AHCIHAZIR T.,
Menstrual Döngü Fazlarının Tekrarlı Sprint Performansı ve Aktif Toparlanma Esnasında Kandan Laktik Asitin Uzaklaştırılma Hızına Etkisi
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.22, sa.3, ss.115-123, 2011 (SCI-Expanded)
SUMMARY
692010Refreed JournalHAZIR T., AŞÇI A., CİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C.,
Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El Analizörün Değerlendirilmesi Lactate Scout in Güvenirliği ve Geçerliği
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.79-89, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
702010Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., ŞENEL Ö., HAZIR T.,
Kreatin Yüklemenin Badminton Performansına etkisi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.3-16, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
712010SCI, SSCI & AHCIHazir T.,
Physical Characteristics and Somatotype of Soccer Players according to Playing Level and Position
JOURNAL OF HUMAN KINETICS, cilt.26, ss.83-95, 2010 (SCI-Expanded)
SUMMARY
722010SCI, SSCI & AHCIHAZIR T.,
Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El Analizörünün Değerlendirilmesi: Lactate Scout(+)’in Güvenirliği ve Geçerliği
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.21, sa.3, ss.79-89, 2010 (SCI-Expanded)
SUMMARY
732010Refreed JournalHAZIR T., Ömer Faruk M., AÇIKADA C.,
Genç Futbolcularda Çeviklik ile Vücut Kompozisyonu ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.146-153, 2010 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
742010CongressKARLI Ü., AÇIKADA C., ALPAR C. R., HAZIR T.,
Development of regression equations for estimating body composition of elite male wrestlers
SUMMARY
752010CongressAÇIKADA C., HAZIR T., AŞÇI A., Zambak Ş. B., Sinem H.,
Effect of heart rate on shooting performance in elite archers
SUMMARY
762010CongressZambak Ş., HAZIR T., AŞÇI A., AÇIKADA C.,
Time motion analysis and physiological responses of women s handball players during practices and official games
SUMMARY
772009CongressKARLI Ü., AÇIKADA C., ALPAR C. R., HAZIR T., DOĞU G.,
Development of BIA equations for estimating body composition of elite male wrestlers
SUMMARY
782009CongressKÜÇÜKKUBAŞ N., HAZIR T., ALPAR C. R., AÇIKADA C.,
Developing body composition regression equations for male adolescent athletes
SUMMARY
792007SCI, SSCI & AHCIHAZIR T., KOŞAR Ş. N.,
Assessment of Gender Differences in Maximal Anaerobic Power by Ratio Scaling and Allometric Scaling
Isokinetics and Exercise Science, cilt.15, ss.253-261, 2007 (SCI-Expanded)
SUMMARY
802007SCI, SSCI & AHCIKarli U., GUVENC A., ASLAN A., HAZIR T., Acikada C.,
Influence of Ramadan fasting on anaerobic performance and recovery following short time high intensity exercise
JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, cilt.6, sa.4, ss.490-497, 2007 (SCI-Expanded)
SUMMARY
812007SCI, SSCI & AHCIHAZIR T.,
Genç Futbolcularda Çeviklik ile Vücut Kompozisyonu ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişki
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.21, sa.4, ss.146-153, 2007 (SCI-Expanded)
SUMMARY
822007SCI, SSCI & AHCIHAZIR T., Kosar N. S.,
Assessment of gender differences in maximal anaerobic power by ratio scaling and allometric scaling
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.15, sa.4, ss.253-261, 2007 (SCI-Expanded)
SUMMARY
832007CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., Zambak Ş.,
Physiological responses to fixed lactate concentrations do not differ among the playing position in young soccer players
SUMMARY
842007CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., Sinem H., ŞAHİN Z.,
Physiological Responses of Young Soccer Players to Fixed Lactate Concentration in Playing positions
SUMMARY
852007CongressALEMDAROĞLU B. U., AŞÇI A., HAZIR T., Sinem H., Zambak Ş., AÇIKADA C.,
Comparison of anaerobic tests in young soccer players
SUMMARY
862007CongressHAZIR T., AŞÇI A., Sinem H., Zambak Ş., ÖZKARA A., AÇIKADA C.,
Running velocities and heart rate responses to fixed blood lactate concentrations in different divisions of soccer players
SUMMARY
872007CongressAlper Şemsi E., HAZIR T., ZAMBAK Ş., SİNEM H., AŞÇI A., AÇIKADA C.,
Physiological responses to submaximal and maximal exercise intensities Field versus laboratory
SUMMARY
882007BookERGEN E., HAZIR T.,
Egzersiz Fizyolojisi Ölçüm Yöntemleri
SUMMARY
892006Refreed JournalKARAKOÇ B., HAZIR T., HAZIR S., ŞAHİN Z., ARSLAN E., CİNEMRE Ş. A.,
Futbocularda Supramaksimal Bacak Egzersizinde Farklı Yüklerin Güç ve Zirve Laktat Konsantrasyouna Etkisi
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.184-191, 2006 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
902004CongressHAZIR T., KOŞAR Ş. N.,
Assessment of Gender Differences in Anaerobic Performance
SUMMARY
912004CongressAŞÇI A., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., ASLAN A., MAVİLİ S., ŞAHİN Z.,
Anaerobic Power and Capacity of National Level Athletes
SUMMARY
922004CongressCİNEMRE Ş. A., AŞÇI A., HAZIR T., AÇIKADA C., TINAZCI C., ERGEN E.,
