Announcements
Compulsory Business Training (Practice) Application


NOT EXIST ENGLISH SOURCE THUS YOU ARE VIEWING IN TURKISH.

 

(ÖNEMLİ!)

Stajınız kapsamında yürütülen SGK işlemleriyle ilgili bilmek istedikleriniz için; SKSDB sayfasında bulunan Sıkça Sorulan Sorulara göz atınız.

 

İlgili dökümanda da belirtildiği üzere zorunlu staj yapacak öğrencilerin, staj eğitimlerine başlamadan (en az 30 gün) önce ;


1) Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre farklı işlemin yapılması gerekecektir. Buna göre;

    a) Eğer aileniz üzerinden ya da herhangi bir sebeple Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyorsanız Ek-4  Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan) Formunu doldurmanız gereklidir.

    b) Eğer herhangi bir sosyal güvence dahilinde değilseniz ve SGK tarafından Genel Sağlık Sigortası borcu yansıtılıyorsa Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan) Formunu doldurmanız gereklidir.

 

2) Öğrenciler (Ek-3) İşyerine Başvuru ve Kabul Formunu işyerine onaylattıktan sonra teslim alacaklardır. İşyeri bu formu almak isterse bir kopyası kendilerine verilebilecektir.

* Öğrenciler Ek-3 ve (Ek-4 veya Ek-5) Formlarını Bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ UYARILAR

* Hazırlanacak olan bilgilerin ve evrakların eksik olması durumunda öğrencilerin sigorta girişlerini yasal olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilere ait bildirim formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

* Kanun gereği geriye dönük giriş işlemi yapılamamaktadır. Öğrencinin staja başlamasından sonra yapılacak bildirimler için sigorta girişi yapılması mümkün olmayacaktır.

* Sigorta işlemlerinizin zamanında yapılması için Fakülte tarafından bu belgelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirmesi gerektiğinden bu işlemleri staja başlamanızdan en az 30 gün önce tamamlamamış olmanız zorunludur.

 

 

Modified Time: 28/09/2022 12:14