Avrupa-Asya (Avrasya) Sağlık ve Esenlik Forumu 2022 (IEAHWF 2022)


Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, ve Küresel Toplum Sağlığı Vakfı (GCH) işbirliğinde 10-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da “Avrupa-Asya Sağlık ve Esenlik Forumu 2022 (IEAHWF 2022)” (http://www.ieahwf2022.org/) düzenlenecektir.

Forumun ana odak noktası, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 (UNSDG 17), özellikle Hedef #3 ile bağlantılı “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”dır. Hedef #4 Nitelikli Eğitim ve Hedef #11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (Akıllı Şehirler)’da bağlantılı şekilde tartışılacaktır. Forum sonunda tüm dünyaya açık olarak görüş birliği bildirgesi hazırlanacaktır.

40 civarında ülkeden/bölgeden 70 civarında bilim insanı ve uzmanın yer alacağı bu foruma katılım için sizleri davet etmek isteriz.

 

Avrupa-Asya (Avrasya) Sağlık ve Esenlik Forumu 2022 (IEAHWF 2022)

Güncelleme Zamanı: 09/08/2021 14:43