Comparision of Squat and Counter Movement Jump Heights and Power Scores of Elite Athletes
SUMMARY
932002Refreed JournalSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İlköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve beslenme durumları
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
942002Refreed JournalSağlam F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., Cinemre a., TINAZCI C.,
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Beslenme Durumları, Spor Bilimleri Dergisi
Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
952002Refreed JournalSAĞLAM F., RAKICIOĞLU N., KARAAĞAOĞLU N., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TINAZCI C.,
İiköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Beslenme Durumları
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.2-21, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
962002Refreed JournalCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Badminton Oyuncularının Müsabaka Ortamında Gözlenen Laktat ve Kalp atım Hızı değerleri
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.13, ss.22-31, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
972002Refreed JournalHAZIR T., AÇIKADA C.,
Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesinde Biyoelektrik İmpedans Analizinin Güvenirliği:Karşılaştırma Çalışması
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.2-18, 2002 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
982002CongressHAZIR T., AŞÇI A., ÖZKARA A., AÇIKADA C., TINAZCI C., CİNEMRE Ş. A.,
Türkiye Süper Liginde Oynayan Futbolcuların Bir Kısım Fiziksel ve Biyomotorik Profilleri Mevkiler Arası karşılaştırma
SUMMARY
992002CongressCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Effects of Creatin Supplementation on Badminton Performance
SUMMARY
1002001Refreed JournalAÇIKADA C., CİNEMRE Ş. A., KORUÇ Z., Aşcı A., HAZIR T.,
Yıldız ve genç elit sutopu oyuncularının bir kısım performans kriterlerinin karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.3-18, 2001 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
1012001CongressKORUÇ Z., HAZIR T.,
The effect of progressive muscules relaxation training lactic acid elimination speed.
SUMMARY
1022000CongressCİNEMRE Ş. A., AÇIKADA C., HAZIR T., ŞENEL Ö.,
Genç Türk Badmintoncuların Müsabaka Ortamında Gözlenen bazı Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
SUMMARY
1031998Refreed JournalAÇIKADA C., HAZIR T., TURNAGÖL H. H., AŞÇI A., ÖZKARA A.,
Bir ikinci lig futbol takiminin sezon öncesi hazirlik döneminde fiziksel ve fizyolojik profili
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.3-14, 1998 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
1041997Refreed JournalAÇIKADA C., ÖZKARA A., HAZIR T., AŞÇI A., TURNAGÖL H. H., TINAZCI C.,
Bir Kısım Profesyonel Birinci Lig Takımlarında Oynayan Futbolcuların Kuvvet ve dayanıklılık Özellikleri
Spor Hekimliği Dergisi, cilt.4, sa.32, ss.181-192, 1997 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
1051997CongressKORUÇ Z., HAZIR T., Kılıçcı Y.,
The effects of autogenic training on precompetition stress ın athletes,”
SUMMARY
1061997CongressTURNAGÖL H. H., AÇIKADA C., HAZIR T., AŞÇI A.,
Assessment of the Nutritional Intake and Body Composition of Female Rhythmic Gymnasts and Male Wrestling Children
SUMMARY
1071996Refreed JournalAÇIKADA C., ÖZKARA A., HAZIR T., AŞÇI A., TURNAGÖL H. H., ERGEN E.,
Bir futbol takımında sezon öncesi hazırlık antrenmanlarının bir kısım kuvvet ve dayanıklılık özellikleri üzerine etkisi
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.24-32, 1996 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
1081996Refreed JournalKİN İŞLER A., HAZIR T., ERGEN E.,
Step ve Aerobik Egzersizlerinde Borg Skalasının Güvenirliği ve Geçerliği
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.7, sa.4, ss.4-12, 1996 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
1091996CongressÖZKARA A., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., YERLİSU LAPA T., AŞÇI A.,
Gençlerbirliği Alt Yapı Futbol Yaz Okuluna Katılan Çocukların 2 Aylık Dönemde Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özelliklerindeki Gelişimin İncelenmesi
SUMMARY
1101994Refreed JournalKOŞAR Ş. N., HAZIR T.,
Wingate Anaerobik Güç Testinin Güvenirliği
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.21-30, 1994 (Hakemli Dergi)
SUMMARY
1111994CongressERGEN E., HAZIR T., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H., ŞAHİN R., DEMİRHAN B.,
Voleybolda Sıçrama Özelliğini Etkileyen Bazı Faktörler
SUMMARY
1121993CongressERGEN E., AÇIKADA C., TURNAGÖL H. H., HAZIR T., ARITAN S.,
Elit Boksör Güreşçi ve Tekvandocularda Düşük ve Yüksek Sikletlerde Vücut Yağ Oranlarının Karşılaştırılması
SUMMARY
1131990CongressDEMİREL A. H., Caner A., BAYAR KORUÇ P., TURNAGÖL H. H., Erkan U., HAZIR T.,
Ankara da Yükseliş Koleji İlkokul Bölümünde 7 11 Yaş Grubu Çocuklarda Eurofit Uygulaması
SUMMARY
1141990CongressDEMİREL A. H., AÇIKADA C., BAYAR KORUÇ P., TURNAGÖL H. H., ERKAN U., HAZIR T.,
Ankara da Yükseliş Koleji İlkokul Bölümünde 7 11 Yaş Grubu Çocuklarda EUROFIT Uygulaması
SUMMARY