Announcements


NOT EXIST ENGLISH SOURCE THUS YOU ARE VIEWING IN TURKISH.

Değerli Öğrenciler,

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar döneminde, Fakültemiz öğrencilerine verilmekte olan BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı 21.02.2024 Çarşamba  günü 12:40-13:40 saatleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi B Blok Yeni Bina 2. ve 3. Kat Seminer Salonlarında  yüz yüze yapılacaktır.  

Muafiyet Sınavına bu yıl 1. sınıfa başlayan veya dersi bugüne kadar programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına almış olan ve F2/F3 notu ile kalan öğrenciler ile daha önceki yıllarda yapılan Muafiyet Sınavına girmiş ve başarısız olmuş öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler; giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5. fıkrasına göre Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen dersler için, her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.
 

Bilgilerinize duyurulur.

Modified Time: 16/02/2024 15:13